Zijn hobby is het verrichten van schijnbaar wonderbaarlijke kunstjes. De ene vindt het leuk, een ander raakt geïrriteerd en weer een ander denkt te maken te hebben niet iemand met bovennatuurlijke gaven. Voor goochelaar Frans Berkhout zijn de reacties van het publiek net zo amusant als zijn trucs voor de toeschouwers. De 54-jarige Beverwijker is al sinds zijn vijftiende druk doende met deze ‘magische’ hobby. In het goochelen heb je veel verschillende onderdelen. Mijn favoriete is het close-up goochelen”, zegt Berkhout. Dat wil zeggen dat hij zijn trucs direct voor de ogen van de toeschouwers verricht. Vaak op enkele centimeters afstand. Des te groter natuurlijk de verbazing van het publiek als het aantal ogen op een dobbelsteen steeds verandert of als een munt door een deksel in een potje valt. De interesse van Berkhout voor het goochelen werd in zijn jeugd gewekt door een pak havermout. Daarin vond hij een boekje met enkele kaarttrucs. De Beverwijker kreeg ze snel onder de knie en aangezien hij lid was van een accordeon vereniging mocht hij tijdens een van de uitvoeringen een demonstratie geven. Tijdens zijn eerste optredens werd hij geassisteerd door zijn zusjes. ”Volgens mij hebben ze daar nog steeds slechte herinneringen aan”, lacht de Beverwijker. ,”Mijn trucs waren toen nog erg primitief”. Ik had een tafel met een gat erin, een hoge hoed, waar ook een gat in zat en een konijn. Mijn zusje moest onder de tafel kruipen en het konijn doorgeven. Ik toverde hem als het ware uit mijn hoed, Het beestje was nogal zenuwachtig en liet alles op mijn zus vallen.” Dieren te voorschijn toveren of laten verdwijnen, doet Berkhout allang niet meer. "Je moet ze goed verzorgen en dat is een grote verantwoordelijkheid. Bovendien stellen sommige mensen goochelen met dieren niet op prijs. Ik doe liever trucs met kaarten, munten en ringen. Op zichzelf hoef je geen speciale gaven te hebben om te leren goochelen. Veel oefenen is voldoende. Lenige vingers zijn natuurlijk een voordeel. Ik heb vele uren met gewichten aan mijn vingers getraind.” Berkhout was jarenlang actief lid van een goochelclub. Ik was elke dag met mijn hobby bezig tot ik opeens bedacht dat het leven niet alleen uit goochelen bestond. Veel van mijn collega’s zijn beroeps geworden, maar die drang had ik helemaal niet. Ik was bang dat ik mijn hobby niet meer leuk vind als ik er mijn beroep van maak. Ik werk nu als systeembeheerder van computers. Op het eerste gezicht heeft het niets met elkaar te maken, maar om een computer aan de gang te krijgen moet je soms ook goochelen”, lacht de Beverwijker. "Ik ben nog altijd zenuwachtig voor een voorstelling. Het maakt niet uit of ik voor paters in België, voor bejaarden of voor kinderen optreed’, zegt Berkhout, hij geeft zo’n tien voorstellingen per jaar, vaak voor kinderen of in een buurthuis. Maar waar hij ook naartoe gaat, Berkhout heeft munten of dobbelstenen op zak. Zijn repertoire bestaat uit een paar honderd trucs. "De toeschouwers komen er nooit achter hoe ik iets doe. Soms denken mensen dat ze me doorhebben maar ze weten het nooit zeker.”  Frans Berkhout ‘Soms denken mensen dat ze me door hebben’ Uit: Dagblad Kennemerland (1995) De kindervakantiespelen in Beverwijk zijn gisteren begonnen. Een ruime week lang kunnen de kinderen zich uitleven in de door de leiding bedachte spelen. Niets is te gek, alles kan. De buurthuizen Wijk aan Duin en De Schans zijn gestart, maar al snel zullen de andere buurthuizen volgen. Een goochelvoorstelling in Wijk aan Duin voor kinderen van vier tot twaalf was het eerste programma onderdeel.   