Geschiedenis van Uitgeest Ooit was Uitgeest waddengebied, onderdeel van een keten van strandwallen, welke zich uitstrekten vanaf de keileemhoogten van Wieringen en Texel tot de rotskust van Frankrijk. Deze strandwallen werden doorsneden door zeearmen en rivieren. In de luwte van deze wallen ontwikkelde zich een veenmassief van waaruit afwaterings- beekjes mede de zandplaten omspoelden. Op dit hoger gelegen veengebied vinden we nog vele woonterpjes van omstreeks het begin van onze jaartelling. Opgravingen hebben aangetoond dat de bewoning te Uitgeest na het verdwijnen van de Romeinen uit onze streek gecontinueerd is. Via luchtverkenning en archeologisch onder- zoek is aangetoond dat er in Uitgeest een burcht was. Van dit slot uit de Noormannentijd is verder niets bekend. In de Middeleeuwen was Uitgeest één van de grootste dorpen in Kennemerland. Gelegen aan het Alkmaardermeer had het goede verbindingsmogelijkheden met het buitenwater en kon Uitgeest zich ontwikkelen tot een welvarend dorp waar zowel de agrarische bedrijfstak als de nijverheid floreerde. In de 17e eeuw verdienden veel Uitgeesters hun brood in de zeevaart en de scheepvaart. Geleden heeft Uitgeest in de oorlog tegen Spanje. Op 16 januari 1573 werden circa zestig boeren gedood door de Spaanse cavalerie en werd het halve dorp platgebrand. Natuurlijk heeft Uitgeest zijn 'beroemde' zonen, de bekendste hiervan is ongetwijfeld Willem Jansz Blaeu. Deze zoon van een Uitgeester haringkoopman werd de belang- rijkste cartograaf van zijn tijd. Niet minder bekend is Cornelis Corneliszoon van Uytgeest. Deze inventieve molenmaker bedacht rond 1600 een krukasmechanisme, 'een bysonder Krecwerck', waarmee een draaiende beweging omgezet werd in op- en neergaande slagen. Samen met zijn schoonvader Pieter Dircx bouwde hij een 'molenken' op een vlot, geschikt om meel te malen en hout te zagen. Hij heeft hierdoor mede de basis gelegd voor een bloeiende hout-verwerkende industrie in onder meer de Zaanstreek. Verder is hier geboren Engel Arendssoon van Dorregeest. Deze 17e eeuwse leraar van de doopsgezinden in de Rijp was een fel verdediger van zijn geloof en geloofsgenoten. Met zijn geschriften durfde hij het op te ne-men tegen de beroemde Frederik Spanheim, hoogleraar te Leiden. Een andere opmerkelijke Uitgeester was Garbrandt Mieusz. Deze landmeter ontwikkelde in 1617 een plan tot droogmaking van de Haarlemmermeer, de eerste in zijn soort. De 17e eeuw was voor Uitgeest een bloeitijd. Geld werd verdiend met de Oostzeehandel, haringvisserij en walvis- vangst en in het dorp werden diverse industriewindmolens gebouwd zoals hennep- kloppers, verf-, olie- en houtzaagmolens. De 18e eeuw was voor Uitgeest een periode van achteruitgang op vrijwel elk gebied. De nijverheid verdween grotendeels, alleen de rolrederij, het vervaardigen van zeildoek, kon zich nog enige tijd handhaven. Ook de agrarische bedrijfstak kreeg met grote tegenslagen te maken door lage prijzen voor de producten, veepest-epidemieën en hoge belastingen. Een en ander had uiteraard gevolgen voor het inwonertal. Woonden er in 1632 nog ruim 2000 mensen in Uitgeest, 1800 bedroeg dit aantal nog maar 1000. In de 19e eeuw begon men met het telen van bloembollen op de geestgronden van Uitgeest, een teelt welke pas goed op gang kwam na de aanleg van de spoorlijn Haarlem-Uitgeest in 1867. Door de naoor- logse woningbouw op de geestgronden is deze teelt verdwenen. Herkenbaar is nog de vorm van deze 'geesten' in het straten- patroon. In straatnamen als Ixiapad, Anemo-nepad, Ranonkelpad etc. vinden we de oude tuinderspaden terug en wat er toen zoal ge-teeld werd. In recentere jaren is uitgeest uitgegroeid tot een gemeente van meer dan 12.000 inwoners waarbij de oude dorpskern bewaard is gebleven en veel nieuwbouw in de omringende omgeving is aangelegd. Geboren in Uitgeest: Cornelis Corneliszoon (1550-1607), uitvinder van de houtzaagmolen Willem Janszoon Blaeu (1571-1638), beroemde 17e-eeuwse cartograaf Dirk Simonszoon van Uitgeest (15??-16??), 17e-eeuwse kaperkapitein in dienst van de WIC Jan Berkhout, visser, geboren ca 1731, overleden 16-08-1795, 64 jaar. Jaap Knol (1 december 1896-1975), Nederlands atleet Jan Brasser (2 maart 1908-1991), verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog Dick Vlottes (19 december 1932), striptekenaar Chiel Montagne (26 augustus 1944), televisiepresentator, bekend van "Op Volle Toeren" Theo Vonk (16 december 1947), ex-voetballer bij AZ'67, voetbaltrainer Rineke Hollemans (1950), kunstenares Peter Smit (schrijver) (13 april 1952), auteur jeugdboeken Sandy Wenderhold (1968), zakenvrouw Niels Kokmeijer (30 december 1977), voormalig voetballer Thijs Sluijter (10 februari 1980), voetballer Gerard Vredenburg, ex-voetballer bij AZ'67 Regina Albrink, concertpianiste Tekst uit “Histrorische Vereniging Oud Uitgeest’
Buatier de Kolta Luchtfoto van de Zienpolder van omstreeks 1940 met hierop duide lijk zichtbaar de contouren van de verdwenen burcht van Uitgeest. Molen de Dog, Geesterweg Bloemententoonstelling Uitgeest 1906 Uitgeest in 1744 gezien vanaf het Castricummerweggetje