Generatie I
 
I
Jan BERKHOUT (Barholt, Bergholt, Berkholt), geboren circa 1731 te Uitgeest (gezindte: RK), visser, overleden op 16-08-1795 te Uitgeest. Overlijden: DTB Inv. 17, Uitgeest. Aangifte van overlijden werd gedaan door zoon Klaas, Classis pro Deo.
Woonachtig: van 1782 tot 1795 Meldijk, Uitgeest.
Op pagina 52 van de Verpondingen Uitgeest 1774-1789 deel 1 vinden we het huis van Jan Berkhout aan de Meldijk dat hij sinds 1782 bewoond tot en met in ieder geval 1788 en dat in huur (huis) waardig is f 1:10:0 en daarbij 33 roede erf f 0:5:0. Volgens de Verpondingen Uitgeest 1779-1806 had hij dat huis nog in die periode. (geen wijzigingen aangebracht volgens de transcriptie).
Ondertrouwd op 19-06-1756 te Uitgeest, gehuwd op 04-07-1756 te Uitgeest (getuige(n): 1. Schepenen 2. Impie Steffens 3. Agie Jans.) (bron: NHA DTB Uitgeest, Inv.nr. 15a, Impost op het trouwen 1719-1722), gehuwd voor de kerk op 04-07-1756 te Uitgeest (RK) met Grietje (Griet) Claas/Cornelis van EMBDEN, geboren voor 1725, overleden op 03-01-1800 te Uitgeest (aangifte door: Haar zoon Klaas) (bron: DTB Inv. 17, Uitgeest Classis Pro Deo.). Bij het huwelijk (impost en gerecht) en haar overlijden is haar naam Grietje Claas, en bij de geboorte van de kinderen: Grietje Cornelis. Op 2 september 1795 is zij doopgetuige bij haar kleinzoon Joannes Petrus (IIb,3 en IIIc) en wordt dan Grietje Klaas van Emden genoemd.
----------
Jan Barholt ging op 19 juni 1756 te Uitgeest voor het gerecht (schepenen) in ondertrouw. In het trouwboek staat dan op bladzijde 91: 19 juni 1756 ten huwelijksen staete aangegeven Jan Berkholt, jonkman met Grietje Claas jongedogter beijde wonende alhier, gehorende onder de classis van pro deo". Jan wordt hier niet Barholt genoemd, maar Berkholt. Hij was jongeman (jonkman) wat betekent een ongehuwde jongeman, wonende te Uitgeest en hij trouwde pro deo dus was onvermogend. Zijn bruid is dan de ongehuwde (jongedogter) Grietje Claas.
* Gevonden bij FamilySearch 4 juli 1746, Image 34; Tekst: "Dito Jan Bergholt jonkman met Grietje Claas Jonge dogter beijde wonende alhier." (uit de bladzijde kan worden opgemaakt dat dit 4 juli 1746 is).
Vóór 1812 moet er voor genealogisch onderzoek gebruik gemaakt worden van Doop-, Trouw- en Begraafregisters (DTB). Meestal is er geen geboortedatum, maar een doopdatum, vaak geen huwelijksdatum, maar een ondertrouwdatum en geen overlijdensdatum maar een begraafdatum. In de periode van de Republiek was de Nederduits-Gereformeerde Kerk (=Nederlands Hervormde Kerk) de grootste kerk in Holland. Een huwelijk voor de Hervormde Kerk was rechtsgeldig. Als men trouwde voor een andere kerk moest het huwelijk bevestigd worden door de schepenbank, zodat er ook huwelijkregisters bestaan van de schepenbank.

Het zou best kunnen dat Jan Berkhout alias Berkholt, Barholt uit Duitsland afkomstig is. Zijn naam is nimmer aangevuld met een patroniem. In Duitsland werden patroniemen niet of nauwelijks gebruikt. Hij was getrouwd met Grietje Claas/Cornelis die later de achternaam van Embden/Ende erbij kreeg. Deze Grietje zal ongetwijfeld uit de buurt van Embden (Noord-Duitsland) komen. In hoeverre de Duitsers deden aan vernoemingen is niet duidelijk. Hun eerste zoon heette Gerrit. Het zou zomaar kunnen zijn, dat Jan Berkhout zijn vader Gerhard heette.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Jansz. BERKHOUT (Bergholt), gedoopt (RK) op 15-07-1758 te Uitgeest (getuige(n): 1. Elsie Cornelis is waarschijnlijk een zuster van Griet Cornelis) (bron: NHA DTB Uitgeest Inv 10, RK DTB 1630-1822). Overlijden niet gevonden. Waarschijnlijk jong gestorven, maar dan na de geboorte van zijn broer Klaas. Zou hij eerder zijn overleden, dan zou de tweede zoon in de regel dezelfde naam hebben gekregen.
2.
Grietje Jans BERKHOUT (Barholt), geboren op 24-01-1761 te Uitgeest (zie IIa).
3.
Klaas Jansz BERKHOUT (Claas Barholt), geboren circa 1764 te Uitgeest (zie IIb).

Generatie II
 
IIa
Grietje Jans BERKHOUT (Barholt), geboren op 24-01-1761 te Uitgeest, gedoopt op 29-01-1761 te Uitgeest (getuige(n): 1. Elsie Klaas) (bron: NHA DTB Uitgeest boek 11 RK Dopen 1782-1822). Elsie K(C)laas, doopgetuige, is vermoedelijk de zuster van Grietie Claas.
Dochter van Jan BERKHOUT (Barholt, Bergholt, Berkholt) (zie I) en Grietje (Griet) Claas/Cornelis van EMBDEN. Woonachtig: van 1782 tot 1761 Meldijk, uitgeest. Volgens Verpondingen Uitgeest 1774-1789 en 1779-1805: Jan Berkhout 1 huijs f 1:0:0 met erf van 33 roeden. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-07-1783 te Uitgeest (getuige(n): testes 1. Claas Jans Berkhout 2, Trijntje Molenaar.) (bron: DTB Uitgeest, boek 11), gehuwd voor de kerk op 13-07-1783 te Uitgeest met Maarten Jansze de GROOT (de Grood), geboren circa 1758 te Uitgeest, gedoopt op 20-07-1758 te Uitgeest (bron: NHA Inv.nr.11 RK Dopen 1782-1822), overleden op 02-07-1795 te Uitgeest (bron: DTB Inv.17). Zijn dood werd aangegeven door zijn zwager Klaas Berkhout. Hij werd begraven Classis Pro Deo. ('Classis' = vergadering van kerkelijke personen, 'Pro Deo' = 'om gods wil' dus gratis) Zoon van Jan Martensz de GROOT en Maartie Jans.
Uit dit huwelijk:
1.
Claasje Maartens de GROOT, geboren op 07-01-1784 te Uitgeest, gedoopt op 07-01-1784 te Uitgeest (getuige(n): 1. Trijntje Teeling is waarschijnlijk een zus van de doopgetuige bij Jan, Maartje Jans Teling.) (bron: Ra Haarlem, DTB 11 Uitgeest, doop 1782 - 1822, RK statie Geboorte van H. Maria.).
2.
Dirkje Maartens de GROOT, geboren op 16-01-1785 te Uitgeest, gedoopt op 16-06-1785 te Uitgeest (getuige(n): 1. Claas Berkhout) (bron: Ra Haarlem, DTB 11 Uitgeest, doop 1782-1822, RK statie Geboorte van H. Maria), overleden op 08-07-1786 te Uitgeest op 1-jarige leeftijd.
3.
Guurtje Maartens de GROOT (Guertje), geboren op 12-07-1786 te Uitgeest (zie IIIa).
4.
Theodora Maartens de GROOT, gedoopt op 19-11-1788 te Uitgeest (getuige(n): 1. Maartje Jans Hageman) (bron: Ra Haarlem, DTB 11 Uitgeest, doop 1782 - 1822, RK statie Geboorte van H. Maria.).
5.
Jan Martensz de GROOT, geboren circa 1792, gedoopt op 20-01-1792 te Uitgeest (getuige(n): 1. Maartje Jans Teling) (bron: Ra Haarlem, DTB 11 Uitgeest, doop 1782 - 1822, RK statie Geboorte van H. Maria.), overleden op 01-10-1795 te Uitgeest.
6.
Petrus (Pieter) Maartensz de GROOT, geboren circa 1795 te Uitgeest, gedoopt op 04-03-1795 te Uitgeest (getuige(n): 1. Grietje Klaasze van Ende (Emden), grootmoeder.) (bron: NHA, DTB Uitgeest Inv.nr. 11, doop 1782-1822, RK statie Geboorte van H. Maria).

IIb
Klaas Jansz BERKHOUT (Claas Barholt), geboren circa 1764 te Uitgeest, gedoopt (rk) op 15-10-1764 te Uitgeest. Bij zijn doop wordt vermeld: Klaas zoon van Jan Barholt en Grietie Cornelis, Matrina is Elsie Cornelis. Visscher(1812, 1829), overleden op 07-06-1829 om 20.00 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Jan Berkhout, 34 jaar, jager, zoon. 2. Jan Klaas Bakkum, 35 jaar, werkman.) (aktenummer: 10). Volgens de akte was de naam van zijn moeder Grietje Klaas van Emden.
Adres overlijden: Middelweg 106, Uitgeest
.
Zoon van Jan BERKHOUT (Barholt, Bergholt, Berkholt) (zie I) en Grietje (Griet) Claas/Cornelis van EMBDEN, ondertrouwd op 11-08-1787 te Uitgeest, gehuwd op 26-08-1787 te Uitgeest. Bij het huwelijk: "Aangeving gedaan door Klaas Jansz. Berkhout, minderjarig j.m. dog consent hebbende van desselfs vader Jan Berkhout aan mij .... en Maartje Janse Hageman, meerderjarige j.dr. wonende beijden alhier, gehorende onder de onvermogende Pro Deo. (getuige(n): Schepenen) met Maartje Jans HAGEMAN (Wageman), geboren circa 1763 te Castricum, overleden op 16-01-1841 om 20.00 uur te Uitgeest, Middelweg 106 (bron: NHA 1841, aktenummer: 4). Bij overlijden is een verkeerde voornaam voor de moeder opgegeven. Maartje Jans was haar grootmoeder; haar moeder heette Trijn Jans.
Dochter van Jan Willemsz HAGEMAN en Trijn Jans.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodora (Doortje) BERKHOUT (Dirkje), geboren circa 1788 te Uitgeest (zie IIIb).
2.
Catharina Klaas BERKHOUT, gedoopt op 19-10-1790 te Uitgeest (getuige(n): 1. Joris Jansz Hageman) (bron: NH Archief, DTB Uitgeest, Inv.nr. 11, RK Dopen 1782-1822, Trouwen 1783-1821, RK statie Geboorte van H. Maria), overleden op 26-10-1790 te Uitgeest, 7 dagen oud.
3.
Johannes Petrus (Jan) Klaasz BERKHOUT (Berghout), geboren circa 1795 te Uitgeest (zie IIIc).

Generatie III
 
IIIa
Guurtje Maartens de GROOT (Guertje), geboren op 12-07-1786 te Uitgeest, gedoopt op 19-07-1786 te Uitgeest (getuige(n): 1. Aafje Crelis) (bron: Ra Haarlem, DTB 11 Ra Haarlem, DTB 11 Uitgeest, doop 1782 - 1822, RK statie Geboorte van H. Maria.), overleden op 08-02-1853 te Krommenie op 66-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Jan de Wit van beroep Wever oud vier en zeventig, wonende in Krommeniehor, gemeente Krommenie echtgenoot van de overledene e 2. Petrus Johannes van Gelderen van beroep broodbakker oud achtentwintig jaren wonende te Krommenie goede gebuur.) (bron: NHA Krommenie 09-02-1853, aktenummer: 6).
Dochter van Maarten Jansze de GROOT (de Grood) en Grietje Jans BERKHOUT (Barholt) (zie IIa), gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31-07-1814 te Uitgeest (aktenummer: v) met Johannes (Jan) Cornelisz de WIT, 26 jaar oud, geboren op 01-03-1788 te Assendelft, arbeider, wever (1840), overleden op 18-12-1868 op 80-jarige leeftijd.
Zoon van Cornelis Jansz de WIT en Aagje Jans TUIJG.
Uit dit huwelijk:
1.
Aagje de WIT, geboren op 04-07-1815 te Krommenie (zie IVa).
2.
Margaritha de WIT, gedoopt op 30-10-1816 te Uitgeest (getuige(n): 1. Klaas Berkhout. 2. Maartje Hageman).
3.
Maarten de WIT, geboren op 01-11-1823 te Krommenie (zie IVb).
4.
Pietertje de WIT.

IIIb
Theodora (Doortje) BERKHOUT (Dirkje), geboren circa 1788 te Uitgeest, gedoopt op 01-06-1788 te Uitgeest (getuige(n): 1. Jan Berkhout, Patrinus (=Peter) 2. Grietje Berkhout.) (bron: Ra Haarlem, DTB 11), overleden op 05-10-1835 om 4.00 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Cornelis Enke, 48 jaar, winkelier, echtgenoot. 2. Steffe Kabel, 38 jaar, gebuur.).
Dochter van Klaas Jansz BERKHOUT (Claas Barholt) (zie IIb) en Maartje Jans HAGEMAN (Wageman), woonde in het 1819 op Achterweg nr. 116, Uitgeest, Joannes Emke (1813-1819) is daar overleden. Gehuwd op 29-11-1812 te Uitgeest. In de huwelijksakte wordt zij genoemd "Dirkie" (getuige(n): 1. Joris Hageman, 55 jaar, Castricum, oom van Dirkie.) (bron: NHA Uitgeest 1812, aktenummer: 10), gehuwd voor de kerk op 29-11-1812 te Uitgeest (getuige(n): 1. Joris Hageman, 55 jaar, Castricum, oom van Dirkie) met Cornelis (Crelis) Hendrikszn EMKE (Emkens, Empke), 25 jaar oud, geboren op 18-11-1787 te Uitgeest (aangifte door: 1. Jan van Kleef. 2. Antje Wildeman), gedoopt op 18-11-1787 te Uitgeest, Werkman (1812), Winkelier(1835), Koopman (1841), Koopman (1844), overleden op 23-08-1877 te Disseldorp 55 Limmen op 89-jarige leeftijd, begraven op 25-08-1877 te Limmen.
Zoon van Henricus (Hendrik) Jansz EMKE (Empke, Empkens, Imkes, Emkes), Werkman (1812), en Neeltje Crelis RUIJS (Neeltje Cornelis Ruijs, Ruis). Woonde van voor 1784 tot 1788 op 't Nieuweland, Uitgeest.
(Uit verpondingen Uitgeest: 1779-1805 Hendrik Emke 1 huijs met 54 roede erf binnenlands + 1 huijs van Wessel met 37,5 roede erf buitenlands + Armenakkertje 116,5 roede binnenlands.)
In het jaar 1819 te: Achterweg nr. 116 Uitgeest, (Joannes Emke is daar overleden), tot 1877 in Disseldorp Huis nr. 55 Limmen.
{Hij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd op 22-12-1836 te Limmen met Grietje Jans EVEROUT (Everoud), geboren circa 1800 te Alkmaar, gedoopt op 08-03-1800 te Alkmaar, Dienstmeid in Limmen, overleden op 29-01-1887 te Limmen, dochter van Jan Pietersz EVEROUT en Maartje Janse HAAGE. {Zij was eerder gehuwd op 12-10-1828 te Limmen met Theodorus Dirk IJPELAAN, 54 jaar oud, geboren op 30-09-1774 te Limmen, gedoopt (RK) op 30-09-1774 te Limmen (getuige(n): 1. Nelletje Dirks Slikker), Tuinier, Landbouwer, overleden op 25-01-1829 te Limmen op 54-jarige leeftijd, zoon van Baart IJPELAAN, Schepen te Limmen, en Maartje Dirks SLICKER (Slikker).}}
Uit dit huwelijk:
1.
Joannes (Jan) EMKE (Empke), gedoopt op 06-08-1813 te Uitgeest (getuige(n): 1. Jan Berkhout. 2. Maartje Hageman) (bron: Ra Haarlem, DTB 11, Uitgeest. RK Statie Geboorte van H. Maria), overleden op 29-09-1819 te Uitgeest op 6-jarige leeftijd.
2.
Hendrikus (Hein) EMKE (Empke, Hemken), geboren op 29-11-1815 te Uitgeest (zie IVc).
3.
Cornelia (Neeltje) EMKE (Empke), gedoopt op 10-08-1821 te Uitgeest (getuige(n): 1. Hubertus (Huyp) Heesterbeek. 2. Aaltje (Altje, Alsje) de Lange(n)) (bron: Ra Haarlem, DTB 11).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-01-1844 te Limmen (bron: NHA Limmen 1844, aktenummer: 1) met Jacobus Jacob KUIJPER, geboren circa 1816 te Limmen.
4.
Klaas EMKE (Empke), geboren op 24-12-1829 te Uitgeest (aangifte door: 1. Pieter Emke. 2. Aaltje Emke.), gedoopt op 24-12-1829 te Uitgeest, overleden op 03-03-1830 te Uitgeest, 69 dagen oud.

IIIc
Johannes Petrus (Jan) Klaasz BERKHOUT (Berghout), geboren circa 1795 te Uitgeest, gedoopt (rk) op 02-09-1795 te Uitgeest (getuige(n): 1. Grietje Klaas van Emden, zijn grootmoeder (Susceep DTB Uitgeest Inv.nr.11). 2. Jannetje Jans Rachels) (bron: Ra Haarlem, DTB 11, Uitgeest, RK statie Geboorte van H. Maria. In dit DTB wordt hij Joes Petrus genoemd.), jager(1826,28,29,31,32,33,34,38), visser(1841,44,46,56,65), koopman(1866), overleden op 05-06-1873 om 2.30 uur te Marken-binnen, Lagendijk. (aangifte door: 1. Klaas Berkhout, 51 jaar, jager en visser, zoon. 2. Pieter Velzeboer, 54 jaar, korenmolenaar, bekende.) (bron: NHA 1873 Uitgeest 1873, aktenummer: 31).
Zoon van Klaas Jansz BERKHOUT (Claas Barholt) (zie IIb) en Maartje Jans HAGEMAN (Wageman). Hij heeft gewoond in Uitgeest, Meldijk 68 en Markenbinnen: Bev.Reg. GR1-67, blz. 15, gehuwd op 18-11-1821 te Markenbinnen. In de trouwakte nr. 13, jaar 1821 wordt Jan genoemd 'Berghout'. (getuige(n): 1. Cornelis Enke, 33 jaar werkman, zwager van Jan. 2.Klaas Zonjee, 28 jaar kaarsenmaker. 3.Hermanus Zonjee, 21 jaar, knecht.) (bron: NHA Markenbinnen 1821, aktenummer: 13) met Johanna (Jannetje) ZONJEE (Sonje), geboren circa 1802 te Markenbinnen, gedoopt (rk) op 06-04-1802 te Uitgeest (getuige(n): Jannetje Jans Rachels) (bron: NHA DTB Uitgeest Inv 11, doop 1782-1822 RK Statie Geboorte H. Maria), overleden op 13-03-1886 om 3.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Klaas Berkhout van beroep visscher oud vierenzestig jaren, wonende te Uitgeest zoon van de na te noemen overledene en 2. Pieter Velserboer van beroep herbergier oud zevenenzestig jaren wonende te Uitgeest, bekende van de overledene.) (bron: NHA 1886, Uitgeest, aktenummer: 10), begraven op 16-03-1886 te Uitgeest NH.
Dochter van Bos ZONJEE (Bosch Zonjee), Fabrikeur in houtwaren, Schrijnwerker (1833, uit huwelijksakte zoon Henricus), Witwerker (1842, uit huwelijksakte zoon Hermanus), en Cornelia BOS (Bosch Bosman), woonde te Meldijk 68, Uitgeest.
---------
Uit Geschiedenis van Uitgeest door Pastoor J.C. van der Loos, blz 131:
Jan Berkhout wordt hier genoemd. Datum: 25-01-1923. Pastoor van der Loos beklaagd zich dat er weinig geld besteed wordt aan onderhoud: citaat; "Beschamend zijn voor ons de uitgaven, welke voor onderhoud van kerk en pastorie gedaan werden. Een ton teer van f 8,30 door Jan Berkhout voor 4 gulden uitgestreken, was jaarlijks voldoende om het getimmerde in goede staat te houden!"
 
Jan is geboren in 1795:
De Republiek der Verenigde Nederlanden werd in 1794-1795 door de Fransen veroverd onder leiding van bevelhebber Charles Pichegru (geholpen door de Nederlander Herman Willem Daendels); de verovering werd vergemakkelijkt door het dichtvriezen van de Waterlinie; Willem V moest op 18 januari 1795 uitwijken naar Engeland (en van daaruit in 1801 naar Duitsland); de patriotten namen de macht over van de aristocratische regenten en proclameerden de Bataafsche Republiek; op 16 mei 1795 werd het Haags Verdrag gesloten, waarmee ons land een vazalstaat werd van Frankrijk; in 03-01-1796 kwam er een Nationale Vergadering; in 1798 pleegde Daendels een staatsgreep die de unitarissen aan de macht bracht; er kwam een nieuwe grondwet, die een Vertegenwoordigend Lichaam (met een Eerste en Tweede Kamer) instelde en als regering een Directoire; in 1799 sloeg Daendels bij Castricum een Brits-Russische invasie af; in 1801 kwam er een nieuwe grondwet; bij de Vrede van Amiens (1802) kreeg ons land van Engeland zijn koloniën terug (behalve Ceylon); na de grondwetswijziging van 1805 kwam er een raadpensionaris als eenhoofdig gezag, namelijk Rutger Jan Schimmelpenninck (van 31 oktober 1761 tot 25 maart 1825).

Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas (Klaas) BERKHOUT, geboren op 11-04-1822 te Uitgeest (zie IVd).
2.
Franciscus BERKHOUT, geboren op 12-01-1824 te Uitgeest (zie IVe).
3.
Maartje BERKHOUT, geboren op 17-02-1825 te Marken (aangifte door: 1. Cornelis Sint, 56 jaar, visser. 2. Andries Rumphorst, 50 jaar werkman) (getuige(n): 1. C. Emke. 2. Dora Berkhout), overleden op 25-09-1826 om 6.00 uur te Uitgeest op 1-jarige leeftijd (aktenummer: 25).
4.
Bazilius BERKHOUT, geboren op 19-10-1826 om 21.00 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Pieter Koopman, 39 jaar, winkelier. 2. Gerrit Klijne, 38 jaar, tuinman.) (getuige(n): 1. S. Kimper. 2. A. Zonjee), overleden op 19-03-1833 te Uitgeest op 6-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1833, aktenummer: 9).
5.
Jacob BERKHOUT, geboren op 17-04-1828 om 15.00 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Hendrik Nobbe Wijngaard, 31 jaar werkman. 2. Jacob Starreveld, 31 jaar, schippersknecht) (bron: NHA Uitgeest 1828, aktenummer: 26), gedoopt op 17-04-1828 te Uitgeest (getuige(n): 1. M. Zonjee. 2. N. de Leeuw), overleden op 18-09-1829 te Uitgeest op 1-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Bernard Rijs, 23 jaar werkman, gebuur.) (aktenummer: 23).
6.
Maartje BERKHOUT, geboren op 29-12-1829 te Uitgeest (zie IVf).
7.
Cornelia (Keetje) BERKHOUT, geboren op 12-03-1831 te Uitgeest (zie IVg).
8.
Jacob BERKHOUT, geboren op 15-10-1832 om 4.00 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Dirk Scholten, 42 jaar, Kleermaker. 2. W. Wijtekamp, 28 jaar, Kantoorbediende.) (bron: NHA Uitgeest 1832, aktenummer: 38) (getuige(n): 1. Maartje Zonjee), overleden op 30-10-1834 te Uitgeest op 2-jarige leeftijd (aktenummer: 55).
9.
Anna (Antje) BERKHOUT, geboren op 31-07-1834 te Uitgeest (zie IVh).
10.
Doortje BERKHOUT, geboren op 02-12-1835 te Uitgeest (zie IVi).
11.
Basilius BERKHOUT, geboren op 08-02-1837 te Uitgeest, overleden op 08-02-1838 om 22.00 uur te Uitgeest op 1-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Jan Berkhout vader van de overledene, oud zevendertig jaren van beroep jager en 2. Cornelis Starreveld wonende mede te Uitgeest, oud zevenendertig jaren van beroep schipper.) (bron: NHA Uitgeest 1838, aktenummer: 6).
12.
Bassilius BERKHOUT (Bazilius), geboren op 10-09-1838 te Uitgeest (zie IVj).
13.
Jacob BERKHOUT, geboren op 20-11-1841 te Uitgeest, Meldijk 242 (zie IVk).
14.
Hermanus BERKHOUT, geboren op 12-06-1844 te Uitgeest, Meldijk (zie IVl).

Generatie IV
 
IVa
Aagje de WIT, geboren op 04-07-1815 te Krommenie, Spinster (1840), overleden op 05-04-1894 te Uitgeest op 78-jarige leeftijd.
Dochter van Johannes (Jan) Cornelisz de WIT, arbeider, wever (1840), en Guurtje Maartens de GROOT (Guertje) (zie IIIa), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-09-1840 te Krommenie (bron: Inv. 358.69, aktenummer: 17) met Adrianus (Arie) Hendriksz RIJS (Rys), 25 jaar oud, geboren op 11-07-1815 te Uitgeest (aktenummer: 24), arbeider, koopman in turf, bloemkweker, overleden op 13-07-1885 te Uitgeest op 70-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrik RIJS (Henderik Rijs), Arbeider, en Neeltje Arendze METSELAAR (Messelaar), woonde Nieuwland te Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis RIJS, geboren op 06-02-1841 te UItgeest (bron: NHA 1841, aktenummer: 11).
2.
Antje RIJS, geboren op 19-03-1846 (bron: NHA 1846, aktenummer: 16).
3.
Cornelia (Neeltje) RIJS, geboren op 23-04-1850 te Uitgeest (zie Va).
4.
Jan RIJS, geboren op 17-07-1852 te Uitgeest.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-04-1884 te UItgeest met Leentje ADRICHEM, geboren 1852 te Akersloot.

IVb
Maarten de WIT, geboren op 01-11-1823 te Krommenie, zeildoekwever, overleden op 05-08-1909 op 85-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes (Jan) Cornelisz de WIT, arbeider, wever (1840), en Guurtje Maartens de GROOT (Guertje) (zie IIIa), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-05-1850 te Krommenie met Maartje BREEUWER, geboren 1820.
Dochter van Pieter BREEUWER, Wever, en Imppie PALMBOOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Guurtje de WIT, geboren op 03-08-1851 te Krommenie (zie Vb).
2.
Anna de WIT, geboren op 30-07-1852.
3.
Pieter de WIT, geboren op 28-11-1853.
4.
Immetje de WIT, geboren op 21-04-1856.
5.
Trijntje de WIT, geboren op 31-01-1859 te Krommenie (zie Vc).
6.
Agatha de WIT, geboren op 04-06-1865, dienstbode, overleden op 10-05-1946 op 80-jarige leeftijd.

IVc
Hendrikus (Hein) EMKE (Empke, Hemken), geboren op 29-11-1815 te Uitgeest, gedoopt op 29-11-1815 te Uitgeest (getuige(n): 1. Klaas Berkhout. 2. Illegonda Poel (of Berkhout, vlg Parenteel Emke)) (bron: Ra Haarlem. DTB 11, aktenummer: 41). Doopnaam Henricus, Werkman (1841), Landman (1878), overleden op 16-12-1861 te Uitgeest en Marken Binnen op 46-jarige leeftijd (bron: Uitgeest, aktenummer: 56).
Zoon van Cornelis (Crelis) Hendrikszn EMKE (Emkens, Empke), Werkman (1812), Winkelier(1835), Koopman (1841), Koopman (1844), en Theodora (Doortje) BERKHOUT (Dirkje) (zie IIIb), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-06-1841 te Uitgeest (getuige(n): 1. Pieter Emke, werkman, 38 jaar, Uitgeest, oom van de bruidegom. 2. Jan Berkhout, visser, 45 jaar oom van moederszijde. 3. Gerrit Voorhout, 28 jaar, aangetrouwd, Akersloot. 4. Cornelis Schut, 23 jaar, Uitgeest, goede bekende van de bruid.) (bron: NHA Inv 358.21, aktenummer: 3) met Trijntje OLGERS ((Ollegers)), 24 jaar oud, geboren op 20-07-1816 te Akersloot, gedoopt op 22-07-1816 te Akersloot, overleden op 15-12-1854 te Uitgeest op 38-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Hendrik Emke. echtgenoot. 2. Thomas Vermeer, veldwachter Uitgeest, goede bekende).
Dochter van Jan OLGERS, dagloner, kleermaker, en Maartje RIJSMAN (Reijsman).
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis EMKE (Dirk), geboren op 22-08-1841 te Uitgeest (zie Vd).
2.
Maartje EMKE, geboren op 02-03-1843 te Uitgeest.
3.
Theodora (Doortje) EMKE, geboren op 10-03-1845 te Uitgeest, Arbeider, overleden op 06-10-1916 te Uitgeest op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-05-1872 te Uitgeest (bron: NHA Inv 358.123, aktenummer: 8) met Pieter SCHOLTEN, geboren 1844 te Akersloot, Arbeider (1872), overleden op 08-10-1927 te Akersloot.
4.
Johanna (Jansje) EMKE, geboren op 22-08-1848 te Uitgeest, overleden op 16-07-1939 te Limmen op 90-jarige leeftijd (bron: NHA Limmen 17-07-1939, aktenummer: 19), begraven op 20-07-1939 te Limmen Rk Begraafplaats.
Zij woonde te Uitgeest, Langestraat (1855), gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-07-1878 te Limmen (bron: NHA 4-7-1878 Limmen, aktenummer: 13) met Theodorus (Dirk) MORS, 25 jaar oud, geboren op 12-02-1853 te Limmen (bron: NHA Uitgeest 1853, aktenummer: 10), bloemkweker, arbeider (1878), overleden op 01-09-1924 te Limmen op 71-jarige leeftijd (bron: NHA 02-09-1924 Limmen, aktenummer: 21), begraven op 03-09-1924 te Limmen.
5.
Hendrikus (Hein) EMKE, geboren op 30-10-1851 te Uitgeest (zie Ve).
6.
Jan EMKE, geboren op 21-07-1854 te Uitgeest, overleden op 19-05-1855 te Uitgeest, 302 dagen oud.

IVd
Nicolaas (Klaas) BERKHOUT, geboren op 11-04-1822 te Uitgeest (aangifte door: 1. Cornelis Janz Sint, 53 jr. visser. 2.Pieter Koopman, 34 jr. werkman.), gedoopt (rk) op 12-04-1822 te Uitgeest (getuige(n): 1. Cornelis Emke. 2. Theodora Berkhout.) (bron: Ra Haarlem, DTB 11 Uitgeest, doop 1782 - 1822, RK statie Geboorte van H. Maria.), jager(1852,56,61,66),bloemkweker(1889,90),visser(1846,65,86,1902),jager&visser(1863), overleden op 19-03-1902 om 17.30 uur te Uitgeest, Meldijk op 79-jarige leeftijd (aangifte door: zijn zoon Jan (40)) (aktenummer: 9).
Zoon van Johannes Petrus (Jan) Klaasz BERKHOUT (Berghout) (zie IIIc) en Johanna (Jannetje) ZONJEE (Sonje), woonde Langestraat en later Meldijk 68 te Uitgeest (bev.reg grs17,blz32), gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 16-05-1850 te Wormerveer (getuige(n): 1. Frans Berkhout, 25 jr. brood en koekbakker, Uitgeest, broer. 2.Isaak Oostenraad Boon, 38 jr. societeithouder, Wormerveer, bekende van Klaas. 3. Jan Borstjes, veldwachter 56 jaar, Wormerveer, goede bekende van Antje. 4. Jan Kouwer, 23 jaar, klerk, Wormerveer, goede bekende van Antje.) (bron: Inv. 358.147 NHA, aktenummer: 5), gehuwd voor de kerk op 16-05-1850 met Anna (Antje) BRUIJN, geboren 1819 te Akersloot (gezindte: rk), dienstbode, overleden op 18-10-1858 om 23.00 uur te Uitgeest (bron: NHA 1858, aktenummer: 44). Langestraat, Uitgeest(1858).
Dochter van Evert BRUIJN en Helena KRAMER, woonde te Wormerveer, bevolkingsregister Gr 79, Meldijk 57, Uitgeest;, gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 07-10-1860 te Uitgeest (getuige(n): 1. Jan Waardijk, 32 jaar schoenmaker, zwager van Klaas. 2. Petrus Sprenkeling, 31 jaar, kleermaker, zwager van Klaas. 3. Pieter Bakker, 37 jr.,dagloner, broer van Maartje. 4. Frans Berkhout, 36 jaar, behuwd broer van Maartje.) (bron: NHA Uitgeest 1860, aktenummer: 14) met Maartje BAKKER, 40 jaar oud, geboren op 22-09-1820 om 9.00 uur te Uitgeest (aktenummer: 28) (gezindte: rk), overleden op 02-09-1893 om 5.30 uur te Uitgeest, Meldijk op 72-jarige leeftijd (aktenummer: 29).
Dochter van Cornelis BAKKER (Kornelis), arbeider(1820), en Stijntje LANS.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Leendert BERKHOUT, geboren op 05-08-1850 te Uitgeest, Meldijk (zie Vf).
2.
Jan BERKHOUT, geboren op 31-10-1852 om 11.00 uur te Uitgeest, Langestraat (getuige(n): 1. C. Berkhout. 2. P. Krom) (bron: NHA 1852, aktenummer: 73), overleden op 02-04-1856 om 3.00 uur te Uitgeest, Langestraat op 3-jarige leeftijd (aktenummer: 17).
Hij woonde te Markenbinnen.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Johannes (Jan) BERKHOUT, geboren op 07-09-1861 te Uitgeest, Langestraat (zie Vg).
4.
Christina BERKHOUT, geboren op 11-06-1863 om 15.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Thomas Vermeer 64 jaar, veldwachter. 2. Anthonie van Nienes, gemeentesecretaris) (bron: NHA 1863, aktenummer: 35), overleden op 20-03-1941 te Zaandam op 77-jarige leeftijd (aktenummer: 113).
Zij woonde op 09-05-1890 te Akersloot, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-04-1890 te Uitgeest (getuige(n): 1.Jacob Berkhout, herbergier. 2.Hermanus Berkhout, 45 jr.arbeider. 3.Leendert Berkhout 39 jr.jager broer van Christina. 4.Jan Berkhout, 28jr. bloemkweker, broer van Christina) (aktenummer: 9) met Hendrik HIN, 35 jaar oud, geboren op 27-07-1854 te Texel, bakker(1890).

IVe
Franciscus BERKHOUT, geboren op 12-01-1824 te Uitgeest (aangifte door: 1. Cornelis Sint, 54 jaar, visser. 2. Gerbrand Rijts, 48 jaar arbeider.), gedoopt (rk) te Uitgeest (getuige(n): 1. Klaas Zonjee 2. Maartje Dekker), broodbakker(1847,49,51,60,61,62,64,65,66), overleden op 28-08-1866 om 10.00 uur te Uitgeest, Meldijk op 42-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Klaas Berkhout, 44 jaar, jager te UItgeest, broer van Frans. 2.Bazilius Berkhout, 27 jaar, visser, Uitgeest, broer van Frans) (bron: NHA Uitgeest 1866, aktenummer: 65).
Zoon van Johannes Petrus (Jan) Klaasz BERKHOUT (Berghout) (zie IIIc) en Johanna (Jannetje) ZONJEE (Sonje), woonde Meldijk te Uitgeest en Marken Binnen, gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 12-02-1846 te Uitgeest (getuige(n): 1. Klaas Berkhout, 24 jaar, visser, broer van Frans. 2. Barend Rijs, 40 jaar, werkman, bekende van Frans. 3. Jacob Wittebrood, 24 jaar, landbouwer, Limmen, broer van Antje. 4. Cornelis Starreveld, 45 jaar, nachtwacht, bekende van Antje.) (bron: NHA jaar 1846, aktenummer: 2) met Antje WITTEBROOD, geboren circa 1820 te Beemster, gedoopt (rk) circa 1820 te Beemster, dienstbaar(1846), overleden op 22-08-1852 (bron: NHA, aktenummer: 1). In kraambed gestorven.
Dochter van Mattijs (Tijs) Jansz WITTEBROOD en Neeltje VREUGD, dienstbaar(1846), gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 26-02-1854 (getuige(n): 1. Klaas Berkhout, 24 jaar, visser broer van Frans. 2. Petrus Hendrikus Sprenkeling, 26 jaar, koopman, zwager van Frans. 3. Siewert Koopman, 60 jaar, herbergier. 4. Jacob Goeman, 50 jaar, landman, Limmen, broer van Lijsbeth.) met Elisabet (Lijsbeth) GOEMAN, geboren 1813 te Ilpendam, Tapster, overleden op 11-02-1859 te Uitgeest.
Dochter van Pieter GOEMAN en Ariaantje Jans HUIBERDE. Bij de volkstelling van 1829 woont Lijsbeth Goeman op adres no. 262 te Assendelft bij de Fam. Klaas Kroon als dienstbode. {Zij was eerder gehuwd op 11-10-1840 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1840, aktenummer: 16) met Willem BUUR, geboren 1816 te Uitgeest, arbeider, Boerenbedrijf (1840), overleden op 18-04-1853 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1853, aktenummer: 13), zoon van Pieter BUUR en Antje HOOGEWERF.}
Gehuwd (3) op 35-jarige leeftijd op 26-06-1859 (getuige(n): 1. Jan Berkhout, 63 jaar, Uitgeest, vader van Frans. 2. Klaas Berkhout, 37 jaar, Uitgeest, broer van Frans. 3. Jacob Castricum, 61 jaar, landbouwer, stiefvader van Guurtje. 4.Cornelis Bakker, 45 jaar, veldwachter, zwager van Guurtje) (bron: Inv.358.31 NHA, aktenummer: 10) met Guurtje CASTRICUM, 36 jaar oud, geboren op 28-05-1823 te Castricum en Heemskerk, landbouwster (1875), overleden Na 1898.
Dochter van Jan Louriszoon CASTRICUM (Jan Lourisse) en Neeltje NANNE, Boerin (1847). {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-11-1847 te Castricum (getuige(n): 1. Jacob Castricum, stiefvader. 2. Frans Castricum, broer) (bron: Inv. 358.31, aktenummer: 12) met Xaverius Diametricus Paulus FORNIER (Diametris), 37 jaar oud, geboren op 29-08-1810 te Arnhem, Chirurijn en heel- en vroedmeester, overleden op 15-07-1855 te Castricum op 44-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus Franciscus FORNIER (Guilhelmus), particulier, en Maria Theresia van SCHEVICHAVEN. Zij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 12-10-1867 te Heemskerk. Bij het trouwen met Johannes werd vermeld dat Guurtje weduwe was van Franciscus Berkhout (bron: Burg.Stand Inv. 328.50, aktenummer: 18) met Johannes (Jan) Willemszoon KOOPMAN, 51 jaar oud, geboren op 04-07-1816 te Beverwijk, Landbouwer, boerenknecht (1843), overleden op 04-01-1874 te Heemskerk op 57-jarige leeftijd, zoon van Willem KOOPMAN en Willempje RIJKEMAN (Willempie). {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-05-1843 te Heemskerk (bron: NHA Heemskerk 1843 Inv 358.50, aktenummer: 5), gehuwd voor de kerk op 27-05-1843 te Heemskerk met Anna (Antje) Dirks de ROODE, 30 jaar oud, geboren op 27-10-1812 te Heemskerk, overleden op 08-11-1865 te Heemskerk op 53-jarige leeftijd (bron: NHA Heemskerk 1865, aktenummer: 28), dochter van Dirk Barendsz de ROODE en Marijtje Engels HOOGEDUIN (Hogeduin), Bouwvrouw.} Zij is later gehuwd op 52-jarige leeftijd op 23-06-1875 te Heemskerk (getuige(n): 1. Cornelis Lieshout, Heemskerk, behuwd broer. 2. Nicolaas Rijs, 40 jaar, landbouwer, Heemskerk, aangehuwd Zoon) (bron: Inv. 358.50 NHA Heemskerk 1875, aktenummer: 6) met Cornelis van den DAM, geboren 1833 te Akersloot, landbouwer(1875), schelpvisser (1858), overleden op 05-05-1898 te Heemskerk, zoon van Klaas van den DAM en Maria (Maartje) MORSK. {Hij was eerder gehuwd op 02-05-1858 te Castricum (bron: Inv.358.31 NHA, aktenummer: 8) met Cornelia MORSCH, geboren circa 1829 te Castricum, overleden op 07-08-1871 te Castricum (bron: Genlias NHA, aktenummer: 21), dochter van Cornelis MORSCH, Schelpenvisser (1826), en Catharina (Kaatje) VELD.}}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johannes (Jan) BERKHOUT, geboren op 25-04-1846 te Uitgeest, Meldijk (zie Vh).
2.
Mattheus (Matthijs) BERKHOUT (Thijs), geboren op 27-12-1847 te Uitgeest, Meldijk (zie Vi).
3.
Jannetje (Jansje) BERKHOUT, geboren op 27-08-1849 te Uitgeest, Meldijk (zie Vj).
4.
levenloos BERKHOUT, geboren op 23-08-1851 te Uitgeest, overleden op 23-08-1851 om 23.00 uur te Uitgeest, Meldijk, 0 dagen oud (aktenummer: 40).
Uit het tweede huwelijk:
5.
Adrianus BERKHOUT (Berkhoud), geboren op 10-02-1859 te Uitgeest (aangifte door: 1. Arie Zoon, 46 jaar dagloner. 2. Jacob Hos. 38 jaar, timmerman.) (getuige(n): 1. Pieter Buur. 2. Doortje Berkhout.), schoenmaker (1886).
Bev.Reg.Haarlem 1860-1900, folio 596: Op 27-10-1880 komt hij in Haarlem en op 17-01-1881 verrekt hij weer. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-11-1886 te Wijk aan Zee (getuige(n): 1. Bertus Schelvis, 50 jaar, metselaar. 2. Nicolaas Pannevis, 50 jaar, arbeider, oom van de bruid. 3. Nicolaas Reijgwart, 57 jaar, veldwachter. 4. Jan Jongejans, arbeider, bekende.) (bron: Inv. 358.142, aktenummer: 11) met Maria SCHELVIS, 26 jaar oud, geboren op 16-02-1860 te Wijk aan Zee en Duin (bron: NHA Wijk aan Zee en Duin 1860, aktenummer: 5).
Uit het derde huwelijk:
6.
Johannes BERKHOUT, geboren op 14-03-1860 om 23.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Jan Baars, 43 jaar, werkman. 2. Jacob Hos, 39 jaar, stokkenmaker.) (bron: NHA Uitgeest 1860, aktenummer: 18) (gezindte: RK) (getuige(n): 1. J. Waardijk. 2. C. Berkhout), overleden op 06-04-1862 om 4.00 uur te Uitgeest, Meldijk op 2-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Frans Berkhout van beroep broodbakker, vader en 2. Jacob Hoes van beroep Timmerman oud eenenveertig jaren, bekende.) (bron: NHA Uitgeest 1862, aktenummer: 16).
7.
Maria BERKHOUT, geboren op 23-10-1861 om 14.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Jacob Hos, 40 jaar, timmerman. 2. Jan Baars, 45 jaar, werkman.) (getuige(n): 1. Jacob Berkhout. 2. Dora Berkhout.), overleden op 12-11-1861 om 14.00 uur te Uitgeest, Meldijk, 20 dagen oud (aktenummer: 46).
wonende Marken-Binnen.
8.
Anna BERKHOUT, geboren op 23-10-1861 om 14.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Jacob Hos, 40 jaar timmerman. 2. Jan Baars, 45 jaar, werkman.) (getuige(n): 1. Jacob Berkhout. 2. Dora Berkhout.), overleden op 26-11-1861 om 8.00 uur te Uitgeest, Meldijk, 34 dagen oud (aktenummer: 48).
9.
Cornelia BERKHOUT, geboren op 09-02-1864 te Uitgeest, Meldijk (zie Vk).