Goochelen tijdens ‘kindervakantiespelen’ Uit: Nieuwsblad ‘De Kennemer’30 juli 1991 De Sint en de Goochelaar Uit: De Kennemer, Beverwijk 5 december 1986 Buurthuis de Schans daverde afgelopen woensdag op zijn gronvesten. Rond 160 kinderen waren met familie gekomen om de Sint te begroeten en een voorproefje op zijn verjaardag te nemen. Toen de goochelaar Frans Berkhout zijn kunsten vertoonde en de Pieten een dansje waagden kon de stemming niet meer stuk. Veel te snel was de middag voorbij en met tegenzin vertrokken de kinderen met aanhang huiswaarts. Goochelaar Frans Berkhout vermaakt de kinderen en Sinterklaas met een goochelnummer waarin ballen de hoofdrol spelen De nieuwe leerlingen werden verrast door een optreden van de Beverwijkse goochelaar Frans Berkhout. Deze bleek in staat de kinderen te boeien en na te laten denken over de vele onnavolgbare trucs die hij ten beste gaf. Uit: De Kennemer, Beverwijk 8 juli 1980 Paulusschool Beverwijk ‘s Avonds is het volop feest geworden en bij het Kennedyplein en in het stadskantoor. Honderden hebben er van genoten. De ontdekking van de avond was de jonge Beverwijkse goochelaar Flambardi die met werkelijk verrassende dingen kwam. In de grote zaal van ‘Lommerlust’ werd deze oranje dag besloten met een optreden van het Amstel-Cabaret en van de Beverwijkse goochelaar Flambardi. Ook nu weer met veel succes. Uit: Nieuwsblad ‘De Kennemer’ 29 april 1964 Oranjefeesten in Beverwijk Goochelaar Frans Berkhout ‘Flambardi’ v.l.n.r: Bert Visscher, John Knip, Frans Berkhout Uit	: Dagblad Kennemerland tekst	: Frans Berkhout Noordwijkerhout 22, 23 en 24 mei 1981 WEEKEND VOL TRUCS IN NOORDWIJKERHOUT IJmond goochelaars actief tijdens nationaal congres Op 22, 23 en 24 mei 1981 stond het congrescentrum Leeuwenhorst te Noordwijkerhout in het teken van de goochelarij. Door de Noord-Hollandse Bond van Goochelaars, in wiens bestuur verschillende IJ-mond goochelaars zitting hebben, werd het nationaal congres voor de goochelkunst georganiseerd. Dat het Nederlandse goochelen internationaal meetelt, moge blijken uit de aanwezigheid van beroemde buitenlandse goochelaars en de huidige en voormalige wereldkampioenen uit Nederland en de Sovjet Unie. De rol, die de IJmond goochelaars hierin speelden, was van organisatorische aard. Buiten het feit dat de organisatie op zich een lange voorbereiding eiste en zonder de andere personen van het bestuur tekort te doen, tekenden voor de regie: Bert Visscher † uit Beverwijk, Co Voerman † uit Haarlem; voor de organisatie verkoop goochelartikelen: John Knip † uit Heemskerk en voor de penningen Frans Berkhout uit Beverwijk Het congres Op vrijdag 22 mei werd in de kapel van het congrescentrum de openingstoespraak gehouden door Piet Hart, voorzitter van de Nederlandse Magische Unie, tevens voorzitter van de Noord-Hollandse Bond van Goochelaars. In verschillende talen, waaronder o.a. Russisch, verwelkomde hij de goochelaars uit bin-nen- en buitenland. Tevens vermeldde hij, dat het na anderhalf jaar onderhandelen gelukt was de Russische wereldkampioen Sultangali Shukurov en Sara Kabiguima, in Brussel op het wereld congres in 1979 ex aequo met Ger Copper geëindigd, naar Nederland te halen. De vrouwelijke helft van het Rus-sische kampioenspaar bleek goed van de tongriem gesneden. In een gloedvol betoog dankte zij bij de opening de Nederlanders voor de vererende uitnodiging en de gastvrije ontvangst, terwijl zij dit onderstreepte door een mascotte van de Olympische Spelen en een fles wodka aan te bieden. Het is overigens vermeldenswaard, dat in het contract met de Russen vermeld stond, dat de kranten, waarin over de Russen geschreven wordt, naar Rusland gestuurd moeten worden. De mannelijke helft van het Russische paar vertelde, dat de kranten op de Russische televisie getoond worden. Welk een bekendheid krijgt onze ,,Kennemer”. Na de opening werd de loting voor het concours verricht en natuurlijk ging de opening gepaard met een goochelnummer, nl. Cornèl en Monique, bekend van televisie.  