Er   zijn   een   paar   betekenissen   van   het begrip   genealogie.   In   geschiedkundige zin   staat   het   voor   onderzoek   dat   heel breed   gedaan   wordt   naar   alles   wat   met de    voorouders    en    de    familienaam    te maken   heeft.   Ook   genealogie   is   onder - zoek   doen   naar   nakomelingen   in   alleen beperkte   en   mannelijke   lijn.   Een   genea - logie   wordt   meestal   in   een   tekst   weer - gegeven.   Hieronder   staat   een   grafisch overzicht.    Heel    anders    lijkt    dan    het gebruik   van   het   woord   genealogie   door de   Duitse   filosoof   Friedrich   Nietsche   die de   ontstaans   geschiedenis   van   begrip - pen onderzocht.
In   van   Dale   wordt   het   synoniem   geslacht  - kunde   gebruikt.   Zoals   U   op   de   startpagina kunt   lezen   is   genealogie   bij   mij   ontstaan uit   de   behoefte   oude   foto’s   op   te   knappen en    daar    een    bijschrift    bij    te    plaatsen. Door   mijn   focus   op   fotografie   gebruikte   ik de    woorden    genealogie,    parenteel    en kw artierstaat   op   een   vrijblijvende   manier. Toch   werd   voor   mij   al   heel   snel   duidelijk dat,   mede   door   het   elektronisch   ontslui  - ten   van   allerlei   ar chieven,   je   al   heel   snel een    computer    nodig    hebt    om    gegevens geordend   te   beheren.   En   plotseling   was   ik met genealogie bezig.
Hoofdstuk Genealogie
Wanneer   er   via   archieven   gegevens   zijn   bijeengesprokkeld   en   electronisch   opgeslagen dan   is   het   niet   moelijk   meer   deze   data   op   allerlei   manieren   te   presenteren.   Voorzien van   een   goed   genealogisch   programma   en   enige   studie   druk   je   op   de   knop   en   er   komt een overzicht.
Frans’ website
Hoofdstukken Families Algemeen kwartierstaat
Mika Mika Mike Mike Riny Riny Frans Frans Verzameling Verzameling Sneekes Sneekes Rous Rous Pelk Pelk Berkhout Berkhout Trouwfoto’s Trouwfoto’s Foto archief Foto archief Reünie 2003 Reünie 2003 Uitgeest Uitgeest Genealinks Genealinks
Genealogie
kwartierstaten en parentelen