IVf
Maartje BERKHOUT, geboren op 29-12-1829 om 5.00 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Pieter Koopman, 42 jaar, landbouwer. 2.Willem Blankert, 28 jaar, koopman.) (gezindte: rk), overleden op 30-01-1905 om 4.30 uur te Uitgeest, Langebuurt op 75-jarige leeftijd (aangifte door: 1.Petrus Hendrikus Sprenkeling oud zes en zeventig jaren van beroep kleermaker wonende te Uitgeest en 2. Klaas Duinmaijer van beroep landman oud vierenvijftig jaren wonende te Uitgeest.) (bron: NHA Uitgeest 1905, aktenummer: 3).
Dochter van Johannes Petrus (Jan) Klaasz BERKHOUT (Berghout) (zie IIIc) en Johanna (Jannetje) ZONJEE (Sonje), gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-05-1853 (getuige(n): 1. Pieter Enke, 49 jaar, kaarsenmakersknecht. 2. Thomas Vermeer, 54 jaar, veldwachter. 3. Frans Berkhout, 29 jaar, broodbakker. 4. Klaas Berkhout, 31 jaar, jager.) (bron: Inv. 358.123 NHA, huwelijksakte, aktenummer: 14) met Petrus Hendricus (Pieter) SPRENKELING, geboren circa 1828 te Alkmaar (gezindte: RK), Winkelier (1826), Koopman(1853, 1885), Kleermaker(1905), Behanger(1889), overleden op 29-09-1907 te Uitgeest (aangifte door: 1. Gerardus Johannes Waardijk, schoenmaker ouud veertig jaren wonende te Uitgeest neef van de na te noemen overledene en 2. Klaas Duijmeijer van beroep landman oud achtenvijfig jaren, wonende te Uitgeest) (bron: NHA Uitgeest 1907, aktenummer: 22).
Zoon van Hendricus Andries SPRENKELING, Kleermaker (1853), en Anna Martina SMIT, woonde te Assendelft en Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Martina SPRENKELING, geboren op 05-07-1854 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1854, aktenummer: 38), overleden op 24-08-1854 te Uitgeest, 50 dagen oud (bron: NHA Uitgeest 1854, aktenummer: 22).
2.
Levenloos SPRENKELING, geboren op 11-08-1856 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1856, aktenummer: 29), overleden op 11-08-1856 te Uitgeest, 0 dagen oud (bron: NHA Uitgeest 1856, aktenummer: 29).
3.
Johanna SPRENKELING, geboren op 04-08-1857 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1857, aktenummer: 46), overleden op 04-10-1857 te Uitgeest, 61 dagen oud (bron: NHA Uitgeest 1857, aktenummer: 26).
4.
Hendrikus SPRENKELING, geboren op 22-08-1858 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1858, aktenummer: 32), overleden op 24-08-1858 te Uitgeest, 2 dagen oud (bron: NHA Uitgeest 1858, aktenummer: 36).
5.
Anna Maria SPRENKELING, geboren op 06-01-1860 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1860, aktenummer: 3), overleden op 12-04-1934 te Delft op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-01-1885 te Uitgeest (bron: Inv. 358.123 NHA, aktenummer: 2) met Johan Arnoldus SPRENGER, 31 jaar oud, geboren op 26-03-1853 te Delft, Onderwijzer (1885), overleden op 17-03-1993 te Delft op 139-jarige leeftijd.
6.
Johannes Hendrikus SPRENKELING, geboren op 07-10-1861 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1861, aktenummer: 60), overleden op 05-03-1856 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1856, aktenummer: 6).
7.
Hendrikus Petrus SPRENKELING, geboren op 31-08-1863 (bron: NHA Uitgeest 1863, aktenummer: 48), overleden op 21-06-1866 te Uitgeest op 2-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1866, aktenummer: 27).
8.
Jannetje SPRENKELING, geboren op 02-04-1866 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1866, aktenummer: 22).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-02-1889 te Uitgeest (bron: Inv. 358.123 NHA, aktenummer: 1) met Pieter Ludovicus (Louis) BANGERT, 24 jaar oud, geboren op 04-08-1864 te Amsterdam, Makelaar (1889), overleden 1911.
9.
Hendrikus Johannes SPRENKELING, geboren op 11-07-1867 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1867, aktenummer: 41), Banketbakker (1902), overleden op 06-11-1943 te Haarlem op 76-jarige leeftijd (aangifte door: Leonardus Johannis Zwaneveld, oud zes en vijftig jaren, begrafenisondernemer.) (bron: NHA Haarlem 1943, aktenummer: 1680).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 10-09-1902 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1902, aktenummer: 354) met Margaretha Cornelia de GOEDE, geboren circa 1873 te Haarlem.
10.
Francisca SPRENKELING, geboren op 26-10-1870 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1870, aktenummer: 63).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-05-1893 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1893, aktenummer: 13) met Johannes Nicolaas BOELENS, geboren circa 1866 te Groningen, Notarisklerk en Zaakwaarnemer (1893).

IVg
Cornelia (Keetje) BERKHOUT, geboren op 12-03-1831 om 23:00 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Willem Blankert, 30 jaar, landbouwer. 2. W.Wijtekamp, 26 jaar, kantoorbediende.) (getuige(n): 1. H. Zonjee. 2. N. de Leeuw), tot 1856 dienstbode op Meldijk 47, Uitgeest. Overleden op 26-05-1913 te Akersloot op 82-jarige leeftijd (bron: NHA Akersloot 1913, aktenummer: 16), begraven op 29-05-1913 te Akersloot.
Dochter van Johannes Petrus (Jan) Klaasz BERKHOUT (Berghout) (zie IIIc) en Johanna (Jannetje) ZONJEE (Sonje), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-05-1856 (getuige(n): 1. Bazilius Zonjee, 38 jaar, Veehouder. 2. Baltus Lutte, 36 jaar, Castricum. 3. Frans Berkhout, 31 jaar, Bakker. 4. Klaas Berkout, 33 jaar, Jager.) (bron: Inv. 358.123 NHA) met Jan WAARDIJK, 27 jaar oud, geboren op 03-09-1828 te Uitgeest (gezindte: rk), schoenmaker (1856, 1885), overleden op 12-10-1908 te Uitgeest op 80-jarige leeftijd.
Zoon van Gerbrand WAARDIJK en Neeltje PUTTER.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Johanna WAARDIJK, geboren 1862 te Uitgeest.
Gehuwd op 11-02-1885 te Uitgeest (bron: INV. 358.123 NHA, aktenummer: 3) met Jan VERDUIN, geboren 1859 te Akersloot, Koopman (1885).
2.
Gerardus Johannes WAARDIJK, geboren op 16-04-1866 te Uitgeest (aangifte door: 1. Thomas Vermeer van beroep veldwachter oud zevenzestig jaren wonende te Uitgeest en 2. Anthonie van Nienes van beroep Gemeente secretaris oud vijf en dertig jaren wonende mede te Uitgeest) (aktenummer: 25), geboren in het huis staande in de Schevelstraat Uitgeest. Schoenmaker.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-10-1889 te Uitgeest (bron: Inv. 358.123 NHA, aktenummer: 21) met Wilhelmina Helena LANGENDIJK, geboren 1867 te Beverwijk, Winkelierster (1889).
3.
Margaretha Petronella WAARDIJK, geboren op 26-07-1869 te Uitgeest (bron: Regionaal Archief Alkmaar 1910 Boek gezinskaarten periode: 1910-1939), overleden op 22-08-1928 te Soest op 59-jarige leeftijd (bron: Het Utrechts Archief Reg.nr 452-07 Arch.463, aktenummer: 108).
Gehuwd verm.1894, vermoedelijk 10 of 40 jaar voor overlijden. Echtgenoot is Gerardus Adrianus Aloïsius EELTINK, geboren op 22-11-1871 te Alkmaar (bron: Regionaal Archief Alkmaar Gezinskaarten boek, Periode 1910-1939), overleden op 17-03-1923 te Leiden op 51-jarige leeftijd (bron: Erfgoed Leiden en omstreken Collectie Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 1816-1928, Deel: 5044, Periode: 1923, Boek Overlijden 1923. Authentiek afschrift., aktenummer: 212).

IVh
Anna (Antje) BERKHOUT, geboren op 31-07-1834 om 11.00 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Arie Starreveld, 42 jaar, schipper.), Veehoudster, overleden op 01-03-1905 te Wormerveer op 70-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Gerrit Kox, 38 jaar, aanspreker, Wormerveer. 2. Willem van Loenen, 32 jaar, agent van politie, Wormerveer.). Zij overleed des namiddags ten half tien ure in het wijk C nummer 9.
Dochter van Johannes Petrus (Jan) Klaasz BERKHOUT (Berghout) (zie IIIc) en Johanna (Jannetje) ZONJEE (Sonje). Op 14-10-1857 vertrekst zij naar Wormerveer: Bev.Reg. Uitgeest: Groen, blad 14. Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 01-11-1857 te Uitgeest (getuige(n): 1. Frans Berkhout, 33 jaar, bakker Uitgeest, broer van Antje. 2. Pieter Hendrik Sprenkeling, 29 jaar, koopman, Uitgeest, zwager van Antje. 3. Bazilius Zonjee, 33 jaar, Uitgeest, neef van Antje.), gehuwd voor de kerk op 01-11-1857 te Uitgeest (RK) met Nicolaas (Klaas) HOGEBOOM (Hoogeboom), 30 jaar oud, geboren te Wormerveer, gedoopt op 01-11-1827 te Wormerveer, landman.
Zoon van Cornelis HOOGEBOOM en Antje BOGTMAN. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-06-1852 te Wormerveer (bron: NHA Wormerveer 1852, aktenummer: 16) met Maartje BRUIN, dochter van Evert BRUIN en Helena KRAMER.}
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 10-01-1878 (getuige(n): 1. Hendrikus Gerardus Adrianus Lobach, 39 jaar, schoenmaker, woonplaats Alkmaar, schoonbroeder van Ran. 2. Nicolaas Johannes Ran, 37 jaar broodbakker, woonplaats den Helder, broer. 3. Klaas Berkhout, 55 jaar, jager, wwonplaats Uitgeest, broer van Antje. 4. Petrus Hendrikus Sprenkeling, 48 jaar, koopman Uitgeest, schoonbroeder van Antje.) (bron: NHA Wormerveer 1878, aktenummer: 1), gehuwd voor de kerk op 10-01-1878 met Johannes Nicolaas RAN, geboren 1846 te Den Helder, Aannemer (1878), overleden voor 1905.
Zoon van Klaas RAN en Johanna Catharina BARBIEUX. Wonende te Amsterdam en Wormerveer.
op 14-4-1953 vanuit Uitgeest tijdelijk naar Wormerveer; vanuit Uitgeest naar Wormerveer 14-10-1857, waarschijnlijk voor huwelijk.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johanna HOOGEBOOM, geboren 1873 te Uitgeest.
Gehuwd op 12-06-1913 te Uitgeest (bron: Inv. 263.463 Utrecht, aktenummer: 412) met Jan SCHREUDS, geboren 1868 te Uitgeest.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Petrus Johannes RAN, geboren circa 1878, Handelsreiziger (1903).
Gehuwd op 24-11-1903 te Wormerveer (bron: NHA Wormerveer 1903, aktenummer: 40) met Conelia Hendrika Maria BECKERS, geboren circa 1882 te Lith.

IVi
Doortje BERKHOUT, geboren op 02-12-1835 te Uitgeest (aangifte door: 1. Pieter Koopman, 48 jaar, winkelier.), overleden op 24-04-1906 om 4.00 uur te Uitgeest, Meldijk 125 op 70-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Matthijs Winder, Schipper oud zeventig jaren echtgenoot.) (bron: NHA Uitgeest 24-04-1906, aktenummer: 16). Overleden Meldijk 125 Uitgeest.
Dochter van Johannes Petrus (Jan) Klaasz BERKHOUT (Berghout) (zie IIIc) en Johanna (Jannetje) ZONJEE (Sonje), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-09-1862 (getuige(n): 1. Klaas Hoogeboom, 34 jaar, landman, Wormerveer. 2. Bazilius Berkhout, 24 jaar visser. 3. Frans Berkhout, 38 jaar, broodbakker. 4. Petrus Hendricus Sprenkeling, 33 jaar, kleermaker, zwager van Doortje.) (bron: NHA Uitgeest 1862, aktenummer: 10) met Matthijs (Thijs) WINDER (Tijs), geboren circa 1836 te Uitgeest, schipper(1906), overleden op 12-11-1910 om 11:30 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Arie Starrouds van beroep koopman oud een en zeventig jaar wonende te Uitgeest en 2. Jacobus de Waal, stationsarbeider oud vier en twintig jaar wonende te Uitgeest.) (bron: NHA Uitgeest 14-11-1910, aktenummer: 34).
Zoon van Arie WINDER, Schipper Herbergier, en Adriana (Ariaantje) DIEPENDAAL, Kasteleines.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie WINDER, geboren op 22-03-1863 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1863, aktenummer: 21), overleden op 14-11-1871 te Uitgeest op 8-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1871, aktenummer: 52).
2.
Johanna Adriana WINDER, geboren op 31-08-1866 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1866, aktenummer: 49), overleden op 03-12-1933 te Velsen op 67-jarige leeftijd (bron: NHA Velsen 04-12-1933, aktenummer: 330), akte uit Beverwijk 1933 (120).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25-11-1896 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1896, aktenummer: 17) met Wilhelmus Johannes van LIESHOUT, geboren circa 1868 te Beverwijk, Poelier (1896).
3.
Johanna WINDER, geboren op 07-12-1867 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1867, aktenummer: 74).
4.
Jansje WINDER, geboren op 19-09-1871 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1871, aktenummer: 68), overleden op 22-09-1868 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1868, aktenummer: 45).
5.
Arie WINDER, geboren op 06-11-1873 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1873, aktenummer: 75), overleden op 01-07-1940 te Velsen op 66-jarige leeftijd (bron: NHA Velsen 1940, aktenummer: 280).
6.
Arie WINDER, geboren circa 1874 te Uitgeest, overleden op 01-07-1940 te Velsen (bron: NHA Velsen 1940, aktenummer: 280, 119).
7.
Jacobus WINDER, geboren op 01-07-1875 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1875, aktenummer: 48), overleden op 06-12-1879 te Uitgeest op 4-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1879, aktenummer: 50).
8.
Maartje WINDER, geboren circa 1879 te Uitgeest, overleden op 02-12-1879 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1879, aktenummer: 49).

IVj
Bassilius BERKHOUT (Bazilius), geboren op 10-09-1838 te Uitgeest (aangifte door: 1. Cornelis Starreveld oud achtendertig jaren van beroep schippersknecht wonende te Uitgeest en 2. Jan Leeuwerink oud tweeendertig jaren van beroep broodbakker wonende mede te Uitgeest.). Uit de geboorte aangifte: Den elfden dag der maand September van 't jaar Achttien honderd achtendertig ten zes ure, na de middag. Acte van Geboorte van Bassilius geboren te Uitgeest den tiende dezer des 's morgens ten vijf ure, zoon van Jan Berkhout oud tweeenveertig jaren van beroep jager en van Jannetje Zonjee oud zes en dertig jaren, echtelieden wonende te Uitgeest. Het kind is erkend te zijn van het mannelijk geslacht. (gezindte: rk), Herbergier(1881,84), visser(1865,66,68,72,74,77,79,91,1902,03), werkman(1894), arbeider(1909), winkelier, onbezoldigd Rijksveldwachter (1862), overleden op 01-01-1917 om 11.00 uur te Uitgeest, Hoogeweg 12 op 78-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Nicolaas Berkhout, houtdraaier, oud negenedertig jaren wonende te Uitgeest zoon van de na te noemen overledene en 2. Petrus Fredericus de Winter van beroep arbeider oud vijf en twintig jaar, wonende te Uitgeest.) (aktenummer: 1).
Zoon van Johannes Petrus (Jan) Klaasz BERKHOUT (Berghout) (zie IIIc) en Johanna (Jannetje) ZONJEE (Sonje), woonde Meldijk 125 te Uitgeest. Bev.Reg. Uitgeest Grs A-B 53, Rd 43: Hij vertrekt op 14-12-1908 naar Amsterdam.
Bev.Reg. Uitgeest Rood A-B, blad 107: Op 31-05-1947 was het adres: Langebuurt 41 Uitgeest.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-04-1865 te Uitgeest (getuige(n): 1. Klaas Berkhout, 43 jaren, visscher broer van Bazilius. 2. Frans Berkhout, 41 jaren, van beroep bakker, broer van Bazilius. 3. Arie Bakkum, 49 jaren, landman, oom van Alida. 4. Matthijs Bakkum, 43 jaren, landman, oom van Alida.) (bron: Zoekakten.nl NHA Uitgeest 1865, aktenummer: 6) met Alida HEIJNE (Aaltje), 23 jaar oud, geboren op 19-02-1842 te Limmen (gezindte: RK), overleden op 15-01-1891 om 10.00 uur te Uitgeest op 48-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest, aktenummer: 3). Kleis, Uitgeest(1891).
Dochter van Jan HEIJNE, boerenknecht(1840),veehouder(1861), en Elisabeth (Lijsbeth) BAKKUM, boerin(1865,79) dienstbaar(1840). Huwelijksaangifte bij een brand in Alkaar (1890) verloren gegaan.
---------
Uit Hutgeest, (Historische vereniging Oud Uitgeest):
Berkhout, visserij benodigheden.
Bij de Fa. Berkhout, aan de Langebuurt 43, worden allerlei soorten fuiken en netten gemaakt voor de beroepsvisserij. Deze worden gemaakt uit grote stukken netwerk en bestaat geheel uit handwerk.
Daarnaast handelt men in alle aanverwante artikelen die nodig zijn voor de visserij, zoals losse stukken netwerk, garens lijnen en koorden, hoepels, regenkleding, laarzen enz.
Hoewel de firma pas op 15 november 1905 werd opgericht werd het maken van fuiken e.d. reeds gedaan door Bazilius Berkhout, geboren op 10 september 1838, als werknemer bij de nettenmakerij Velthuijzen, Singel 78 in Amsterdam.
Zijn zoon Bazilius Berkhout Bzn., geboren in 1874, werkte eveneens bij dezelfde zaak in stukwerk vanaf 1895, maar begon als zelfstandig handelaar en fabrikant. In 1930 werd een firma opgericht samen met zijn zoons Antonius en Fransciscus Berkhout. Antonius Berkhout, geboren in 1913 zette het bedrijf alleen voort en breidde de aktiviteiten uit met de rechtstreeks import van de grondstoffen, zoals netwerk uit Duitsland en vervolgens Japan. Hierin werd hij bijgestaan door zijn zoons Bas, Hein en Antoon Berkhout Jr. (inmiddels gestopt in 2011)
In de loop der jaren is er veel veranderd wat het gebruik van materialen betreft, zoals bij. bij het netwerk: van katoen naar Nylon en monofile. Bij de hoepels: van rotan naar plastic. Dat vereiste ook andere technieken om het te verwerken, waarbij veel zelfstudie kwam kijken, aangezien er voor dit beroep geen opleiding bestaat. De bestaande kennis werd van vader op zoon overgebracht en in de praktij verder uitgewerkt.

Uit dit huwelijk:
1.
Johannes BERKHOUT, geboren op 12-03-1866 om 22.00 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Hermanus Terra, 26 jaar, timmerman. 2. Anthonie van Nienes, 35 jaar secretaris.) (bron: NHA Uitgeest 1866, aktenummer: 19). Langestraat, Uitgeest(1866), schippersknecht(1894), overleden op 14-08-1894 om 7.00 uur te Uitgeest op 28-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Bazilius Berkhout van beroep werkman, vader en 2. Simon Bak winkelier oud acht en dertig jaren, wonende te Uitgeest) (bron: NHA Uitgeest 1894, aktenummer: 26). Hij bleef ongehuwd. Hij is verdronken in het Uitgeestermeer. Zondagmorgen 07:00 uur, 12-08-1894. De familie vertelde: Met hevige storm door een giek van de botter overboord geslagen.
Uit: Het nieuws van den Dag, 14-08-1894. Bron: Koninklijke Bibliotheek, digitale kranten.
Zondagmorgen is J. Berkhout, knecht van schipper Baks van Uitgeest, op de Langemeer ter hoogte van het eilandje Dijkerhemme, door een rukwind over boord geslagen en verdronken, niettegenstaande hij een uitstekende zwemmer was. Aan redding viel niet te denken. De hevige wind belette in de loop van dien dag alle pogingen om het lijk te zoeken.

2.
Jansje BERKHOUT, geboren op 07-12-1868 te Uitgeest, Meldijk (zie Vl).
3.
Johannes BERKHOUT, geboren op 22-06-1872 om 7.30 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Jacob Berkhout, 30 jaar, visser. 2. Jan Baars, 56 jaar, werkman.) (bron: NHA Uitgeest 1872, aktenummer: 39), gedoopt (RK) op 22-06-1872 te Uitgeest, varensgezel, overleden op 26-07-1953 te Limmen op 81-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Cornelis Johannes Erkamp, oud vijf en zestig jaren, aanspreker) (bron: NHA Limmen 1953 overlijdensregister Boek: Periode 1949-1955, aktenummer: 20).
Hij woonde Dusseldorperweg te Limmen (31-05-1947 volkstelling), vertrekt naar Amsterdam 2-5-1906, uit Amsterdam 30-3-1907.
Hij bleef ongehuwd.
4.
Bazilius Bzn BERKHOUT, geboren op 03-12-1874 te Uitgeest, Meldijk (zie Vm).
5.
Nicolaas (Klaas) BERKHOUT, geboren op 01-04-1877 te Uitgeest, Meldijk (zie Vn).
6.
Elizabeth BERKHOUT, geboren op 11-03-1879 om 3.00 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Jacob Berkhout, 37 jaar, visser. 2. Gerrit Zoon, 30 jaar, dagloner.) (bron: NHA Uitgeest 1879, aktenummer: 26). Meldijk, Uitgeest(1879), gedoopt op 11-03-1879 te uitgeest, Huishoudster, pastoorsmeid, Kosteres in Limmen, overleden op 09-03-1951 te Limmen op 71-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Cornelis Johannes Erkamp oud tweenzestig jaren van beroep aanspreker wonende te Limmen) (bron: NHA Limmen 1951, aktenummer: 4).
vertrekt naar Krommenie 14-6-1909.
7.
Jacob BERKHOUT, geboren op 24-05-1881 om 4:00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Jacob Berkhout, 39 jaar, winkelier. 2. Petrus Hendrikus Sprenkeling, 53 jaar, kleermaker.), gedoopt (RK) op 24-05-1881 te Uitgeest, kleermaker (1924), overleden op 19-09-1945 te Oostzaan op 64-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1945, aktenummer: 55).
Gaat naar Weerselo op 12-1-1899, vertrekt uit Weerselo op 19-5-1899, naar Heemstede op 9-5-1901, ondertrouwd op 15-11-1924 te Meppel, gehuwd op 43-jarige leeftijd op 03-12-1924 te Amsterdam (getuige(n): 1. Johannes Antonius Gransjaar oud negenzestig jaar en 2. Wouter de Jong oud achten vijftig jaren, beiden zonder beroep en wonende alhier.) (bron: Amsterdam; huwelijksakte, aktenummer: reg.5H;fol.1) met Jantien de GRAAF, 31 jaar oud, geboren op 29-01-1893 te Kloosterveen, Assen (Drenthe) (bron: (mijn Genea, de Graaf)).
8.
Franciscus BERKHOUT, geboren op 26-05-1884 te Uitgeest, Meldijk (zie Vo).

