Er zijn een paar betekenissen van het begrip genealogie. In geschiedkundige zin staat het voor onderzoek dat heel breed gedaan wordt naar alles wat met de voorouders en de familienaam te maken heeft. Ook genealogie is onderzoek doen naar nakomelingen in alleen beperkte en mannelijke lijn. Een ge-nealogie wordt meestal in een tekst weer-gegeven. Hieronder staat een grafisch over-zicht. Heel anders lijkt dan het gebruik van het woord genealogie door de Duitse filosoof Friedrich Nietsche die de ontstaans geschie-denis van begrippen onderzocht. In van Dale wordt het synoniem geslacht-kunde gebruikt. Zoals U op de startpagina kunt lezen is genealogie bij mij ontstaan uit de behoefte oude foto’s op te knappen en daar een bijschrift bij te plaatsen. Door mijn focus op fotografie gebruikte ik de genealogie, parenteel en kwartierstaat op een vrijblijvende manier. Toch werd voor mij al heel snel duidelijk dat, mede door het elektronisch ontsluiten van allerlei ar-chieven, je al heel snel een computer nodig hebt om gegevens geordend te be-heren. En plotseling was ik met genealogie bezig. Wanneer er via archieven gegevens zijn bijeengesprokkeld en electronisch opgeslagen dan is het niet moelijk meer deze data op allerlei manieren te presenteren. Voorzien van een goed genealogisch programma en enige studie druk je op de knop en er komt een overzicht. kwartierstaat kwartierstaat
kwartierstaten
families
algemeen
Mika Mika
Mike Mike
Riny Riny
Frans Frans
Verzam Verzam
Berkhout Berkhout
Sneekes Sneekes
Rous Rous
Pelk Pelk
Trouwfo Trouwfo
Archief Archief
Reünie Reünie
Uitgeest Uitgeest
Links Links
genalogie genalogie
Goochelen Goochelen
Genealogie
Over Mijzelf Over Mijzelf