Voor de IJmondse goochelaars John Knip, Bert Visscher en Frans Berkhout was het een hele geruststelling, dat zij als leden van het organisatiecomité konden melden, dat tot nu toe alles vlekkeloos was verlopen. Vrijdag de 22e vermeldde het programma: workshops, Fred Kaps videotheater, Lezing Argolo (Duitsland) en concours. In een strak schema moest alles afgewerkt worden. Er hadden zich namelijk 51 concoursdeelnemers aangemeld en een gedeelte hiervan moest beslist op vrijdag afgewerkt worden. Op zaterdag de 23e vonden plaats: het concours kindergoochelen, concours junioren en de galavoorstelling. Vooral de ga-lavoorstelling sprak tot ieders verbeelding. Niet alleen de aanwezigheid op de gala-avond van de Russisch Culturele Attaché, de Russische ambassadeur, de wereldkampioen schaken Karpov, prominente Franse goochelaars en de wereldberoemde goochelaar Siegfried uit Las Vegas verhoogde de feest-vreugde, maar ook het gebodene op de gala-avond was van niet mis te verstaan gehalte. Goochelnummers van topklasse werden getoond. Wij noemen: Ted Winkel uit Velsen, Borah en Sandy uit België, Piet Forton uit Zwitserland, Dieter Oonino en Jidette uit Nederland, the great Burke uit Engeland, Jean Madd uit Frankrijk, Sultangali Skukorov en Sara Kabiguima uit de USSR en, hoe kan het anders, Richard Ross uit Nederland. Ondanks het feit, dat er mensen zijn die goochelen maar niets vinden, vermelden wij hierbij dat goochelen ,,an sich” al jaren/eeuwen tot de verbeelding van veel mensen spreekt. Er wordt weleens beweerd, dat goochelen het op één na oudste beroep van de wereld is. Of dit waar is, valt moeilijk te controleren.  Wat wel waar is, zijn de tekeningen op de muur van een grafkelder in Ben Hassan, Egypte, die goochelaars met bekers en ballen laten zien. Deze tekeningen dateren uit 2500 voor Christus. In de Wes-tear Papurus rollen, geschreven ongeveer 1700 voor Christus, staat een verhaal van de goochelaar Weba-aner die een wasmodel van een krokodil veranderde in een echte krokodil (en wie kent niet het verhaal van Mozes, die voor de Pharao zijn wandelstok veranderde in een slang?) Ook in de middeleeuwen werd gegoocheld, getuige de schilderijen die er zijn van o.a. Hyronimusch Bosch, 1460-1516, Louvre en Peter Breughel den Oude, 1530-1569.  Vaak ook wordt goochelen met geloof in één adem genoemd. Dat het goochelen tegenwoordig meer in verband gebracht wordt met het amusement dan met geloof, blijkt wel uit het feit dat de opening van het congres gehouden werd in de kapel van de Leeuwenhorst (voormalige seminarie). Al met al kan gezegd worden dat de gala-avond pur sang een happening van optima forma was, waardoor de tegenstanders van magie / goochelen hun mening zou moeten doen herzien.  Zondag de 24e werden, na het concours close up goochelen en een lezing van Richard Ross, de prijzen bekendgemaakt. De hoogste punten in de klasse uitvindingen en cartomagie gingen naar Tommy Wonder, de goochelaar uit Lisse. Ook kreeg hij de Henk Vermeyden-Wisselbeker. v.l.n.r. Tolk, Sara Kabiguzhina Sultangali Shukurov Tommy Wonder v.l.n.r. John Knip, Bert Visscher Frans Berkhout Goochelen in Haarlem Haarlem 27 juli 2001 Betty en Frans, Close Up Magic