IVk
Jacob BERKHOUT, geboren op 20-11-1841 om 6.00 uur te Uitgeest, Meldijk 242 (gezindte: rk) (getuige(n): 1. Klaas Berkhout. 2. Maartje Berkhout), visser(1866,68,71,74,75,77,79,80,81),winkelier(1882),herbergier/kastelijn(1866,1892,1900,01,05,08,13), tuinder (1920) landbouwer(1923), overleden op 19-04-1923 om 21.30 uur te Uitgeest, Meldijk 242 op 81-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Hendrik Vrouwe, schoonzoon.) (bron: NHA Uitgeest 1923, aktenummer: 15).
Zoon van Johannes Petrus (Jan) Klaasz BERKHOUT (Berghout) (zie IIIc) en Johanna (Jannetje) ZONJEE (Sonje), gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-05-1866 te Uitgeest (getuige(n): 1. Frans Berkhout, 41 jaar Broodbakker. 2. Klaas Berkhout, 44 jaar, jager. 3. Petrus Hendricus Sprenkeling, 37 jaar Kleermaker. 4. Bazilius Berkhout, 27 jaar) (bron: Inv. 358.123 NHA, aktenummer: 14) met Anna Jacoba NUIJENS, 24 jaar oud, geboren op 23-04-1842 te Blokker (gezindte: rk), overleden op 24-09-1921 te Uitgeest op 79-jarige leeftijd.
Dochter van Petrus (Pieter) NUIJENS, Chirurgijn, Heel- en vroedmeester (1825), Geneesheer (1966), en Catharina (Trijntje) NIEUWLAND (Trijntje Nuland), bevolkingsregister: Grs A-B 57, Bl 83.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes (Jan) BERKHOUT, geboren op 13-02-1868 te Uitgeest, Meldijk (zie Vp).
2.
Catharina BERKHOUT, geboren op 31-12-1869 te Uitgeest (zie Vq).
3.
Franciscus BERKHOUT, geboren op 23-10-1871 te Uitgeest, Meldijk (zie Vr).
4.
Johanna (Jansje) BERKHOUT, geboren op 19-02-1874 om 14.00 uur te Berkhout, Meldijk (aangifte door: 1. Matthijs Winder, 37 jaar schipper. 2. Arie Rodenburg, 53 jaar vrachtrijder.), overleden op 19-04-1875 om 8.30 uur te Uitgeest, Langestraat op 1-jarige leeftijd (aktenummer: 20).
5.
Maartje BERKHOUT, geboren op 19-02-1874 om 13.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1.Matthijs Winder, 37 jaar, schipper. 2. Arie Rodenburg, 53 jaar, vrachtrijder.), overleden op 05-03-1874 om 10.00 uur te Uitgeest, Meldijk, 14 dagen oud (aktenummer: 10).
6.
Jansje BERKHOUT, geboren op 18-10-1875 te Uitgeest, Langestraat (zie Vs).
7.
Maria BERKHOUT, geboren op 15-12-1877 om 16.00 uur te Uitgeest, Langestraat (aangifte door: 1. Bazilius Berkhout, 39 jaar. 2. Gerrit Zoon, dagloner), overleden op 13-02-1958 te Zaandam op 80-jarige leeftijd.
Langestraat, Uitgeest. Bij de 12 volkstelling van 31-5-1947 was het adres: Prinsenstraat 79, Zaandam. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-11-1901 te Uitgeest (bron: Inv. 358.123 NHA, aktenummer: 31) met Martinus Mattheus ZOON, 24 jaar oud, geboren op 31-10-1877 te Heiloo (bron: Gezinskaaren NHA), spoorbeambte (1901).
naar Amsterdam 7-11-1901.
8.
Pieter BERKHOUT, geboren op 03-07-1879 te Uitgeest, Langestraat (zie Vt).
9.
Cornelia BERKHOUT, geboren op 25-04-1881 om 22.00 uur te Uitgeest, Langestraat (aangifte door: 1. Bazilius Berkhout, 42 jaar, visser. 2. Gerrit Zoon, 32 jaar arbeider.), overleden op 29-10-1930 om 6.00 uur te Uitgeest, Bonkenburg 416 op 49-jarige leeftijd.
Op 18-08-1908 vertrekt zij naar Heemstede, gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 12-08-1908 te Uitgeest (bron: Inv. 358.123, aktenummer: 23) met Petrus Johannes de BRUIN, geboren 1868 te Ravenstein, timmerman(1908), overleden V 1930.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 15-05-1913 te Uitgeest (aktenummer: 6) met Hendrik VROUWE, geboren circa 1868 te Assendelft, winkelier(1913,30), overleden na 1930.
{Hij was eerder gehuwd op 10-05-1891 te Assendelft (bron: Inv. 358.11 NHA Huwelijksakte, aktenummer: 15) met Catharina SMIT, 25 jaar oud, geboren op 31-01-1866 te UItgeest (bron: Kennemerlaand Akte jaar 1866, nr.11), overleden op 17-03-1912 te Uitgeest op 46-jarige leeftijd.}
10.
Maria BERKHOUT, geboren op 19-02-1882 te Uitgeest, Langestraat (zie Vu).

IVl
Hermanus BERKHOUT, geboren op 12-06-1844 om 9.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Barend Rijs, 38 jaar, werkman. 2. Bastiaan Landsman, 34 jaar, visser) (bron: NHA Uitgeest 1844, aktenummer: 33) (getuige(n): Frans en Cornelia Berkhout), werkman(1880,81,82,86,88,94,96),machinist(1884,85,1907),arbeider(1891,94,96),fabrieksarbeider(1908,10), overleden op 10-12-1920 om 20.00 uur te Uitgeest, Meldijk 237 op 76-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1920, aktenummer: 40), begraven op 14-12-1920 te Uitgeest.
Zoon van Johannes Petrus (Jan) Klaasz BERKHOUT (Berghout) (zie IIIc) en Johanna (Jannetje) ZONJEE (Sonje), gehuwd op 36-jarige leeftijd op 25-11-1880 te Uitgeest (getuige(n): 1. Jacob Berkhout, 39 jaar visser, broer. 2.Jan Waardijk, 52 jaar, schoenmaker, zwager van Hermanus. 3. Bazilius Berkhout 42 jaar, jager, bekende. 4 Klaas Berkhout, 58 jaar, jager, bekende) (bron: NHA Uitgeest 1880, aktenummer: 26) met Catharina (Trijntje) DUINMAIJER (Duinmeijer), 28 jaar oud, geboren op 20-07-1852 te Wormerveer, overleden op 14-12-1943 te Haarlem op 91-jarige leeftijd (bron: NHA Haarlem, aktenummer: 1922).
Dochter van Willem DUINMAIJER, schippersknecht(1880), en Adriaantje van TOOR. Zij komt op 30-3-1881 van Wormerveer en vertrekt naar Haarlem op 8-8-1922.
Bevolkingsregister Haarlem 1900-, deel 6, folio 1444bis.
Zij komt van Uitgeest op 08-08-1922. Bron: Rd A-B 31, Grs A-B 27, Bl A-E 47
.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana Johanna BERKHOUT, geboren op 11-07-1881 om 19.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Jacob Berkhout, 39 jaar visser. 2. Thijs Winder, 44 jaar schipper.) (bron: NHA Uitgeest 1881, aktenummer: 59), Zij is voor haar huwelijk te Zaandam, Oostzijde 27 dienstbode ten huize van A.J. Leuring (Bev. register. Zaandam 1900-1940), overleden op 05-01-1958 te Alkmaar op 76-jarige leeftijd (aangifte door: Antonius Stadegaard, begrafenisondernemer oud vijf en zeventig jaar.) (bron: NHA Alkmaar 1958 reg.dat. 07-01-1958, aktenummer: 20).
vertrekt naar Zaandam op 22-12-1899, uit Haarlem op 18-5-1907, naar Assendelft op 13-7-1907, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-06-1907 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1907, aktenummer: 19) met Christiaan Leonardus NAGEL, 25 jaar oud, geboren op 27-12-1881 te Assendelft, machinist(1907).
2.
Johanna Maria BERKHOUT, geboren op 22-07-1882 om 1.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Nicolaas Terra, 34 jaar bakker. 2. Nicolaas Zonjee, 34 jaar, stokkenmaker.) (bron: NHA Uitgeest 1882, aktenummer: 59), overleden op 28-12-1968 te Haarlem op 86-jarige leeftijd.
Johanna vertrekt naar Limmen op 9-5-1910
Bij de 12 volkstelling van 31-05-1947 was het adres: Smedestraat 15, Haarlem
, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-04-1910 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1910, aktenummer: 6) met Jacob BOS, 26 jaar oud, geboren op 11-01-1884 te Berkhout, schilder(1910), overleden op 07-12-1912 te Haarlem op 28-jarige leeftijd.
3.
Maria Cornelia BERKHOUT, geboren op 10-01-1884 om 2.00 uur te Uitgeest, Kagerdijk (aangifte door: 1. Frederik Castricum, 28 jaar, werkman. 2. Gerbrand Heijne, 35 jaar schoenmaker.) (bron: NHA Uitgeest 1884, aktenummer: 2), dienstbode, overleden op 11-12-1965 te Haarlem op 81-jarige leeftijd.
Zij woonde Warmoesstraat 123 te Wormerveer (12e Volkstelling). Gaat naar Amsterdam op 22-12-1899, vertrekt uit Amsterdam op 4-12-1902,
vertrekt naar Boxtel op 23-6-1903, gaat uit Boxtel op 16-8-1908,
Gaat naar Wormerveer op 2-12-1908
, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-08-1908 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1908, aktenummer: 27) met Nicolaas de JONG, 28 jaar oud, geboren op 18-02-1880 te Wormer, fabrieksarbeider(1908).
4.
Anna BERKHOUT, geboren op 25-02-1885 te Uitgeest, Meldijk (zie Vv).
5.
Dorothea Jacoba BERKHOUT, geboren op 01-07-1886 om 11.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1.Jacob Smit, 24 jaar, werkman. 2. Jan Zonjee, 22 jaar, reiziger, gehuwd.) (bron: NHA Uitgeest, aktenummer: 53), overleden op 27-05-1979 te Meerssen op 92-jarige leeftijd, begraven op 31-05-1979 te Wormerveer.
vertrekt naar Wormerveer op 5-1-1910, vertrekt uit Bloemendaal op 31-7-1913, gaat naar Wormerveer op 6-10-1913: 12e volkstelling, 1947, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-08-1913 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1913, aktenummer: 19) met Frederikus Petrus Johannes RIJKENBERG, geboren 1886 te Wormerveer, smid(1913).
6.
Christina BERKHOUT, geboren op 14-04-1888 om 23.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Gerbrand Heine, 40 jaar schoenmaker, 2. Cornelis Heine, 32 jaar schoenmaker) (bron: NHA Uitgeest 1888, aktenummer: 30), juffrouw in de huishouding, overleden op 29-10-1945 te Bloemendaal op 57-jarige leeftijd (aangifte door: Johannes Klein, begrafenisondernemer oud een en zeventig jaar wonende te Haarlem.) (bron: NHA Bloemendaal 1945, aktenummer: 250).
Zij vertrekt naar Wormerveer op 29-8-1905: Bev.Reg.Uitgeest Gr.A-B, bl.27.
7.
Johannes Wilhelmus BERKHOUT, geboren op 18-12-1889 te Uitgeest, Meldijk (zie Vw).
8.
Wilhelmus Johannes BERKHOUT, geboren op 16-06-1891 om 18.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Albert Kluft, 37 jaar, arbeider. 2. Jacob Smit, 29 jaar fabrieksarbeider.) (bron: NHA Uitgeest 1891, aktenummer: 46), fabrieksarbeider(1907), overleden op 11-12-1907 om 15:00 uur te Wormerveer op 16-jarige leeftijd (aangifte door: 13-12-1907: 1. Gerrit Kox, 40 jaar, aanspreker, Wormerveer. 2. Willem Krigee, 43 jaar, agent van politie, Wormerveer.). Hij overleed in het huis Wijk K, nr. 105.
9.
Franciscus BERKHOUT, geboren op 06-05-1894 om 11.00 uur te Uitgeest, Meldijk (bron: NHA Uitgeest (1894), aktenummer: 30), overleden op 20-06-1894 om 11.30 uur te Uitgeest, Meldijk, 45 dagen oud (bron: NHA Uitgeest 1894, aktenummer: 24).
10.
Franciscus BERKHOUT, geboren op 05-03-1896 om 18.00 uur te Uitgeest, Meldijk (bron: NHA Uitgeest 1896, aktenummer: 28), overleden op 20-03-1896 om 11.00 uur te Uitgeest, Meldijk, 15 dagen oud (bron: NHA Uitgeest 1896, aktenummer: 8).

Generatie V
 
Va
Cornelia (Neeltje) RIJS, geboren op 23-04-1850 om 11:00 uur te Uitgeest (bron: boek Fam. Kuijs/Kuis blz.95), geboren op het Hoorne, Uitgeest, overleden op 23-12-1920 te Bakkum op 70-jarige leeftijd (bron: Bidprentje van Simon Zuurbier).
Dochter van Adrianus (Arie) Hendriksz RIJS (Rys), arbeider, koopman in turf, bloemkweker, en Aagje de WIT (zie IVa), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-01-1876 te Castricum (bron: Inv. 31.358 Castricum, aktenummer: 4) met Jan Gerritsz KUIJS, 26 jaar oud, geboren op 21-03-1849 te Castricum (aangifte door: 1. Pieter Meijne. 2. Gerrit Willems), gedoopt (RK) op 21-03-1849 te Castricum, manufacturen koopman, arbeider.
Zoon van Gerrit Pietersz KUIJS en Antje CASTRICUM.
Uit dit huwelijk:
1.
Agatha (Aagje) KUIJS, geboren op 20-10-1880 te Castricum (zie VIa).

Vb
Guurtje de WIT, geboren op 03-08-1851 te Krommenie, overleden op 10-04-1923 te Uitgeest op 71-jarige leeftijd.
Dochter van Maarten de WIT (zie IVb) en Maartje BREEUWER, gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08-01-1871 te Uitgeest (bron: Genlias Inv.358.123, aktenummer: 2) met Hendrik RIJS, 30 jaar oud, geboren op 10-02-1840 te UItgeest (bron: Kennemerland Uitgeest Jaar 1837, aktenummer: 34), tuinknecht(1908), overleden op 15-01-1910 te Uitgeest op 69-jarige leeftijd.
Zoon van Joannes (Jan) RIJS, los arbeider (1866), caféhouder, tuinknecht (1871), en Grietje BLANKENDAAL.
Uit dit huwelijk:
1.
Maartje RIJS, geboren 1881 te Uitgeest.
2.
Margaretha (Grietje) RIJS, geboren op 19-08-1883 te Uitgeest (zie VIb).
3.
Maarten RIJS, geboren 1885.
4.
Jan RIJS, geboren op 15-06-1890 te Uitgeest (zie VIc).

Vc
Trijntje de WIT, geboren op 31-01-1859 te Krommenie, overleden op 23-11-1939 te Uitgeest op 80-jarige leeftijd.
Dochter van Maarten de WIT (zie IVb) en Maartje BREEUWER, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-06-1882 te Krommenie met Klaas van der ENG, 28 jaar oud, geboren op 05-08-1853 te Uitgeest, overleden op 26-11-1923 te Uitgeest op 70-jarige leeftijd.
Zoon van Gerardus (Gerrit) van der ENG, boerenknecht (1843), en Aaltje SMIT.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit van der ENG, geboren op 18-04-1884 te Uitgeest (zie VId).
2.
Maarten van der ENG, geboren op 24-11-1886 te Uitgeest, houtdraaier, overleden op 07-07-1903 te Uitgeest op 16-jarige leeftijd.
3.
Aaltje van der ENG, geboren op 13-03-1889 te Uitgeest, overleden op 10-03-1976 te Uitgeest op 86-jarige leeftijd.
4.
Maria (Maartje) van der ENG, geboren op 13-12-1893 te Uitgeest, overleden op 22-04-1970 te Beverwijk op 76-jarige leeftijd.

Vd
Cornelis EMKE (Dirk), geboren op 22-08-1841 te Uitgeest, gedoopt op 22-12-1841 te Uitgeest (getuige(n): 1. Dirk IJpelaan. 2. Neeltje Emke), Bloemkweker (1867, 1884), overleden op 11-11-1891 te Limmen op 50-jarige leeftijd, begraven op 14-11-1891 te Limmen (RK Begraafplaats).
Zoon van Hendrikus (Hein) EMKE (Empke, Hemken) (zie IVc) en Trijntje OLGERS ((Ollegers)), woonde te Langestraat, Uitgeest (1855), ondertrouwd (1) op 01-05-1867 te Marken-Binnen, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-05-1867 te Alkmaar (getuige(n): 1. Dirk IJpelaan, bloemkweker, 31 jaar, oom van de bruidegom. 2. Jacob Kuiper, arbeider, 51 jaar oom van de bruidegom. 3. Engel Bakkum, arbeider, 25 jaar. 4. Klaas Veldboer, watermolenaar, 51 jaar, oom van de bruid.) (bron: Inv 1867.4 NHA Alkmaar 1867, aktenummer: 39) met Hendrica MOOIJ (Hendrika), 23 jaar oud, geboren op 17-08-1843 te Alkmaar, overleden op 11-02-1876 te Limmen op 32-jarige leeftijd.
Dochter van Willem MOOIJ, Timmerman 1842, 1867, 1870, 1872, 1875, 1877, en Alida (Aaltje) ROOSLOOT, ondertrouwd (2) op 09-01-1884 te Heiloo, gehuwd op 42-jarige leeftijd op 10-01-1884 te Limmen (getuige(n): 1. Dirk Mors, bloemkweker, 30 jaar, zwager van de bruidegom. 2. Simon Kaandorp, arbeider, 48 jaar, behuwd vader van de bruid. 3. Jan Jacobszoon Admiraal, zonder beroep, 63 jaar. 4. Meidert Hokke, veldwachter, 43 jaar.) (bron: Inv. 1884.74 NHA, aktenummer: 1) met Johanna (Antje) ADMIRAAL, 18 jaar oud, geboren op 09-06-1865 te Heiloo, Dienstbode 1884, overleden op 19-07-1903 te St. Pancras op 38-jarige leeftijd.
Dochter van Arie Maartensz ADMIRAAL en Maartje Barendsd HES. {Zij is later gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-04-1894 met Klaas TROMPETTER, arbeider.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hendrikus (Hein) EMKE, geboren op 15-04-1868 te Uitgeest (zie VIe).
2.
Wilhelmus EMKE, geboren op 25-12-1869 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1869, aktenummer: 72), overleden op 06-06-1870 te Uitgeest, 163 dagen oud (bron: NHA Uitgeest 1870, aktenummer: 21).
3.
Catharina (Trijntje) EMKE, geboren op 02-06-1871 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1871, aktenummer: 39), Dienstbode (1895), overleden op 20-07-1960 te Alkmaar op 89-jarige leeftijd, begraven op 23-07-1960 te Alkmaar.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-05-1895 te Alkmaar met Johannes (Jan) van LATUM, 25 jaar oud, geboren op 20-01-1870 te Alkmaar, Schoenmaker 1895, 1921, overleden op 12-11-1922 te Alkmaar op 52-jarige leeftijd.
4.
Alida EMKE, geboren op 25-07-1874 te Limmen (zie VIf).
Uit het tweede huwelijk:
5.
Henderika EMKE, geboren op 28-12-1884 te Limmen, overleden op 20-04-1962 op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-04-1911 te Castricum met Jacob STUIFBERGEN, 26 jaar oud, geboren op 18-02-1885 te Limmen, Landbouwer, overleden op 30-07-1965 op 80-jarige leeftijd.
6.
Maria EMKE, geboren op 26-03-1888 te Limmen, overleden op 18-11-1890 te Limmen op 2-jarige leeftijd.
7.
Grietje EMKE, geboren op 19-01-1890 te Limmen, overleden op 27-03-1902 te Sint Maarten op 12-jarige leeftijd.
8.
Cornelia EMKE, geboren op 10-04-1892 te Limmen, overleden op 05-08-1972 te Limmen op 80-jarige leeftijd, begraven te Limmen (Rk Begraafplaats).

Ve
Hendrikus (Hein) EMKE, geboren op 30-10-1851 te Uitgeest.
Zoon van Hendrikus (Hein) EMKE (Empke, Hemken) (zie IVc) en Trijntje OLGERS ((Ollegers)), gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-01-1880 te Spanbroek met Catharina (Dina) KOOP, 24 jaar oud, geboren op 13-01-1856 te Wognum, overleden op 30-05-1931 te Beverwijk op 75-jarige leeftijd.
Dochter van Hermanus KOOP, kleermaker, en Cornelia WEVER, woonde te Beverwijk, Polulierenlaan. {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-04-1877 te Spanbroek (bron: NHA Inv 119.358, aktenummer: 3) met Cornelis LEEK, geboren circa 1871 te Obdam, Timmerman (1877), zoon van Dirk LEEK en Maartje SCHOUTEN. {Hij was eerder gehuwd voor 1876 met Marijtje KLAVER.}}
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina EMKE, geboren op 27-02-1881 te Limmen, overleden op 23-02-1882, 361 dagen oud.
2.
Cornelia EMKE, geboren op 10-04-1882 te Limmen, overleden op 09-03-1883 te Limmen, 333 dagen oud.
3.
Hendrik EMKE, geboren op 23-06-1883 te Alkmaar, overleden op 28-08-1883 te Limmen, 66 dagen oud.
4.
Catharina Cornelia EMKE, geboren op 21-12-1892, overleden op 26-12-1974 te Wijk aan Zee op 82-jarige leeftijd, begraven op 30-12-1974 te Bdeverwijk, Duinrust.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-01-1914 te Uitgeest met Pieter GOEDHART, 24 jaar oud, geboren op 16-07-1889 te Uitgeest, overleden op 11-09-1965 te Beverwijk op 76-jarige leeftijd.

Vf
Leendert BERKHOUT, geboren op 05-08-1850 te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Frans Berkhout, 25 jaar broodbakker. 2. Adrianus van Lith, 32 jaar fabrikant.) (gezindte: rk), Jager(1885,87,89,90),Landbouwer(1923), overleden op 16-06-1923 te Leiden op 72-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1923, aktenummer: 23). Uittreksel uit het register van overlijden van de gemeente Leiden.
Zoon van Nicolaas (Klaas) BERKHOUT (zie IVd) en Anna (Antje) BRUIJN, dienstbode. Bev.Reg.Heerhugowaard Grs A-B 33, Rd34, blz.55 Op 28-07-1880 vertrek hij uit Heerhugowaard. Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 28-07-1880 (getuige(n): 1. Jacob Appelman, 74 jaar. 2. Pieter Pannekeet, 56 jaar, kleermaker. 3. Henricus Poppen, 30 jaar, wagenmaker. 4. Piewter de Vries, 67 jaar, bode.) met Johanna Jansje NUIJENS (Muijers), 32 jaar oud, geboren op 23-08-1847 te Blokker (gezindte: rk), overleden op 13-03-1903 om 13:00 uur op 55-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Leendert Berkhout oud 52 jaren, jager, echtgenoot van de overledene 2. Cornelis van de Kommer visscher oud een en vijftig jarenwonende te Uitgeest.) (bron: NHA Uitgeest 1903, aktenummer: 8). In de overlijdensakte van haar man wordt zij genoemd: Johanna, Janse Muijers.
Dochter van Petrus (Pieter) NUIJENS, Chirurgijn, Heel- en vroedmeester (1825), Geneesheer (1966), en Catharina (Trijntje) NIEUWLAND (Trijntje Nuland). {Zij was eerder gehuwd voor 1879 met Cornelis VEEKEN, geboren 1845, overleden op 25-07-1879.}
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas BERKHOUT, geboren op 09-05-1885 om 4.00 uur te Uitgeest, Meldijk (bron: NHA Uitgeest 1885, aktenummer: 37), overleden op 30-08-1885 om 15.00 uur te Uitgeest, Meldijk, 113 dagen oud (aktenummer: 40).
2.
Anna BERKHOUT, geboren op 03-01-1887 om 5.30 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Simon Baars, 38 jaar, tuinman. 2.Pieter Waagmeester, 47 jaar, veldwachter.), overleden op 22-03-1888 om 1.00 uur te Uitgeest, Meldijk op 1-jarige leeftijd (aktenummer: 10).
3.
Klaas BERKHOUT, geboren op 26-05-1889 om 22.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Jacob Berkhout, 47 jaar herbergier. 2. Cornelis Rodenburg, 29 jaar, bakker.), overleden op 20-01-1925 te Noordwijkerhout op 35-jarige leeftijd.
vertrekt naar Rosmalen 24-2-1917.

Vg
Johannes (Jan) BERKHOUT, geboren op 07-09-1861 om 3.00 uur te Uitgeest, Langestraat (aangifte door: 1. Jan Groot, 39 jaar werkman. 2. Jan Kuiper, 35 jaar, werkman.) (bron: NHA 1861, aktenummer: 57) (gezindte: rk), bloemkweker(1889,90,93,96),winkelier(1891),tuinknecht(1901),fabrieksknecht(1902,03),fabrieksarbeider(1917,22), overleden op 27-04-1927 om 10.30 uur te Uitgeest, Middelweg 532 op 65-jarige leeftijd (aangifte door: Zijn zoon Klaas, houtdraaier.), begraven te R.K. Begraafplaats Langebuurt, Uitgeest.
Zoon van Nicolaas (Klaas) BERKHOUT (zie IVd) en Maartje BAKKER. Jan Berkhout was bollenkweker en hij woonde aan de Meldijk bij de Sluishaven. Nu is het adres Sluisbuurt nummer 1 en daar woonde tot voor kort Mevrouw M.A. Ursem-Maas. In deze woning is ook Klaas zijn zoon geboren. Later verhuisde Jan Berkhout met zijn gezin naar de boerderij aan de Meldijk nummer 34, waarin tegenwoordig de families van Gerrit en Chris Winter wonen. In het vooreind van die boerderij had Klasina Berkhout Velserboer een klein snoepwinkeltje.
Na verloop van tijd kocht Jan Berkhout de woning en de tuinen aan de Middelweg, nu genummerd 114, daarvoor nr. 49, en tevens het dubbele woonhuis aan de Hogeweg dat aan die tuinen grensde. In het dubbele woonhuis aan de Hogeweg woonde (vanaf 12-05-1928) aan de ene kant Jan Berkhout (20-02-1901) en Agie (Agatha) Buur, (20-02-1901) de andere kant werd bewoond door de familie Terluin.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-05-1889 te Uitgeest. Bev.Reg. Uitgeest GRS A-B Rd 83, blz.133 adres: Middelweg 79, Uitgeest (getuige(n): 1. Leendert Berkhout, 39 jaar, jager, broer van Jan. 2. Hendrik Hin, 34 jaar, bakker, bekende. 3. Klaas Winder, 33 jaar, bakker, zwager van Klasina. 4. Jan Velzeboer, 34 jaar schilder, broer van Klazina.) (bron: NHA Uitgeest 1889 Inv.358.123, huwelijksakte., aktenummer: 7) met Klasina VELZEBOER, 27 jaar oud, geboren op 01-02-1862 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 18762, aktenummer: 7). Klasina (Klaasje) is geboren in het café 'De halve maen" van haar vader. (gezindte: rk), overleden op 17-09-1941 te Uitgeest op 79-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 18-09-1941, aktenummer: 30), begraven te R.K. Begraafplaats Langebuurt Uitgeest.
Dochter van Petrus (Pieter) VELZEBOER, Boerenknecht (1847) Korenmolenaar (van 1848 tot na 1883) Meelmolenaar (1883), Herbergier(1889), Kastelein (1848), Koffiehuishouder (1888), Eigenaar café 'De Halve Maen' op de Meldijk., en Alida (Aaltje) SCHAVEMAKER, Herbergierster 1903.
Uit dit huwelijk:
1.
Klaas BERKHOUT, geboren op 24-03-1890 te Uitgeest, Meldijk (zie VIg).
2.
Petrus BERKHOUT, geboren op 17-12-1891 te Uitgeest, Meldijk (zie VIh).
3.
Maria BERKHOUT, geboren op 02-01-1893 om 18.30 uur te Uitgeest, Meldijk, overleden op 25-12-1940 te Zaandam op 47-jarige leeftijd, overleden in St Jan's ziekenhuis te Zaandam, begraven op 28-12-1940 te Uitgeest.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-05-1917 te Uitgeest (aktenummer: 16) met Johannes Franciscus RASCH, 26 jaar oud, geboren op 02-02-1891 te Wieringen, bakker(1917), overleden op 29-06-1983 op 92-jarige leeftijd.
4.
Alida Johanna BERKHOUT, geboren op 02-06-1896 te Uitgeest, Meldijk (zie VIi).
5.
Johannes Nicolaas (Jan) BERKHOUT, geboren op 20-02-1901 te Uitgeest, Meldijk (zie VIj).
6.
Cornelis BERKHOUT, geboren op 01-06-1903 om 18.30 uur te Uitgeest, Meldijk, tegelzetter, overleden op 31-03-1953 op 49-jarige leeftijd.
Hij woonde Middelweg 60 te Uitgeest (bev.reg.Rd A-B bl.83-24-09-1930), gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-09-1930 met Maria KOOIJ, 22 jaar oud, geboren op 08-12-1907 te Uitgeest.
Middelweg, Uitgeest; kinderloos.

Vh
Johannes (Jan) BERKHOUT, geboren op 25-04-1846 om 16.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: Bernardus Rijs 40 jaar werkman, Jan van Sint 31 jaar.) (getuige(n): Jan Berkhout, Jannetje Zonjee), dagloner(1879,werkman(1882, spoorwegbeambte(1883,96, telegrambesteller(1906,08, arbeider(1919), overleden op 13-03-1930 om 13.30 uur te Uitgeest, Kleis 888 op 83-jarige leeftijd (aangifte door: zijn dood werd aangegeven door zijn zoon Franciscus, 47 jaar.) (bron: NHA Uitgeest 1930, aktenummer: 6).
Zoon van Franciscus BERKHOUT (zie IVe) en Antje WITTEBROOD, dienstbaar(1846), wonende Uitgeest en Jisp (bron: Image 891 Jisp, 21-01-1877, huwelijksbijlage; Zoekakten.nl), gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-01-1877 te Jisp. Johannes Berkhout, 25-04-1846, wonende Uitgeest van beroep bakker zoon van Fransiscus Berkhout en van Antje Wittebrood wonende te Uitgeest (de laatste overleden) is in het inschrijvings-register van de gemeente Uitgeest van het jaar 1865 voor de ligting van het jaar 1866 is ingeschreven; dat hem bij de loting is ten deel gevallen no. 11, dat hij op den 9 Mei 1866 is ingelijfd en, uithoofde van diensteindiging op den 8 mei 1871 uit de dienst is ontslagen. Gegeven te Haarlem den 28 december 1871 (huwelijks bijlagen: Jisp image 892, Zoekakten.nl) (getuige(n): 1. Jan van Schaik 26 jaar arbeider Krommenie, schoonbroeder van Wilhelmina, 2. Pieter de Reus 42 jaar, arbeider Jisp, 3. Willem Davids 36 jaar kastelein, Jisp. 4. Jacob Exalto, 25 jaar, timmerman Jisp.) (bron: NHA Jisp 1877, aktenummer: 1) met Wilhelmina GORTER, 26 jaar oud, geboren op 21-01-1851 te Jisp (bron: Uittreksel uit de registers de Acten van Geboorten der Gemmente Jisp. (zoekakten.nl)), Diensbode (1877), overleden op 26-02-1919 om 4.00 uur te Uitgeest op 68-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1919, aktenummer: 5). Hoogeweg 25,Uitgeest(1919).
Dochter van Jan GORTER, Bakkersknecht (1850), veehouder, en Aagje KORVER, Winkelierster. Op 22-01-1877 komt zij van Jisp met haar dochter Gerritje: Bev.Reg. Uitgeest, grijs, blad 65. De ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Uitgeest verklaart dat in dier gemeente op de zondagen den Zevenden en veertienden Januari deze jaar de openbare afkondigingen hebben plaats gehad van het voorgenomen huwelijk tussen Johannes Berkhout van beroep arbeider wonende te Uitgeest zoon van Franciscus Berkhout en Antje Wittebrood beiden overleden en Wilhelmina Gorter van beroep dienstbode oud vijf en twintig jaren wonende te Jisp dochter van Jan Gorter, overleden en van Aagje Korver van beroep winkelierster wonende te Jisp; en dat die afkonigingen zonder stuiting zijn afgeloopen.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerritje BERKHOUT (Gorter), geboren op 29-04-1873 te Jisp (aangifte door: 1. Jcoba Beukenkamp van beroep vroedvrouw oud achtentachtig jaar wonende in Jisp 2. Jan Gorter, arbeider 44 jaren wonende in Jisp, 3. Hendrikus Pauwels, metselaar oud 32 jaren wonende in Jisp.) (bron: Image 332 Geboorten Jisp 1843-1882 (zoekakten.nl)). Zij is geboren als Gorter uit een onbekende relatie en op 11 maart 1891 gewettigd tot Gerritje Berkhout. Overleden op 11-01-1946 te Wormerveer op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 25-11-1906 te Uitgeest. In de trouwakte wordt als vader genoemd Johannes Berkhout. Johannes is niet de echte vader maar heeft Gerritje erkend als kind. Echte vader onbekend. (bron: NHA Uitgeest 1906, aktenummer: 25) met Philippus LUTTIK, 37 jaar oud, geboren op 05-03-1869 te Krommenie, Vischkoopman (1906), overleden op 25-07-1925 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd.
{Hij was eerder gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02-01-1902 te Rotterdam (bron: NHA aantekening uit scheidings akte.), gescheiden na 4 jaar op 03-11-1906 te Amsterdam (bron: NHA Reg.1A, Amsterdam 1906, aktenummer: fol.47). Ontbonden op grond van overspel. Echtgenote is Geertje HAESER.}
2.
Anna BERKHOUT, geboren op 11-02-1879 om 18.00 uur te Uitgeest, Hoogeweg (bron: NHA Uitgeest 1879, aktenummer: 12), gedoopt te Uitgeest, Hoogeweg (getuige(n): 1. Dirk Brasser, 36 jaar tuinknecht. 2. Anthonie van Nienes, 48 jaar secretaris), overleden op 18-07-1896 om 17.30 uur te Uitgeest op 17-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1896, aktenummer: 21).
3.
Franciscus BERKHOUT, geboren op 09-04-1882 te Uitgeest, Meldijk (zie VIk).
4.
Wilhelmina BERKHOUT, geboren op 13-12-1883 te Uitgeest, Kleis (zie VIl).

Vi
Mattheus (Matthijs) BERKHOUT (Thijs), geboren op 27-12-1847 om 5.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Magchiel Gabriël Wallach, 44 jaar vleeshouwer. 2. Jan Eggeraat.) (gezindte: rk), broodbakker(1874,75,77,79,81,82,1905,06,10), bloemkweker(1914), overleden op 24-06-1934 te Uitgeest, Hoogeweg 103 op 86-jarige leeftijd.
Zoon van Franciscus BERKHOUT (zie IVe) en Antje WITTEBROOD, dienstbaar(1846), gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 06-07-1873 te Purmerend (getuige(n): 1. Johannes Tijburg, 42 jaar wagenmaker, Amsterdam, broer van Alida. 2. Cornelis Tijburg, 39 jaar, landman, broer van Alida. 3. Johannes Berkhout, 27 jaar, broodbakker, Jisp, broer van Mattheus. 4. Johannes Mulders, 42 jaar, wagenmaker, Purmerend.) (bron: NHA Purmerend 1873, aktenummer: 27) met Alida Petronella TIJBURG (Tijbing), 31 jaar oud, geboren op 01-01-1842 te Purmerend (gezindte: rk), overleden op 05-12-1914 te Alkmaar op 72-jarige leeftijd (bron: NHA Alkmaar 1914, aktenummer: 45), begraven op 09-12-1914 te Uitgeest.
Dochter van Floris TIJBURG, Wagenmaker in Purmerend, en Catharina BOOTS, gehuwd (2) op 74-jarige leeftijd op 27-04-1922 te Uitgeest (getuige(n): 1. Cornelis Josephus Berkhout, bloemkweker, 43 jaar, Uitgeest, zoon. 2. Gerrit Jan Bonestaak, veldwachter, 28 jaar, Uitgeest.) (bron: NHA Uitgeest 1922, aktenummer: 16) met Cornelia van EEDEN, 54 jaar oud, geboren op 13-07-1867 te Noordwijkerhout, overleden op 25-01-1951 te Noordwijk op 83-jarige leeftijd.
Dochter van Pieter van EEDEN en Dina WIJNANDS. {Zij was eerder gehuwd voor 1922 met Jacobus WESSELS, overleden V 1922.}
bij bevolkingsregister Rd 68 Hoogeweg 153(103) Uitgeest.
uit Wassenaar 12-5-1922, naar Noordwijkerhout 3-7-1934.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Catharina Maria BERKHOUT, geboren op 13-05-1874 om 2.00 uur te Uitgeest, Kerkbuurt (aangifte door: 1. Cornelis Peperkamp, 28 jaar, smid. 2. Anthonie van Nienes, 43 jaar secretaris.) (bron: NHA Uitgeest 1874, aktenummer: 51), overleden op 03-06-1874 om 23.30 uur te Uitgeest, Kerkbuurt, 21 dagen oud (bron: NHA Uitgeest 1874, aktenummer: 23).
2.
Anna Maria BERKHOUT, geboren op 24-08-1875 om 9.00 uur te Uitgeest, Kerkbuurt (aangifte door: 1. Engel de Goede, 36 jaar werkman. 2. Anthonie van Nienes, 44 jaar secretaris.) (bron: NHA Uitgeest 1875, aktenummer: 61), overleden op 18-06-1938 te Haarlem op 62-jarige leeftijd (bron: NHA Haarlem 1938, aktenummer: 802).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-05-1905 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1905, aktenummer: 12) met Hendricus Willibrordus van LOOIJ, 24 jaar oud, geboren op 27-08-1880 te Haarlemmerliede, timmerman(1905).
3.
Franciscus Jozef BERKHOUT, geboren op 15-04-1877 om 1.00 uur te Uitgeest, Kerkbuurt (aangifte door: 1. Petrus Hendrikus Sprenkeling, 48 jaar, winkelier. 2. Anthonie van Nienes, 46 jaar, seecretaris.), bloemkweker(1914), overleden op 24-07-1914 om 16.00 uur te Haarlem op 37-jarige leeftijd (bron: NHA Haarlem 1914, aktenummer: 28), begraven op 27-07-1914 te Uitgeest.
Hij bleef ongehuwd.
4.
Cornelis Josephus (Cor) BERKHOUT, geboren op 12-04-1879 te Uitgeest, Kerkbuurt (zie VIm).
5.
Jacob Josephus BERKHOUT, geboren op 07-05-1881 te Uitgeest Kerkbuurt (zie VIn).
6.
Catharina Maria Radegonda BERKHOUT, geboren op 14-08-1882 te Uitgeest, Kerkbuurt (zie VIo).

Vj
Jannetje (Jansje) BERKHOUT, geboren op 27-08-1849 om 7.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Teunis Smit, 28 jaar, werkman. 2. Jan Baars, 23 jaar, werkman.) (getuige(n): 1. Jacob Overpelt. 2. Antje Berkhout), overleden op 13-07-1917 om 18.00 uur te Uitgeest, Schevelstraat 156 op 67-jarige leeftijd (aangifte door: Haar dood werd aangegeven door haar man Gerbrand Heine (69)) (bron: NHA Uitgeest 1917, aktenummer: 40).
Dochter van Franciscus BERKHOUT (zie IVe) en Antje WITTEBROOD, dienstbaar(1846), gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1874 te Uitgeest (getuige(n): 1. Hendrik van der Eng, 28 jaar bekende van Gerbrand. 2.Hermanus Berkhout, 29 jaar, werkman, bekende van Gerbrand. 3. Jan Waardijk, 45 jaar, schoenmaker, oom van Jannetje. 4. Mattheus Berkhout, 26 jaar, bakker, broer van Jannetje.) (bron: NHA Inv. 358.123 Uitgeest 1874, aktenummer: 13) met Gerbrand HEINE (Heijne), 26 jaar oud, geboren op 06-03-1848 te Uitgeest, gedoopt op 06-03-1848 te Uitgeest, schoenmaker(1874,1917), overleden op 19-05-1922 te UItgeest op 74-jarige leeftijd.
Zoon van Willem HEIJNE, arbeider, en Grietje WAARDIJK.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem HEIJNE, geboren op 21-04-1876 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1876, aktenummer: 31), gedoopt op 21-04-1876 te Uitgeest, overleden op 12-01-1956 te Zaandam op 79-jarige leeftijd (bron: NHA Zaandam 1956, aktenummer: 15).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-05-1900 te Uitgeest met Cornelia PALMBOOM.
2.
Anna HEIJNE (Heine), geboren op 05-09-1877 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1877, aktenummer: 68), gedoopt (RK) op 05-09-1877 te Uitgeest.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-01-1906 te Uitgeest, gehuwd voor de kerk op 17-01-1906 te Uitgeest met Johannes TWAALFHOVEN, 25 jaar oud, geboren op 31-03-1880 te Uitgeest, gedoopt op 31-03-1880 te UItgeest, Bloemkweker.
3.
Franciscus HEIJNE (Heine), geboren op 30-11-1878 te Uitgeest (zie VIp).
4.
Jacob HEIJNE (Heine), geboren op 11-09-1880 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1880, aktenummer: 67), gedoopt op 11-09-1880 te Uitgeest, overleden op 11-09-1943 te Uitgeest op 63-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1943, aktenummer: 9).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-05-1908 te Akersloot (bron: NHA Akersloot 1908, aktenummer: 8) met Agatha VERDUIN, geboren circa 1883 te Akersloot.
5.
Margaretha HEIJNE, geboren op 19-06-1882 te Uitgeest (zie VIq).
6.
Johannes HEIJNE (Heine), geboren op 22-09-1883 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1883, aktenummer: 80), gedoopt (RK) op 22-09-1883 te Uitgeest.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-10-1910 te Castricum (bron: NHA Castricum 1910, aktenummer: 14) met Petronella KUIJS, geboren circa 1884 te Castricum.
7.
Adrianus HEIJNE, geboren op 24-03-1885 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1885, aktenummer: 24), gedoopt (RK) op 24-03-1885 te Uitgeest, overleden op 02-06-1885 te Uitgeest, 70 dagen oud.
8.
Johanna HEINE (Jannetje), geboren op 09-09-1887 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1887, aktenummer: 77), overleden op 22-02-1953 te Uitgeest op 65-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1953, aktenummer: 11).
9.
Jansje HEIJNE, geboren 1888 te Uitgeest, gedoopt 1888 te Uitgeest, overleden op 02-04-1904 te Uitgeest.
10.
Elisabeth HEIJNE, geboren op 13-10-1889 te Uitgeest, gedoopt op 13-10-1889 te Uitgeest.
11.
Maria HEIJNE, geboren op 21-08-1891 te Uitgeest (zie VIr).
12.
Niet Openbaar HEIJNE.

Vk
Cornelia BERKHOUT, geboren op 09-02-1864 om 19.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Arie Zoon, 51 jaar, dagloner. 2. Arie Starreveld, 24 jaar, venter.).
Dochter van Franciscus BERKHOUT (zie IVe) en Guurtje CASTRICUM, landbouwster (1875), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-10-1890 te Heemskerk (getuige(n): 1. Jan Duin, 48 jaar, landbouwer, Heemstede, oom. 2. Adrianus Staal, 47 jaar, onderwijzer, bekende van Klaas. 3. Cornelis Lieshout, 67 jaar, tuinder, oom. 4. Nicolaas Rijs, 55 jaar, tuinder bekende van Cornelia.) (bron: Inv. 358.50 NHA, aktenummer: 13) met Cornelis (Klaas) van den DAM, geboren 1863, bloemkweker, landbouwer (1921), overleden op 28-05-1936 te Grootebroek, aangifte datum: 29-5-1936
.
Zoon van Cornelis van den DAM, landbouwer(1875), schelpvisser (1858), en Cornelia MORSCH.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis van den DAM, geboren 1895 te Heemskerk, agent van politie.
Gehuwd op 12-05-1921 te Bloemendaal (bron: Inv 358.22, aktenummer: 23) met Anna Margaretha ROES, geboren 1892 te Haarlemmermeer, dienstbode.
2.
Franciscus Johannes van den DAM, geboren 1898 te Heemskerk.
Gehuwd op 03-01-1921 te Lisse (bron: Huwelijksakte Rijks Archief Zuid Holland, aktenummer: 1) met Maria Appolonia (Marie) van der HULST, 18 jaar oud, geboren op 01-08-1902 te Lisse, overleden op 30-01-1984 te Lisse op 81-jarige leeftijd.

Vl
Jansje BERKHOUT, geboren op 07-12-1868 om 13.30 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Jan Baars, 52 jaar, werkman. 2. Thijs Winder, 32 jaar bakker.) (bron: NHA Uitgeest 1868, aktenummer: 87), gedoopt op 07-12-1868 te Uitgeest, overleden op 09-12-1945 om 17:00 uur te Alkmaar op 77-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Johannes, Marinus Thomas, aanspreker) (bron: NHA Alkmaar 14-12-1945, aktenummer: 67).
Dochter van Bassilius BERKHOUT (Bazilius) (zie IVj) en Alida HEIJNE (Aaltje), vertrekt naar Zaandam 14-12-1888, uit Beverwijk 27-01-1890, naar Beverwijk 7-2-1890, uit Nieuwer Amstel 7-5-1891, naar Amsterdam 2-5-1906, uit Amsterdam 30-3-1907, naar Bergen 24-9-1908. Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 23-07-1909 te Bergen (bron: Inv.358.17, Bergen, aktenummer: 12) met Jan DEKKER, geboren Circa 1876 te Bergen, arbeider, overleden op 26-05-1936 te Bergen (bron: NHA Bergen 1936, aktenummer: 21).
Zoon van Jan DEKKER, arbeider, en Antje ROOBEEK. {Hij was eerder gehuwd op 22-10-1901 te Limmen, Castricum met Geertruida DEKKER.}
Uit dit huwelijk:
1.
Albertus DEKKER, geboren op 17-10-1902 te Graft, Graft de Rijp, overleden op 10-10-1941 te Bergen op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1926 met Anna van BAAR.
2.
Johannes DEKKER, geboren op 29-11-1903 te Bergen NH.
3.
Geertruida Anna DEKKER, geboren op 04-03-1906 te Bergen NH, Kloosterzuster, overleden circa 1925 te Zoeterwoude.
4.
Bazilius DEKKER, geboren op 15-11-1910 te Bergen NH, gedoopt (RK) op 15-11-1911 te Bergen, overleden op 11-05-1974 te Bergen op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1910 met Catharina BIJL, geboren op 12-12-1912 te Bergen, gedoopt op 12-12-1912 te Bergen, overleden op 13-04-2001 te Bergen op 88-jarige leeftijd.

Vm
Bazilius Bzn BERKHOUT, geboren op 03-12-1874 om 20.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Klaas Terra, 26 jaar, bakker. 2.Thomas Vermeer, 76 jaar, veldwachter.) (bron: NHA Uitgeest 1874, aktenummer: 90), gedoopt (RK) op 03-12-1874 te UItgeest, visser(1902,03,05,11,13), arbeider(1911), netwerker(1915,17,18). Overleden op 15-07-1955 te Uitgeest op 80-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Joost van Egmond, oud vijftig jaar, begrafenisondernemer) (bron: NHA Uitgeest 1955, aktenummer: 27).
Zoon van Bassilius BERKHOUT (Bazilius) (zie IVj) en Alida HEIJNE (Aaltje), woonde Langebuurt 41 te Uitgeest (Volkstell. 31-05-1947). Op 02-05-1900 vertrekt hij naar Wijk aan Zee en Duin en gaat hier weer vandaan op 18-9-1906. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-11-1903 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1903, aktenummer: 21) met Hugeberta (Huigje) RUMPHORST, 27 jaar oud, geboren op 08-08-1876 om 19:00 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Klaas Bourgonje 2. Gerrit Winkel), gedoopt (rk) op 09-08-1876 te Uitgeest, overleden op 26-05-1938 op 61-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1938, aktenummer: 13).
Dochter van Teunis RUMPHORST, Werkman, en Jansje (Jannetje) de GROOT, dienstbode.
bij bevolkingsregister Grs A-B 172, Rd A-B 107 Langebuurt 41 Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida Maria BERKHOUT, geboren op 11-08-1905 om 9.00 uur te Uitgeest, Langebuurt, overleden op 29-10-1987 te Soest op 82-jarige leeftijd.
Bev.Reg.Uitgeest: OP 10-07-1931 vertrekt zij naar Den Haag, ondertrouwd op 25-04-1931, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1931, wonende 's-Gravenhage (getuige(n): 1. Maria Christina Indrisie, zonder beroep, oud zeven en vijftig jaren wonnende te Beverwijk, stiefmoeder des bruidegoms en 2. Petrus Johannes Bakker, van beroep werkman, oud twee en twintig jaren wonende te Beverwijk, broeder des bruidegoms.) (bron: NHA Uitgeest 1931, aktenummer: 13) met Wilhelmus Petrus BAKKER, 24 jaar oud, geboren op 17-12-1906 te Beverwijk, Typograaf 1931, overleden op 04-01-1987 te Soest op 80-jarige leeftijd.
2.
Antonius BERKHOUT, geboren op 18-05-1911 om 5.00 uur te Uitgeest, Langebuurt 599, overleden op 16-12-1911 om 119.0 uur te Uitgeest, Langebuurt 559, 212 dagen oud (bron: NHA Uitgeest 1911, aktenummer: 39).
3.
Antonius BERKHOUT, geboren op 25-11-1913 te Uitgeest, Langebuurt 599 (zie VIs).
4.
Bazilius BERKHOUT, geboren op 25-06-1915 om 20.00 uur te Uitgeest, Langebuurt 599, overleden op 19-06-1917 om 17.00 uur te Uitgeest, Langebuurt 599 op 1-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1917, aktenummer: 33).
5.
Franciscus BERKHOUT, geboren op 04-02-1917 te Uitgeest, Langebuurt 599 (zie VIt).
6.
Anna Maria BERKHOUT, geboren op 17-10-1918 om 4.30 uur te Uitgeest, Langebuurt 599.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-05-1951 met Henricus A den NIJS, 28 jaar oud, geboren op 27-04-1923, overleden op 24-01-2001 op 77-jarige leeftijd.

Vn
Nicolaas (Klaas) BERKHOUT, geboren op 01-04-1877 om 7.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Jacob Berkhout, 35 jaar visser. 2. Nicolaas Terra, 29 jaar, bakker.) (bron: NHA Uitgeest 1877, aktenummer: 32), gedoopt (RK) op 01-04-1877 te Uitgeest, houtbewerker(1902),fabrieksknecht(1903),houtdraaier(1903,06,09,11,17), overleden op 08-01-1959 om 19:30 uur te Uitgeest op 81-jarige leeftijd (bron: Bidprentje, NHA Uitgeest 1959, aktenummer: 1). Heden, negen januari negentienhonderd negenvijftig, verscheen voor mij ambtenaar van de burgerlijke stand van uitgeest: van Egmond, Joost oud drieenvijftig jaar, aanspreker wonende te Uitgeest, die verklaarde dat op acht januari negentienhonderd negenvijftig te negentien uur, dertig minuten in de gemeente Uitgeest is overleden: Berkhout, Nicolaas oud eenentachtig jaren, houtdraaier geboren en wonende te Uitgeest zoon van Berkhout, Bazilius en van: Heijne, Alida, beiden overleden; gehuwd geweest met Zonneveld; Guurtje. Begraven op 12-01-1959 te RK Kerkhof, Uitgeest.
Zoon van Bassilius BERKHOUT (Bazilius) (zie IVj) en Alida HEIJNE (Aaltje). Bev.Reg.Uitgeest: Rood A-B, blad 100: adres: Nieuwstraat 10 Uitgeest, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-06-1902 te Uitgeest (bron: NHA Inv 358.123, aktenummer: 13) met Geertruida (Guurtje) ZONNEVELD, 24 jaar oud, geboren op 23-05-1878 te Heemskerk, overleden op 25-12-1946 op 68-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 27-12-1946, aktenummer: 38).
Dochter van Jacob ZONNEVELD en Johanna LIMMEN.
Het bedrijf van Klaas, electrische houtdraaierij 1905, wordt genoemd in het door pastoor J.C. van der Loos geschreven en dd. 25-01-1925 uitgegegevn boek Geschiedenis van Uitgeest.
bij bevolkingsregister Rd 100 Nieuwstraat 10 Uitgeest; Zwarte Pad Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob BERKHOUT, geboren op 23-06-1903 te Uitgeest, Nieuweland (zie VIu).
2.
Bazilius BERKHOUT, geboren op 29-04-1906 te Uitgeest, Westergeest 327 (zie VIv).
3.
Johannes BERKHOUT, geboren op 23-04-1909 te Uitgeest, Berg 4 (zie VIw).
4.
Jannetje Alida BERKHOUT, geboren op 04-10-1911 om 6.30 uur te Uitgeest, Hoogeweg 12, overleden N 1912.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-07-1938 met Frederik STUIFBERGEN, 30 jaar oud, geboren op 22-07-1907 te Castricum, bloemist, postbode.
5.
Hendrik BERKHOUT, geboren op 10-11-1912 te Uitgeest.

Vo
Franciscus BERKHOUT, geboren op 26-05-1884 om 14.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Geert van der Meer, 57 jaar, winkelier. 2. Thijs Winder, 48 jaar, schipper) (bron: NHA Uitgeest 1884, aktenummer: 41), vishandelaar en visser, overleden op 19-01-1966 te Heemskerk op 81-jarige leeftijd.
Zoon van Bassilius BERKHOUT (Bazilius) (zie IVj) en Alida HEIJNE (Aaltje), woonde Peperstraat 21 te Beverwijk, ondertrouwd circa 1909 te Wijk aan Zee en Duin (bron: NHA Wijk aan Zee en Duin 1909, aktenummer: 21), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-11-1909 te Wijk aan Zee en Duin (getuige(n): 1. Bassilius Berkhout oud vier en dertig jaar van beroep visscher wonende te Uitgeest, broeder der comparant 2. Nicolaas Berkhout oud twee en dertig jaar van beroep houtdraaier wonende te Uitgeest, broeder der comparant 3. Wouter van der Meij oud veertig jaar van beroep koffiehuishouder wonende alhier oom der comparante en 4. Petrus van der Aar oud twee en veertig jaar van beroep tuinder en wonende te Velsen, oom der comparante.) (bron: NHA Wijk aan Zee en Duin 1909, aktenummer: 21, brontekst: Heden den tienden November NEGENTIENHONDERD NEGEN, verschenen voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der Gemeente WIJK AAN ZEE EN DUIN, in het huis derzelfde gemeente, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Franciscus Berkhout oud vijf en twintig jaar van beroep arbeider geboren te Uitgeest, wonende te Beverwijk, meerderjarige zoon van Bassilius Berkhout ook wel genoemd Bazilius Berkhout van beroep arbeider wonende te Amsterdam en van Alida Heijne, overleden en Elisabeth van der Meij oud twee en twintig jaar zonder beroep, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Jan van der Meij, overleden en van Marijtje van der Aar zonder beroep alhier.) met Elisabeth (Beth) van der MEIJ, 22 jaar oud, geboren op 17-07-1887 om 8.00 uur te Wijk aan zee, overleden op 02-01-1963 te Beverwijk op 75-jarige leeftijd. Zij stierf in de armen van haar zoon Niek.
Dochter van Johannes (Jan) van der MEIJ, arbeider, en Marijtje van der AAR, van welk huwelijk de vereischte afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad op Zondag en den een en dertigsten October en den zevenden November deze jaars binnen deze gemeente en te Beverwijk, blijkens hierbij overlegd certificaat.
KB 3-5-1899; Op 26-01-1903 vestigt hij zich in Wijk aan Zee en Duin en hij vertrekt uit Wijk aan Zee en Duin op 14 februari 1906 naar Schoten, Haarlem.
Achter de tuin van hun huis op Peperstraat 21, Beverwijk was een Kerkhof en daartussen stond het huisje van Betje Wolf en Aagje Deken. Het huisje is nu een stukje verhuisd om plaats te maken voor het St Jozef Rustoord wat nu Lommerlust is.

Uit dit huwelijk:
1.
Alida Maria (Alie) BERKHOUT, geboren op 27-09-1910 te Beverwijk (zie VIx).
2.
Johannes Bassilius Maria (Jan) BERKHOUT, geboren op 14-05-1912 te Beverwijk (zie VIy).
3.
Basilius Franciscus Maria (Ciel) BERKHOUT, geboren op 15-06-1914 te Beverwijk (zie VIz).
4.
Cornelis (Cor) BERKHOUT, geboren op 21-02-1916 te Beverwijk (zie VIaa).
5.
Franciscus (Frans) BERKHOUT, geboren op 15-08-1917 te Beverwijk (zie VIab).
6.
Nicolaas (Niek) BERKHOUT, geboren op 14-06-1919 te Beverwijk, overleden op 12-01-1920 te Beverwijk, 212 dagen oud (bron: NHA Beverwijk 1920, aktenummer: 3).
7.
Nicolaas (Niek) BERKHOUT, geboren op 29-10-1920 te Beverwijk (zie VIac).
8.
Maria Anthonia (Rie) BERKHOUT, geboren op 01-03-1923 te Beverwijk, overleden op 12-09-1948 te Velsen op 25-jarige leeftijd (bron: NHA Velsen 1948, NHA Beverwijk 1948, aktenummer: 219, 175). Zij was begraven op het kerkhof achter het huis Peperstraat 21, vlak bij het huisje van Aagje Wolf en Betje Deken. Haar graf werd iedere dag door haar moeder vanuit huis verzorgd.

Vp
Johannes (Jan) BERKHOUT, geboren op 13-02-1868 om 15.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Bazilius Berkhout, 29 jaar, visser. 2. Arie Rodenburg, 47 jaar, vrachrijder.) (bron: NHA uitgeest 1868, aktenummer: 10) (gezindte: rk), visscher(1897,98,99,1901,02,03,05,06,07,08,09,10,12,14), Havenarbeider, overleden op 31-03-1935 om 16:45 uur te IJmuiden op 67-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Reijer Gomez, van beroep zonder) (bron: NHA Velsen 1935, aktenummer: 102).
Zoon van Jacob BERKHOUT (zie IVk) en Anna Jacoba NUIJENS, woonde te Velsen. Het gezin vertrekt naar Velsen op 21-10-1916: bev.reg. Rd 99, Grs A-B, blad 163, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-09-1896 (getuige(n): 1. Hendrik Putter, bakker, 29 jaar Uitgeest. 2. Anthonius van Baar, arbeider 29 jaar, Heemskerk, zwager van Jannetje. 3. Klaas Vrouwe, arbeider, 29 jaar, Assendelft, zwager van Jannetje. 4. Simon Breeuwer, arbeider, 34 jaar, Krommenie, zwager van Jannetje) met Jannetje van der LAAN, 21 jaar oud, geboren op 25-01-1875 te Krommenie (gezindte: rk), Huishoudster, overleden N 1906.
Dochter van Henricus (Hendrik) van der LAAN en Maria MOLENKAMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Anthonius BERKHOUT, geboren op 04-07-1897 om 6.00 uur te Uitgeest. Hoogeweg, Uitgeest(1897), overleden op 04-01-1906 om 11.00 uur te Uitgeest op 8-jarige leeftijd (bron: NHA, aktenummer: 1). Hoogeweg 29, Uitgeest(1906).
2.
levenloos BERKHOUT, geboren op 12-07-1898 te Uitgeest, overleden op 12-07-1898 om 20.00 uur te Uitgeest, 0 dagen oud. Hoogeweg, Uitgeest(1898).
3.
Maria BERKHOUT, geboren op 12-07-1898 om 20.00 uur te Uitgeest. Hoogeweg,Uitgeest(1898), overleden op 13-07-1898 om 16.30 uur te Uitgeest, 1 dag oud (aktenummer: 20, brontekst: 1 dag oud geworden.). Hoogeweg,Uitgeest(1898).
4.
Hendricus BERKHOUT, geboren op 21-07-1899 om 9.30 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Bazilius Berkhout). Hoogeweg, Uitgeest(1899), overleden op 20-01-1905 om 12.30 uur te Uitgeest op 5-jarige leeftijd (aktenummer: 2). Hoogeweg, Uitgeest(1905).
5.
Anna Maria BERKHOUT, geboren op 10-07-1901 om 8.00 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Jacob Berkhout, kastelijn.). Hoogeweg, Uitgeest(1901).
Op 31-05-1947 was het adres Paul Krugerstraat, Velsen. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-10-1925 te Velsen (bron: NHA Velsen 1925, aktenummer: 179) met Antonius Ferdinandus Franciscus GRIMMINCK, geboren 1901 te IJmuiden, Bankwerker.
6.
Maria BERKHOUT, geboren op 23-08-1902 om 2.30 uur te Uitgeest. Hoogeweg, Uitgeest(1902), overleden op 26-12-1902 om 21.00 uur te Uitgeest, 125 dagen oud (aktenummer: 42). Hoogeweg, Uitgeest(1902).
7.
Johannes BERKHOUT, geboren op 13-09-1903 om 22.00 uur te Uitgeest. Hoogeweg, Uitgeest(1903), overleden op 05-10-1903 om 5.30 uur te Uitgeest, 22 dagen oud (aangifte door: 1. Jan Berkhout, visscher, vader van de overleden 2. Bazilius Berkhout visscher oud 28 jaren wonende te UItgeest) (bron: NHA Uitgeest 1903, aktenummer: 26). Hoogeweg, Uitgeest(1903).
8.
Hendrik BERKHOUT, geboren op 29-05-1905 te Uitgeest (zie VIad).
9.
Jacob Antonius BERKHOUT, geboren op 25-01-1907 te Uitgeest (zie VIae).
10.
Maria Anna BERKHOUT, geboren op 11-04-1908 om 4.30 uur te Uitgeest. Hoogeweg 29,Uitgeest(1908), overleden op 17-05-1992 te Velsen op 84-jarige leeftijd.
Zij woonde op 31-05-1947 Bloemstraat te Velsen, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-02-1933 met Johannes Antonius JACOBS, 23 jaar oud, geboren op 15-08-1909 te Someren, overleden op 09-09-1944 te Assendelft op 35-jarige leeftijd.
11.
Johannes BERKHOUT, geboren op 10-11-1909 te Uitgeest (zie VIaf).
12.
Franciscus BERKHOUT, geboren op 02-12-1910 om 22.30 uur te Uitgeest. Hoogeweg 69, Uitgeest(1910), overleden op 31-05-1947 op 36-jarige leeftijd (brontekst: overleden na 31-5-1947.).
Op 31-05-1947 was het adres: Rozenhagestraat 24, Haarlem.
13.
Nicolaas BERKHOUT, geboren op 13-04-1912 te Uitgeest, Meldijk 212 (zie VIag).
14.
Johannes BERKHOUT, geboren op 28-01-1914 om 6.00 uur te Uitgeest. Meldijk 212, Uitgeest(1914), priester.

Vq
Catharina BERKHOUT, geboren op 31-12-1869 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1869, aktenummer: 75), overleden op 20-08-1944 te Beverwijk op 74-jarige leeftijd.
Dochter van Jacob BERKHOUT (zie IVk) en Anna Jacoba NUIJENS, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-08-1892 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1892, aktenummer: 15) met Andreas SCHELLEVIS (Schelvis), 24 jaar oud, geboren op 02-08-1868 te Wijk aan Zee en Duin, Metselaar (1892), overleden op 18-02-1936 te Beverwijk op 67-jarige leeftijd (bron: NHA Beverwijk 1936, aktenummer: 17).
Zoon van Pieter (Piet) Adrieszn SCHELLEVIS, Metselaar (1857), en Antonia PANNEVIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Jacoba SCHELLEVIS (Schelvis), geboren op 17-07-1893 te Heemskerk (bron: NHA Heemskerk 1893, aktenummer: 44).
2.
Pieter SCHELVIS (Schellevis), geboren op 02-10-1894 te Beverwijk (bron: NHA Beverwijk 1894, aktenummer: 138), Metselaar (1920), overleden op 17-02-1942 te Beverwijk op 47-jarige leeftijd (bron: NHA Beverwijk 1942, aktenummer: 50).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-04-1920 te Wijk aan Zee en Duin met Anna PIROVANO, geboren 1895 te Wijk aan Zee en Duin.
3.
Jacob SCHELVIS (Schellevis), geboren op 18-05-1896 te Beverwijk (bron: NHA Beverwijk 1896, aktenummer: 83), Smidsknecht.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-04-1919 te Limmen (bron: Inv. 358.74 NHA, aktenummer: 4) met Johanna ZANDBERGEN, geboren 1896 te Limmen.
4.
Antonia SCHELLEVIS (Schelvis), geboren op 10-10-1898 te Beverwijk (bron: NHA Beverwijk 1898, aktenummer: 140), overleden op 13-12-1899 te Beverwijk op 1-jarige leeftijd (bron: NHA Beverwijk 1899, aktenummer: 110).
5.
Andrea SCHELLEVIS (Schelvis), geboren op 03-04-1901 te Beverwijk (bron: NHA Beverwijk 1901, aktenummer: 33), overleden op 22-08-1901 te Beverwijk, 141 dagen oud (bron: NHA Beverwijk 1901, aktenummer: 34).
6.
Johannes SCHELVIS (Schellevis), geboren op 23-07-1902 te Beverwijk (zie VIah).

Vr
Franciscus BERKHOUT, geboren op 23-10-1871 om 12.00 uur te Uitgeest, Meldijk (bron: NHA Uitgeest 1871, aktenummer: 80), grofsmid(1901,08,13), overleden op 09-05-1971 te s-Gravenhage op 99-jarige leeftijd.
Zoon van Jacob BERKHOUT (zie IVk) en Anna Jacoba NUIJENS. Op 03-05-1890 vertrekt hij naar Hillegom: Bev.Reg. Uitgeest, grijs A-B, blad 57. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-04-1896 te Noordwijk. Loosduinschekade 112 (bron: CBG familieadvertentie, 50 jarig huwelijk 23-04-1946) met Adriana Maria CASPERS, 22 jaar oud, geboren op 18-11-1873 te Noordwijk, overleden op 26-02-1952 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem Jacob BERKHOUT, geboren op 20-01-1900 te Noordwijk, Loodgieter, Winkelier, overleden op 04-02-1924 te 's-Gravenhage op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-11-1924 te 's-Gravenhage met Lucia HOOGEVEEN, 23 jaar oud, geboren op 14-01-1901 te 's-Gravenhage.
2.
Anna Geertruida Cornelia BERKHOUT, geboren op 29-03-1902 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-09-1926 te 's-Gravenhage met J.W. BLEYS, geboren 1900.
3.
Jacobus Franciscus BERKHOUT, geboren op 31-12-1903 te 's-Gravenhage, Smid, overleden op 29-03-1981 te Meppel op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-05-1930 te 's-Gravenhage met Jacoba Petronella HOTTINGA, 26 jaar oud, geboren op 09-05-1904 te 's-Gravenhage.
4.
Franciscus Simon BERKHOUT, geboren op 06-03-1910 te 's-Gravenhage, Handelaar in olieproducten, controleur.

Vs
Jansje BERKHOUT, geboren op 18-10-1875 om 4.30 uur te Uitgeest, Langestraat (aangifte door: 1. Jan Henneman, 28 jaar Timmerman. 2. Gerardus Petrus Kimmen, 37 jaar Winkelier) (bron: NHA Uitgeest 1875, aktenummer: 76), overleden op 13-12-1963 te Wouw, Roosendaal Noord Brabant op 88-jarige leeftijd, begraven te Roosendaal Noord-Brabant, RK Begraafplaaats Bredaseweg Roosendaal.
Dochter van Jacob BERKHOUT (zie IVk) en Anna Jacoba NUIJENS. Op 11-11-1896 vertrekt zij naar Noordwijk: Bev. Reg. Uitgeest, grijs A-B, blad 57. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-05-1900 te Uitgeest (bron: NHA Inv. 358.123 jaar 1900, aktenummer: 9) met Wilhelm Carl HENKE, 24 jaar oud, geboren op 04-12-1875 te Amsterdam, machinist(1900), overleden op 09-04-1944 te Roosendaal op 68-jarige leeftijd (bron: Centraal Bureau voor Genealogie Denhaag reg.nr. VFADNL007256-46, familieadvertentie).
Zoon van Carl Robert HENKE en Josina Amalia van de HAAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Josina Amalia HENKE, geboren op 24-02-1901 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1901, aktenummer: 19).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-11-1922 te Roosendaal (bron: BHIC Roosendaal boek, Deel: 2579, periode 1922, aktenummer: 154) met Leo Charles Marie LUIJK, geboren circa 1893 te Roosendaal en Nispen.
2.
Anna Jacoba HENKE, geboren op 17-03-1902 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1902, aktenummer: 19).
3.
Carl Robert HENKE, geboren circa 1908, overleden circa 1996 te Gendringen GLD.
Relatie met Lucia Maria Anna van den HOUT, geboren op 26-07-1911 te Princenhage, overleden op 22-06-1990 te Gendringen (GLD) op 78-jarige leeftijd.

Vt
Pieter BERKHOUT, geboren op 03-07-1879 om 9.00 uur te Uitgeest, Langestraat (aangifte door: 1. Bazilius Berkhout, 40 jaar, visser. 2. Gerrit Zoon, 30 jaar dagloner.), smid, overleden op 13-05-1943 te Wassenaar op 63-jarige leeftijd.
Zoon van Jacob BERKHOUT (zie IVk) en Anna Jacoba NUIJENS, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 29-01-1913 te 's-Gravenhage met Johanna Gerarda NOORDERHOVEN, 32 jaar oud, geboren op 03-05-1880 te Wassenaar.
naar Assendelft 23-3-1895.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Johannes BERKHOUT, geboren op 02-10-1813 te 's-Gravenhage.

Vu
Maria BERKHOUT, geboren op 19-02-1882 om 7.00 uur te Uitgeest, Langestraat (aangifte door: 1. Petrus Hendrikus Sprenkeling, 53 jaar, Kleermaker. 2. Jacob Koppenol, 52 jaar, Winkelier) (bron: Gezinskaarten RAA), overleden op 09-09-1955 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd.
Dochter van Jacob BERKHOUT (zie IVk) en Anna Jacoba NUIJENS, vertrekt naar Beverwijk 7-9-1900, uit Beverwijk op 15-4-1901, gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 12-07-1905 te Uitgeest (bron: Inv 358.123 NHA Huwelijksakte, aktenummer: 21) met Adriaan SMIT, geboren 1880 te Uitgeest, Winkelbediende (1905).
Zoon van Willem SMIT, Tuinknecht (1864), en Aaltje TOOT, dienstbode (1864), gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 06-01-1927 met Johan Hendrik MEIJER, 60 jaar oud, geboren op 08-08-1866 te Beemster, overleden op 05-02-1934 te Purmerend op 67-jarige leeftijd.
Hij had uit een eerder huwelijk een zoon en een dochter.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Adriana Catharina SMIT, geboren op 31-08-1910 te Uitgeest (bron: Gezinskaarten RAA per. 1910-1939).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-11-1932 te Purmerend (bron: NHA Purmerend 19632, aktenummer: 34) met Carel Richardus van der LINDE, geboren circa 1904.

Vv
Anna BERKHOUT, geboren op 25-02-1885 om 8.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Jan van der Kommer, 44 jaar arbeider. 2. Matthijs Wittebrood, 27 jaar arbeider.) (bron: NHA Uitgeest 1885, aktenummer: 16), overleden op 06-12-1926 te Assendelft op 41-jarige leeftijd (aangifte door: 1. Jan Vrouwe, 42 jaar sigarenmaker, Assendelft, echtgenoot. 2. Gerardus Boon, 39 jaar sigarenmaker Assendelft.) (bron: NHA Assendelft 1926, aktenummer: 40). Zij overleed des namiddags ten halfeen ure in het Noordeinde.
Dochter van Hermanus BERKHOUT (zie IVl) en Catharina (Trijntje) DUINMAIJER (Duinmeijer). Anna vertrekt naar Bloemendaal op 12-12-1912, Gaat uit Bloemendaal op 13-7-1917 en naar Assendelft op 29-08-1917: Bev.Reg.Uitgeest
, gehuwd op 32-jarige leeftijd op 21-08-1917 (bron: NHA Uitgeest 1917, aktenummer: 21) met Jan VROUWE, geboren 1884 te Assendelft, sigarenmaker, overleden op 06-12-1926.
Zoon van Jan Vrouwe VROUWE en Guurtje BREGTEN, woonde te Assendelft. {Hij is later gehuwd op 02-10-1930 te Assendelft met Maria Clasina HALF, 34 jaar oud, geboren op 24-02-1896 te Beverwijk, overleden op 06-03-1949 te Zaandam op 53-jarige leeftijd.}
Uit dit huwelijk:
1.
NN VROUWE, geboren voor 1920 te Assendelft.
2.
Hermanus Henricus VROUWE, geboren op 15-06-1921 te Assendelft, overleden op 01-06-1922 te Assendelft, 351 dagen oud.
3.
Geertruida VROUWE, geboren op 06-12-1926 te Assendelft, overleden op 08-06-1927 te Assendelft, 184 dagen oud.
4.
Catharina VROUWE, geboren op 06-12-1926 te Assendelft, overleden op 05-06-1927 te Assendelft, 181 dagen oud.

Vw
Johannes Wilhelmus BERKHOUT, geboren op 18-12-1889 om 11.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Jacob Smit, 28 jaar werkman. 2. Pieter Waagmeester, 50 jaar veldwachtewr) (bron: NHA Uitgeest 1889, aktenummer: 83) (gezindte: RK), chef Laboratorium, overleden op 08-02-1969 om 15:00 uur te Wormerveer op 79-jarige leeftijd.
Zoon van Hermanus BERKHOUT (zie IVl) en Catharina (Trijntje) DUINMAIJER (Duinmeijer), woonde Noordeinde 45 te Wormerveer (12e volkstelling, 12-05-1947). Bev.Reg.Wormerveer: Op 11-12-1916 komt hij vanuit Uitgeest.
Adres: eerst de Ruyterkade9, later Noordeinde 45 en nog weer later van Diemenstraat 1 (=hoek de Ruyterkade) te Wormerveer.
Hij werkte voor de meelfabriek van Wessanen en reisde voor hen naar het buitenland. Hij nam in 1956 afscheid bij Wessanen Wormerveer na daar 46 jaar gewerkt te hebben.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-05-1916 te Castricum (bron: NHA Castricum 1916, aktenummer: 18) met Anna Maria PIEPERS, 26 jaar oud, geboren op 22-05-1890 te Castricum (gezindte: rk).
Dochter van Willem PIEPERS en Maria HEESTERBEEK.
vertrekt naar Wormerveer 11-12-1916.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermanus Wilhelmus BERKHOUT, geboren op 05-03-1917 te Wormerveer (zie VIai).
2.
Maria Catharina BERKHOUT, geboren op 24-06-1918 te Wormerveer.
Bev. Reg. Wormerveer: Op 02-02-1944 gaat zij naar Scherpenzeel.
Bij de 12e Volkstelling van 31-05-1947 was het adres Noordeinde 45
Adres in 1993: Westzijde 274 " De Dickert", Zaandam
, gehuwd op 11-12-1669 te Wormerveer met Dirk ZWART, geboren op 28-05-1916 te Bloemendaal, overleden op 10-01-1996 te Zaanstad op 79-jarige leeftijd.
{Hij had ook ooit een relatie met Jeanette GROOT, geboren op 19-09-1917, overleden op 01-12-1967 op 50-jarige leeftijd.}
Dirk was directeur en later commissaris van Zwart Beheer B.V., houdstermaatschappij van o.a. garage Zwart te Wormerveer en Zaandam. Hij is onderscheiden in de orde van Oranje Nassau. Hij werd de laatste tijd verpleegd in Verpleeghuis de Noordse Balk te Wormerveer.
3.
Wilhelmus Hendrikus BERKHOUT, geboren op 11-06-1922 te Wormerveer (zie VIaj).
4.
Hendrikus BERKHOUT, geboren op 11-10-1924 te Wormerveer (zie VIak).
5.
Catharina Maria BERKHOUT, geboren op 04-10-1926 te Wormerveer, overleden op 01-12-1967 op 41-jarige leeftijd.
Op 31-05-1947 was het adres: Noordeinde 45, in 1993 Barnewinkel, Apeldoorn. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-08-1951 te Wormerveer met Athanasius Julius LIONARONS, 26 jaar oud, geboren op 01-05-1925 te Albina, Suriname.
6.
Gertrudis Anna BERKHOUT, geboren op 11-03-1929 te Wormerveer.
Op 31-05-1947 was het adres Noordeinde, in 1993: Ericalaan Harfsen Gld. Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-11-1957 te Wormerveer met Willem WOLS, 26 jaar oud, geboren op 11-02-1931 te Amsterdam.
7.
Christiaan Franciscus BERKHOUT, geboren op 24-11-1931 te Wormerveer (zie VIal).

Generatie VI
 
VIa
Agatha (Aagje) KUIJS, geboren op 20-10-1880 om 19.00 uur te Castricum (gezindte: rk), overleden op 16-06-1955 te Zaandam op 74-jarige leeftijd. Bidprentje HV Oud Uitgeest:
In al haar eenvoud was zij een voortreffelijke vrouw een hoogstaande moeder. Wat een zorg heeft zij gedragen en wat een werk heeft zij verricht voor haar huis, rusteloos was zij bezig, met ledige handen was zij nooit. En dan haar grote en innige moederliefde! Maar één verlangen kende zij: haar kinderen gelukkig zien!
Inderdaad: ware grootheid gaat zo dikwijls aan het oog van de wereld voorbij. Maar zij, die met haar woonden, zullen opstaan en haar prijzen en danken voor alles wat ze deed.
Best kinderen, lieve kleinkinderen, gij waart mijn roem en troost. Ik bemin u allen zo teder. Vergeten zal ik u allen niet. God zal mij nog laten zorgen voor allen, gelijk ik dat bij mijn leven deed.
Gij vergeet Uw moeder niet. En blijft, dat is mijn vurige wens, met elkander verenigd.
Begraven op 20-06-1955 te Uitgeest RK Kerkhof.
Dochter van Jan Gerritsz KUIJS, manufacturen koopman, arbeider, en Cornelia (Neeltje) RIJS (zie Va), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-05-1906 te Castricum (bron: NHA Castricum 1906, aktenummer: 15) met Cornelis Josephus (Cor) BERKHOUT, 27 jaar oud (zie VIm).
vertrekt naar Uitgeest 5-6-1906.
bij bevolkingsregister Grs 179 Hoogeweg 104 Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Mattheus Johannes BERKHOUT, geboren op 16-03-1907 te Uitgeest (zie VIIa).
2.
Cornelia Alida BERKHOUT, geboren op 28-09-1908 om 3.00 uur te Uitgeest. Hoogeweg 32,Uitgeest(1908), overleden op 09-09-1971 op 62-jarige leeftijd.
Vertrekt naar Velsen op: 14-08-1934
Op 31-05-1947 was het adres: Corn. Corneliszoonstraat 12, Uitgeest
, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-08-1934 met Petrus Johannes BEENTJES, 27 jaar oud, geboren op 30-09-1906 te Velsen-Noord, overleden op 01-03-1941 te Beverwijk op 34-jarige leeftijd.
3.
Cornelis BERKHOUT, geboren op 28-09-1908 te Uitgeest, overleden op 09-09-1971 te Uitgeest op 62-jarige leeftijd, begraven op 14-09-1971 te Uitgeest, familiegraf R.K. Kerkhof.
4.
Jacobus Jozef BERKHOUT, geboren op 22-01-1911 te Uitgeest (zie VIIb).
5.
Johannes Jozephus BERKHOUT, geboren op 02-03-1913 te Uitgeest, Hoogeweg 96 (zie VIIc).
6.
Franciscus Josephus BERKHOUT, geboren op 09-06-1915 te Uitgeest, Hoogeweg 96 (zie VIId).
7.
Cornelis Jozef BERKHOUT, geboren op 02-11-1919 te Uitgeest, Hoogeweg 96 (zie VIIe).
8.
Adrianus Willebrordus (Adriaan) BERKHOUT, geboren op 27-11-1923 te Uitgeest (zie VIIf).

VIb
Margaretha (Grietje) RIJS, geboren op 19-08-1883 te Uitgeest (gezindte: rk), overleden op 05-12-1949 te Uitgeest op 66-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1949, aktenummer: 45).
Dochter van Hendrik RIJS, tuinknecht(1908), en Guurtje de WIT (zie Vb), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-11-1908 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1908, aktenummer: 31) met Franciscus BERKHOUT, 26 jaar oud (zie VIk).
bij bevolkingsregister Rd A-B 147 Kleis 1, Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Hendrik BERKHOUT, geboren op 09-07-1910 om 16.00 uur te Uitgeest. Kleis 739, Uitgeest(1910), timmerman, magazijn medewerker, overleden op 28-01-1987 te Heemskerk op 76-jarige leeftijd.
Bij de 12e volkstelling van 31-05-1947 was het adres Kleis 13, gehuwd op 39-jarige leeftijd op 09-11-1949 met Petronella Wilhelmina van der HEIJDEN, 38 jaar oud, geboren op 17-10-1911 te Zeeland.
2.
Hendrik BERKHOUT, geboren op 10-11-1912 te Uitgeest (zie VIIg).
3.
Wilhelmina (Mien) BERKHOUT, geboren op 26-05-1916 om 23.00 uur te Uitgeest. Kleis 790, Uitgeest(1916).
Bij de 12 Volstelling van 31-05-1947 was het adres: Alkmaarseweg 12, Beverwijk, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-11-1937 te Uitgeest met Cornelis Maria KUIJS, 21 jaar oud, geboren op 26-02-1916 te Castricum, kapper, overleden op 22-03-1977 te Beverwijk op 61-jarige leeftijd.
4.
Franciscus BERKHOUT, geboren op 12-02-1923 te Uitgeest (zie VIIh).

VIc
Jan RIJS, geboren op 15-06-1890 te Uitgeest, gedoopt (RK) op 15-06-1890 te Uitgeest, fabrieksarbeider, overleden op 13-11-1980 op 90-jarige leeftijd.
Zoon van Hendrik RIJS, tuinknecht(1908), en Guurtje de WIT (zie Vb), gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 08-07-1914 te Uitgeest (bron: Inv. 358.123, aktenummer: 20), gehuwd voor de kerk op 08-07-1914 te Uitgeest met Jacoba CASTRICUM, 26 jaar oud, geboren op 18-08-1887 te Uitgeest, gedoopt op 18-08-1887 te Uitgeest, overleden op 29-12-1924 te Uitgeest op 37-jarige leeftijd.
Dochter van Frederik CASTRICUM en Maria BONGERS, gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 20-08-1925 te Uitgeest met Alida van der ENG, 38 jaar oud, geboren op 20-04-1887 te Akersloot, overleden op 24-08-1972 te Uitgeest op 85-jarige leeftijd.
Dochter van Johannes (Jan) van der ENG, Boerenknecht (1876), en Elisabeth Catharina MOOIJ.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Hendrikus RIJS, geboren op 25-11-1914 te Uitgeest (zie VIIi).
2.
Frederik Gerardus RIJS, geboren 1922 te Uitgeest, overleden op 16-03-1924 te Uitgeest.

VId
Gerrit van der ENG, geboren op 18-04-1884 te Uitgeest, Machinaal Houtbewerker, Houtdraaier, Gereedschapstelenmaker, Fabrieksarbeider (22-05-1913), overleden op 13-03-1953 te Koog aan de Zaan op 68-jarige leeftijd.
Zoon van Klaas van der ENG en Trijntje de WIT (zie Vc), gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-05-1913 te Uitgeest met Wilhelmina Johanna Theodora MÖRING, 14 jaar oud, geboren op 01-12-1898 te Amsterdam, overleden op 09-08-1944 te Uitgeest op 45-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Zus (Zussie) van der ENG, geboren op 06-08-1914 te Uitgeest, overleden 5-6.
2.
Henricus Johannes (Henk) van der ENG, geboren op 06-10-1915 te Uitgeest, overleden 1940-1945. Oorzaak overlijden: Oorlog.
foto's op het internet: (damm-landsdaal-genealogie).
3.
Nicolaas (Niek) van der ENG (Nico), geboren op 03-10-1920 te Uitgeest.
4.
Catharina van der ENG, geboren op 15-08-1922 te Uitgeest, Coupeuse, overleden op 11-10-1995 te Breukelen, Utrecht op 73-jarige leeftijd.

VIe
Hendrikus (Hein) EMKE, geboren op 15-04-1868 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1868, aktenummer: 27), Conciërge, stoker. Tuinman bij MTS Haarlem, Bloemkweker 1893. Overleden op 17-06-1963 te Heemstede op 95-jarige leeftijd, begraven op 22-06-1963 te Haarlem (RK Begraafplaats, St. Barbara).
Zoon van Cornelis EMKE (Dirk) (zie Vd) en Hendrica MOOIJ (Hendrika), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-04-1893 te Oudorp (bron: NHA Oudorp 1893, aktenummer: 3) met Gerarda (Gerritje) EEKEN (Ecken), 20 jaar oud, geboren op 03-10-1872 te Nieuwe Niedorp, overleden op 19-11-1941 te Haarlem op 69-jarige leeftijd (bron: NHA Haarlem 1941, aktenummer: 1563), begraven op 24-11-1941 te Haarlem, RK Begraafplaats St Barbara.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis EMKE, geboren op 25-04-1894 te Limmen, overleden op 06-05-1894 te Limmen, 11 dagen oud (bron: NHA Limmen 07-05-1894, aktenummer: 12).
2.
Cornelis EMKE, geboren op 26-08-1895 te Limmen (zie VIIj).
3.
Hendrikus Cornelis EMKE, geboren op 30-04-1897 (zie VIIk).
4.
Wilhelmus Petrus (Wim) EMKE, geboren ± 1900, overleden op 28-11-1918 te Delft (bron: NHA Delft 1918, aktenummer: 1549).
Hij woonde te Haarlem.
5.
Petrus Johannes EMKE, geboren op 15-11-1903 te Heemstede, overleden op 25-03-1954 te Haarlem op 50-jarige leeftijd, begraven op 29-03-1954 te Overveen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-07-1929 te Haarlem met Anna Christina HUIJBOOM, 23 jaar oud, geboren op 15-06-1906 te Haarlem, overleden op 25-03-1954 op 47-jarige leeftijd.

VIf
Alida EMKE, geboren op 25-07-1874 te Limmen, overleden op 30-01-1956 te Alkmaar op 81-jarige leeftijd, begraven op 03-02-1956 te Alkmaar (St.Barbara).
Dochter van Cornelis EMKE (Dirk) (zie Vd) en Hendrica MOOIJ (Hendrika), woonachtig van 1897: Omval 32, Alkmaar, gehuwd op 5-jarige leeftijd op 19-09-1879 te Alkmaar. Met toestemming van de kommandant van het vierde regiment Vesting-artillerie te Den Helder. (getuige(n): 1. Jakob Mooy, oom. 2. Jan Blankendaal, oom. 3. Jan van Latum, zwager van de bruid. 4. Hendrik Emke, bloemist en broeder van de bruid.) met Petrus Nicolaas (Piet) BLANKENDAAL, 4 jaar oud, geboren op 31-05-1875 te Oterleek, Tuinder, Warmoezier, Winkelier, Bloemkweker. Functie: Brandweercommandant, Vrijwillig Brandweer korps "De Eendracht"van de Omval te Alkmaar, overleden op 25-03-1966 te Alkmaar op 90-jarige leeftijd, begraven op 30-03-1966 te St. Barbara.
Zoon van Nicolaas BLANKENDAAL, Landman, Veehouder, en Elizabeth ZUIJDAM.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth Hendrika (Betje) BLANKENDAAL, geboren op 10-07-1898 te Alkmaar (gezindte: RK), overleden op 12-02-2001 te Bergen op 102-jarige leeftijd. Zorgcentrum "De Marke", begraven op 16-02-2001 te Bergen.
2.
Nicolaas Cornelis BLANKENDAAL, geboren op 23-07-1899 te Alkmaar, Veehouder, tuinder, overleden op 23-10-1967 te Beemster op 68-jarige leeftijd, begraven op 26-10-1967 te Purmerend.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-04-1930 te Beemster met Maria Margaretha de KONING, geboren circa 1904 te Beemster.
3.
Cornelis Wilhelmus (Cees) BLANKENDAAL, geboren op 22-11-1900 te Alkmaar (gezindte: RK), Vrachtrijder, Tuinder, overleden op 12-09-1951 te Alkmaar op 50-jarige leeftijd, begraven op 15-09-1951 te Alkmaar.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-05-1929 te Obdam met Cornelia Johanna KOMEN, geboren circa 1905 te Alkmaar.
4.
Wilhelmus Hendrikus (Wim) BLANKENDAAL, geboren op 10-11-1901 te Alkmaar, Tuinder, overleden op 10-08-1984 te Alkmaar op 82-jarige leeftijd, begraven op 14-08-1984 te Alkmaar.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-07-1925 te Alkmaar (bron: NHA Alkmaar 1925, aktenummer: 98) met Maria GROEN, geboren circa 1902 te Alkmaar.
5.
Hendrika Alida Rika BLANKENDAAL, geboren op 01-02-1903 te Alkmaar (gezindte: RK), overleden op 13-07-1972 te Alkmaar op 69-jarige leeftijd, begraven op 18-07-1972 te Alkmaar.
6.
Alida Catharina BLANKENDAAL, geboren op 02-01-1904 te Alkmaar (gezindte: RK), overleden op 06-08-1904, 217 dagen oud.
7.
Alida Catharina (Alie) BLANKENDAAL, geboren op 12-02-1905 te Alkmaar (gezindte: RK), overleden op 07-11-1977 te Princeton (CA) op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-04-1931 met Wilhelmus Meinardus de KONING, geboren circa 1902 te Akersloot, Veehouder (1931).
8.
Catharina Johanna (Trien) BLANKENDAAL, geboren op 23-02-1906 te Alkmaar (gezindte: RK), overleden op 19-06-1996 te Zwaag op 90-jarige leeftijd, begraven op 22-06-1996 te Zwaag.
9.
Petrus Gerardus (Piet) BLANKENDAAL, geboren op 11-03-1907 te Alkmaar, broeder Cyrillus bij St Joseph congregatie van Mill Hill, overleden op 22-09-2001 te Arnhem op 94-jarige leeftijd, begraven op 26-09-2001 te Oosterbeek.
10.
Geertruida Gerarda (Guurtje) BLANKENDAAL, geboren op 08-04-1908 te Alkmaar (gezindte: RK), Huishoudster op pastorie, overleden op 10-08-1958 te Alkmaar op 50-jarige leeftijd, begraven op 13-08-1958 te Alkmaar.
11.
Hendrikus Johannes (Henk) BLANKENDAAL, geboren op 29-03-1911 te Alkmaar (gezindte: RK), Tuinder, Conciërge Vondelschool, overleden op 01-10-1981 te Heiloo op 70-jarige leeftijd, begraven op 05-10-1981 te Heiloo.
Woonachtig: vanaf 1911 in Omval 32, Alkmaar. Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-08-1941 met Joacoba Johanna (Co) DIRKSON, 28 jaar oud, geboren op 25-10-1912 te Egmond-Binnen, overleden op 12-11-1976 te Heiloo op 64-jarige leeftijd.
12.
Maria Anne (Marie) BLANKENDAAL, geboren op 05-05-1912 (gezindte: RK), overleden op 22-12-2000 te Egmond aan Zee op 88-jarige leeftijd, begraven op 28-12-2000 te Rinnegom.
13.
Johanna Cornelia (Annie) BLANKENDAAL, geboren op 05-11-1916 te Alkmaar (zie VIIl).
14.
Cornelia Johanna (Corrie) BLANKENDAAL, geboren op 20-05-1920 te Alkmaar (zie VIIm).

VIg
Klaas BERKHOUT, geboren op 24-03-1890 om 3.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Dirk Rijs, 46 jaar werkman. 2. Willem Brakenhoff, 47 jaar, werkman.) (bron: NHA Kennemerland 1890, aktenummer: 26), houtbewerker (1916) houtdraaier(1917,21). Tijdens de kermis, of als er ijs lag en er geschaatst kon worden, was het erg druk in het café 'De Halve Maen'van schoonvader Piet Velserboer en dan hielp Klaas Berkhout er als kelner. Overleden op 24-11-1967 te Heemskerk, overleden in het St Jozef Ziekehnuis. op 77-jarige leeftijd, begraven te R.K. Begraafplaats Langebuurt, Uitgeest.
Zoon van Johannes (Jan) BERKHOUT (zie Vg) en Klasina VELZEBOER. Op 31-05-1947 was het adres Langebuurt 38, Uitgeest, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-01-1916 te Wormerveer (bron: NHA Wormerveer 1916, aktenummer: 1) met Anna Maria VONK, 25 jaar oud, geboren op 06-10-1890 om 9.30 uur te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1890, aktenummer: 68). Geboren op het Bullepad Uitgeest. Assum, Uitgeest. Overleden op 01-11-1982 te Uitgeest, St. Jozef Ziekenhuis. op 92-jarige leeftijd, begraven te R.K. Begraafplaats, Langebuurt, Uitgeest.
Dochter van Cornelis (Cees) VONK, koopman(1890) fabrieksarbeider (1916) (1926), en Grietje ZWAAN.
Er wordt een electrische houtdraaierij in 1924 van K. Berkhout Jzn. genoemd in het door pastoor J.V. van der Loos geschreven boek "Geschiedenis van Uitgeest" dat op 25-01-1925 is uitgegeven.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Klaas Berkhout, de vader van Cees, in militaire dienst en had hij verkering mat Anna Vonk. Het gezin Vonk woonde toen nog in Uitgeest en als Anna dan Klaas, wanneer hij verlof had, van het NS station afhaalde, liepen ze gearmd door het dorp. Als militair moest je toen eigenlijk altijd in uniform lopen en mocht je ook niet gearmd lopen. Jacob Visbeen van het groentewinkeltje aan de Langebuurt was sergeant in het leger en hij kwam het stel tegen terwijl ze gearmd liepen. Klaas ging op rapport bij Jacob en hij kreeg er een boete voor. (Uit: 'In gesprek met.... ' deel 2 -Vereniging Oud Uitgeest-).

bij bevolkingsregister Rd A-B 195 Langebuurt (9) 38, Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Clazina Margaretha BERKHOUT, geboren op 19-09-1917 om 19.00 uur te Uitgeest, overleden na 1947.
Op 31-05-1947 Woonde zij te Monnickendam.
Klazien is in het klooster gegaan bij de zuster Ursulinen als zuster Generoza. Na ongeveer 25 jaar is zij weer uitgetreden. Ze heeft daarna in Uitgeest in het bejaardenhuis gewerkt en later bij Stoutenbeek in Beverwijk.
2.
Cornelis Josephus (Cees) BERKHOUT, geboren op 13-03-1921 te Uitgeest (zie VIIn).
3.
Johannes Nicolaas (Jan) BERKHOUT, geboren op 09-04-1930 te Uitgeest, bouwkundig opzichter.
Op 31-05-1947 was het adres: Langebuurt, Uitgeest.
Zij zijn naar Tegelen in Limburg verhuisd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-10-1954 met Petronella (Nel) WILLEMSE, geboren 1932 te Uitgeest.

VIh
Petrus BERKHOUT, geboren op 17-12-1891 om 2.00 uur te Uitgeest, Meldijk (aangifte door: 1. Cornelis Rol, 36 jaar metselaar. 2. Hermanus Zoet, werkman.), metselaar(1917,18,19,20,22), overleden op 11-05-1965 te Uitgeest op 73-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes (Jan) BERKHOUT (zie Vg) en Klasina VELZEBOER. Op 31-05-1947 was het adres: Hoogeweg 108, Uitgeest. Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 18-04-1917 met Aagje PUTTER, 25 jaar oud, geboren op 09-06-1891 te Akersloot, overleden op 20-05-1933 te Velsen op 41-jarige leeftijd, begraven op 23-05-1933 te Uitgeest.
Dochter van Jan PUTTER en Aagje GROEN, gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 30-07-1936 met Aagje BAKKUM, 39 jaar oud, geboren op 26-11-1896 te Uitgeest, begraven op 14-05-1965 te Uitgeest op 68-jarige leeftijd.
bij bevolkingsregister Rd A-B 82.
Hogeweg Uitgeest.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Clasina BERKHOUT, geboren op 27-02-1918 om 2.00 uur te Uitgeest, Meldijk 229.
Op 31-05-1947 was het adres Hoogeweg 108, Uitgeest. Op 30-01-1937 vertrekt zij naar Haarlem. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-08-1943 met H N GEERLING.
2.
Agatha Maria BERKHOUT, geboren op 10-09-1919 om 9.30 uur te Uitgeest, Meldijk.
Op 24-04-1935 vertrekt zij naar Obdam, zij verlaat Obdam op 13-02-1937. Op 31-05-1947 was het adres: Warmoesstraat 24, Wormerveer. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-11-1946 met Willem Jozef HEINE, 28 jaar oud, geboren op 20-09-1918 te Krommenie.
3.
Johannes Petrus BERKHOUT, geboren op 31-10-1920 om 10.00 uur te Uitgeest Meldijk, bakker, grondwerker, overleden op 22-02-1990 te Heemskerk op 69-jarige leeftijd.
ongehuwd. Volgens zijn persoonskaart heeft hij op 14-04-1953 het Britse staatburgerschap verkregen.
4.
Johannes Adrianus (Joop) BERKHOUT, geboren op 20-06-1922 te Uitgeest, Meldijk (zie VIIo).
5.
Nicolaas BERKHOUT, geboren op 24-07-1923 te Uitgeest (zie VIIp).
6.
Petrus BERKHOUT, geboren op 25-10-1924 te Uitgeest (aktenummer: 37), overleden op 29-10-1924 te Uitgeest, Meldijk 273, 4 dagen oud (aangifte door: 1. Johannes Berkhout, tuinder, oom.).
7.
Cornelis BERKHOUT, geboren op 25-10-1924 om 36 uur te Uitgeest, overleden op 26-10-1924 om 6.00 uur te Uitgeest, Meldijk 273, 1 dag oud (bron: NHA Uitgeest 1924, aktenummer: 36).
8.
Maria Cornelia BERKHOUT, geboren op 15-06-1926 te Uitgeest.
Zij woont Hoogeweg 108 te Uitgeest (31-05-1947, volkst.), gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-08-1953 met Jan van den ENG, geboren 1926 te Uitgeest.
9.
Petrus Cornelis BERKHOUT, geboren op 10-04-1930 te Uitgeest, pater.

VIi
Alida Johanna BERKHOUT, geboren op 02-06-1896 om 17.00 uur te Uitgeest, Meldijk (bron: NHA 1896 Uitgeest, aktenummer: 49), overleden op 28-03-1931 te Heemskerk op 34-jarige leeftijd (bron: NHA 1931 Uitgeest, aktenummer: 13).
Dochter van Johannes (Jan) BERKHOUT (zie Vg) en Klasina VELZEBOER, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-02-1922 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1922, aktenummer: 4) met Petrus BEENTJES, 30 jaar oud, geboren op 08-07-1891 te Heemskerk (bron: NHA Heemskerk 1891, aktenummer: 48), Tuinder, overleden op 26-12-1967 te Heemskerk op 76-jarige leeftijd.
Zoon van Pieter BEENTJES en Jansje BOON. {Hij is later gehuwd op 44-jarige leeftijd op 23-04-1936 te Heemskerk met Petronella SCHAVEMAKER, 47 jaar oud, geboren op 18-05-1888 te Uitgeest, overleden op 22-06-1969 te Heemskerk op 81-jarige leeftijd, dochter van Jan SCHAVEMAKER en Margaretha HUIPEN.}
vertrekt naar Heemskerk 4-3-1922.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna BEENTJES, geboren op 22-02-1923 te Heemskerk.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-07-1952 te Heemskerk met Adrianus MOLENAAR, 36 jaar oud, geboren op 03-06-1916 te Heemskerk.
2.
Klasina BEENTJES, geboren op 25-12-1923 te Heemskerk, overleden op 20-09-1925 te Heemskerk op 1-jarige leeftijd.
3.
Petrus Johannes BEENTJES, geboren op 24-02-1925 te Heemskerk, overleden op 19-09-1925 te Heemskerk, 207 dagen oud.
4.
Clasina Petronella (Sien) BEENTJES, geboren op 18-08-1926 te Heemskerk, overleden op 06-05-2010 te Heemskerk op 83-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-05-2010 te Driehuis, Crematorium Westerveld.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 03-08-1965 te Heemskerk met Petrus Hendricus WELBOREN, 42 jaar oud, geboren op 04-02-1923 te Heemskerk, overleden op 18-02-1996 op 73-jarige leeftijd.
5.
Johannes Petrus (Jan) BEENTJES, geboren op 21-01-1928 te Heemskerk (zie VIIq).
6.
Cornelia Alida BEENTJES, geboren op 01-12-1929 te Heemskerk, overleden op 19-11-2004 te Wijk aan Zee op 74-jarige leeftijd, begraven te Wijk aan Zee.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-09-1957 te Heemskerk met Franciscus HEINE, 32 jaar oud, geboren op 25-12-1924 te Wijk aan Zee.
7.
Alida Petronella BEENTJES, geboren op 25-03-1931 te Heemskerk, overleden op 17-05-1931 te Heemskerk, 53 dagen oud.

VIj
Johannes Nicolaas (Jan) BERKHOUT, geboren op 20-02-1901 om 19.00 uur te Uitgeest, Meldijk (gezindte: rk), tuinder, overleden op 17-07-1945 te Zaandam op 44-jarige leeftijd, begraven te Uitgeest.
Zoon van Johannes (Jan) BERKHOUT (zie Vg) en Klasina VELZEBOER. Op 12-5-1928 woont zij: Hoogeweg 49, Uitgeest. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-04-1928 met Agatha (Agie) BUUR, 27 jaar oud, geboren op 23-12-1900 te Akersloot (gezindte: rk).
Dochter van Johannes (Jan) BUUR en Geertje BES.
uit Akersloot 8-5-1928.
bij bevolkingsregister Rd 115.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Nicolaas BERKHOUT, geboren op 30-07-1929 te Uitgeest (zie VIIr).
2.
Johannes Petrus (Joop) BERKHOUT, geboren op 29-11-1930 te Uitgeest.
Op 31-05-1947 was het adres: Hoogeweg 49, Uitgeest. Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30-11-1961 met Agatha Anna BOUWHUIZEN, 28 jaar oud, geboren op 05-06-1933 te Krommenie.
3.
Nicolaas Adrianus BERKHOUT, geboren op 04-06-1932 te Uitgeest.
De Wilgen Uitgeest, gehuwd op 37-jarige leeftijd op 15-12-1969 te Amsterdam met Maria HINKE, 38 jaar oud, geboren op 05-09-1931 te Amsterdam.
4.
Geertruida Alida BERKHOUT, geboren op 23-02-1934 te Uitgeest, overleden op 16-06-1994 te Uitgeest op 60-jarige leeftijd.
Op 31-05-1947 was het adres Hoogeweg 49, Uitgeest, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-05-1957 met Hermanus Johannes GROEN, 34 jaar oud, geboren op 10-03-1923 te Uitgeest, overleden op 16-06-1994 te Uitgeest op 71-jarige leeftijd.
5.
Alida Clasina BERKHOUT, geboren op 04-07-1938 te Uitgeest.
Op 31-05-1947 was het adres: Hoogeweg 49, Uitgeest, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-07-1963 met Gerardus Petrus LIMMEN, 27 jaar oud, geboren op 31-07-1935 te Heemskerk.
6.
Adrianus Theodorus BERKHOUT, geboren op 23-04-1940 te Uitgeest (zie VIIs).

VIk
Franciscus BERKHOUT, geboren op 09-04-1882 om 21.00 uur te Uitgeest, Meldijk (bron: NHA Uitgeest 1882, aktenummer: 29) (gezindte: RK), seinhuiswachter(1910,12,16), rangeerder HYSM, overleden op 19-11-1938 te Uitgeest op 56-jarige leeftijd (bron: NHA Haarlem 1938, aktenummer: 31), begraven op 23-11-1938 te Uitgeest.
Zoon van Johannes (Jan) BERKHOUT (zie Vh) en Wilhelmina GORTER, Diensbode (1877), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-11-1908 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1908, aktenummer: 31) met Margaretha (Grietje) RIJS, 25 jaar oud (zie VIb).
bij bevolkingsregister Rd A-B 147 Kleis 1, Uitgeest.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder VIb).

VIl
Wilhelmina BERKHOUT, geboren op 13-12-1883 om 22.30 uur te Uitgeest, Kleis (aangifte door: 1. Klaas Koning, 26 jaar, spoorwegbeambte. 2. Hendrik Schavemaker, 28 jaar, spoorwegbeambte.) (bron: NHA Uitgeest 1883, aktenummer: 104), overleden op 02-07-1967 te Zaandam op 83-jarige leeftijd.
Dochter van Johannes (Jan) BERKHOUT (zie Vh) en Wilhelmina GORTER, Diensbode (1877). Op 31-05-1947 was het adres: 't Kalf 62c, Zaandam. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30-05-1905 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1905, aktenummer: 19) met Nicolaas KLITSIE, 23 jaar oud, geboren op 19-02-1882 te Zaandam, houtzager(1905,06,08), Houtzaagmolenaar (1929), overleden op 22-10-1942 te Zaandam op 60-jarige leeftijd (bron: NHA Zaandam 1942, aktenummer: 345).
Zoon van Martinus KLITSIE, molenaar(1905), en Bregje MANTJES.
Uit dit huwelijk:
1.
Bregitta Wilhelmina KLITSIE, geboren circa 1906 te Zaandam.
Gehuwd op 23-10-1929 te Zaandam (bron: NHA Zaandam 1929, aktenummer: 239) met Cornelis Adrianus KROON, geboren circa 1902, Smid (1929).

VIm
Cornelis Josephus (Cor) BERKHOUT, geboren op 12-04-1879 om 20.00 uur te Uitgeest, Kerkbuurt (aangifte door: 1. Gerbrand Heine, 31 jaar schoenmaker. 2. Anthonie van Nienes, 48 jaar secretaris.) (gezindte: rk), bloemkweker(1906,11,13,15,19),tuinknecht(1907,08), overleden op 01-08-1941 te Zaandam op 62-jarige leeftijd, begraven op 05-08-1941 te Uitgeest.
Zoon van Mattheus (Matthijs) BERKHOUT (Thijs) (zie Vi) en Alida Petronella TIJBURG (Tijbing), woonde Hoogeweg te Uitgeest (bev.Reg. Rd A-B blz 114), gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-05-1906 te Castricum (bron: NHA Castricum 1906, aktenummer: 15) met Agatha (Aagje) KUIJS, 25 jaar oud (zie VIa).
bij bevolkingsregister Grs 179 Hoogeweg 104 Uitgeest.
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder VIa).

VIn
Jacob Josephus BERKHOUT, geboren op 07-05-1881 om 5.00 uur te Uitgeest Kerkbuurt (aangifte door: 1. Cornelis Peperkamp, 35 jaar, smid. 2. Anthonie van Nienes, 50 jaar, secretaris.) (gezindte: rk), broodbakker(1906,07,08,10), overleden op 12-07-1910 te Haarlem op 29-jarige leeftijd (bron: NHA Haarlem 1910, aktenummer: 571).
Zoon van Mattheus (Matthijs) BERKHOUT (Thijs) (zie Vi) en Alida Petronella TIJBURG (Tijbing), woonde Klaverdijk te Uitgeest (Bev.Reg. RD A-B blz.132), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-10-1906 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1906, aktenummer: 20) met Maria GOEMAN, 28 jaar oud, geboren op 22-07-1878 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1878, aktenummer: 65) (gezindte: RK), overleden op 05-01-1952 te Uitgeest op 73-jarige leeftijd (bron: NHA Uitgeest 1952, aktenummer: 11), aangifte 07-01-1952 door Joost van Egmond, aanspreker oud zes en veertig jaar.
Dochter van Pieter GOEMAN, landman(1906), en Wilhelmina (Willemijntje) PUTTER, Veehoudster (1921), woonde te Alkmaar. Bev.Reg.Uitgeest: Rood A-B, blad 132: Op 21-2-1921 vertrekt zij met 3 kinderen naar Harencarspel naar B132. {Zij is later gehuwd op 42-jarige leeftijd op 03-02-1921 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1921, aktenummer: 3) met Johannes BURGER, 49 jaar oud, geboren op 03-09-1871 te Harenkarspel, Schagen, Burgemeester, Harenkarspel, overleden op 08-09-1928 te Harenkarspel Schagewn NH op 57-jarige leeftijd, zoon van Jacob BURGER, landbouwer, en Bregje LIGTHART. {Hij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-04-1900 te Harenkarspel (bron: NHA Harenkarspel 1900, aktenummer: 3) met Pietertje BLANKENDAAL, 25 jaar oud, geboren op 02-05-1874 te Harenkarspel Schagen, overleden op 20-09-1917 te Harenkarspel Schagen op 43-jarige leeftijd, dochter van Maarten BLANKENDAAL en Cornelia GROOT.}}
naar B132.
Uit dit huwelijk:
1.
Alida Maria BERKHOUT, geboren op 26-07-1907 om 23.00 uur te Uitgeest. Hoogeweg 37, Uitgeest(1907), overleden op 04-07-1980 te Uitgeest op 72-jarige leeftijd.
Zij woonde te Hogeweg 37, Uitgeest (1907), gehuwd op 40-jarige leeftijd op 21-04-1948 te Ursem met Johannes van DAM, 43 jaar oud, geboren op 02-09-1904 te Ursem, overleden op 13-11-1978 te Alkmaar op 74-jarige leeftijd.
2.
Wilhelmina Petronella BERKHOUT, geboren op 09-10-1908 om 19.00 uur te Uitgeest. Hoogeweg 37, Uitgeest(1908), overleden op 19-12-1995 te Alkmaar op 87-jarige leeftijd.
Zij woonde te Hoogeweg 37, Uitgeest (1907). Op 31-05-1947 was het adres: Kennemerstraatweg 1a Alkmaar. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-04-1932 te Alkmaar met Adrianus NUIJENS, 23 jaar oud, geboren op 11-05-1908 te Limmen, Bloemenhandelaar (1931), overleden op 03-09-1973 te Alkmaar op 65-jarige leeftijd, begraven te Limmen.
3.
Mattheus Petrus BERKHOUT, geboren op 03-04-1910 te Uitgeest (zie VIIt).

VIo
Catharina Maria Radegonda BERKHOUT, geboren op 14-08-1882 om 22.00 uur te Uitgeest, Kerkbuurt (aangifte door: 1. Gerbrand Heijne, 34 jaar schoenmaker.n 2. Jacob Koppenol, 52 jaar, winkelier) (bron: Reg.Bev.Reg Castricum pag 0065, per. 1910-1922, aktenummer: 01), overleden op 24-10-1967 te Beverwijk op 85-jarige leeftijd.
Dochter van Mattheus (Matthijs) BERKHOUT (Thijs) (zie Vi) en Alida Petronella TIJBURG (Tijbing), woonde Dorpstraat 6 te Castricum (Bev.Reg. 20-06-1906), gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-05-1906 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1906, aktenummer: 12) met Cornelis Johannes PEPERKAMP, 25 jaar oud, geboren op 01-08-1880 te Uitgeest, smid(1906), overleden op 19-07-1952 te Castricum op 71-jarige leeftijd (bron: NHA Castricum 1952, aktenummer: 89).
Zoon van Cornelis PEPERKAMP, bloemkweker(1906), en Anna Clasina Cornelia STADEGAARD.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Catharina PEPERKAMP, geboren circa 1913, overleden op 18-07-1913 (bron: NHA Castricum 1913, aktenummer: 44).

VIp
Franciscus HEIJNE (Heine), geboren op 30-11-1878 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1878, aktenummer: 104), gedoopt op 30-11-1878 te Uitgeest, schoenmaker, overleden op 30-01-1951 te Wijk aan Zee op 72-jarige leeftijd, begraven te Wijk aan Zee.
Zoon van Gerbrand HEINE (Heijne), schoenmaker(1874,1917), en Jannetje (Jansje) BERKHOUT (zie Vj), gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 17-01-1906 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1906, aktenummer: 2) met Teunisje OOTES, geboren CA 1884 te Spanbroek, gedoopt (RK) CA 1884 te Spanbroek, overleden CA 1918 te Uitgeest.
Dochter van Dirk OOTES en Teunisje SCHOEN, gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 26-11-1919 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1919, aktenummer: 26) met Johanna ZONJEE, 34 jaar oud, geboren op 15-02-1885 te Limmen, gedoopt (RK) circa 1885 te Limmen, Schoenmaker (1919), overleden op 01-06-1965 te Wijk aan Zee op 80-jarige leeftijd, begraven te Wijk aan Zee.
Dochter van Willem ZONJEE, Bloemkweker (1884) Fabriekarbeider (1915, 1919, 1921) Koopman (1918), en Jannetje MEIJNE.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Franciscus HEINE, geboren op 25-12-1924 te Wijk aan Zee.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 26-09-1957 te Heemskerk met Cornelia Alida BEENTJES, 27 jaar oud, geboren op 01-12-1929 te Heemskerk, overleden op 19-11-2004 te Wijk aan Zee op 74-jarige leeftijd, begraven te Wijk aan Zee.

VIq
Margaretha HEIJNE, geboren op 19-06-1882 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1882, aktenummer: 51), gedoopt (RK) op 19-06-1882 te Uitgeest.
Dochter van Gerbrand HEINE (Heijne), schoenmaker(1874,1917), en Jannetje (Jansje) BERKHOUT (zie Vj), gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-11-1909 te Uitgeest (bron: NHA Uitgeest 1909, aktenummer: 22) met Klaas BLOEDJES, 32 jaar oud, geboren op 30-01-1877 te Uitgeest, gedoopt op 30-01-1877 te Uitgeest, tuinknecht (1909).
Zoon van Klaas BLOEDJES KROON, Arbeider (1874), en Neeltje TROMP.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Maria BLOEDJES, geboren op 19-09-1910 te Uitgeest, gedoopt op 19-09-1910 te Uitgeest, overleden op 21-09-1910 te Uitgeest, 2 dagen oud.

VIr
Maria HEIJNE, geboren op 21-08-1891 te Uitgeest, gedoopt op 21-08-1891 te Uitgeest, overleden op 11-04-1976 te Limmen op 84-jarige leeftijd.
Dochter van Gerbrand HEINE (Heijne), schoenmaker(1874,1917), en Jannetje (Jansje) BERKHOUT (zie Vj), gehuwd op 32-jarige leeftijd op 12-08-1924 te Akersloot met Johannes Franciscus (Jan) de GOEDE, 39 jaar oud, geboren op 17-07-1885 te Akersloot, gedoopt op 17-07-1885 te Akersloot, Sigarenhandelaar, groentenman, overleden op 18-08-1951 te Limmen op 66-jarige leeftijd.
Zoon van Nicolaas de GOEDE, Broodbakker (1878) Veehouder, en Aagje GLORIE.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna (Annie) de GOEDE, geboren op 11-09-1931 te Akersloot, gedoopt op 11-09-1931 te Akersloot, Huisvrouw, overleden op 10-06-1964 te Alkmaar, St Elisabeth Ziekenhuis op 32-jarige leeftijd, begraven op 13-06-1964 te Limmen, RK Begraafplaats.

VIs
Antonius BERKHOUT, geboren op 25-11-1913 om 4.30 uur te Uitgeest, Langebuurt 599, visserij-artikelen, overleden op 19-09-1985 te Uitgeest op 71-jarige leeftijd. Overlijdensadvertentie in de krant:
Kinderen:
1. Bas met Gerda en kinderen Ton en Anneke
2. Willy met Jan
3. Hein met Trudy en kinderen Dennis en Elsbeth
4. Antoon en Petra en kind Anika
5. Kees met Patricia en kinderen Ramesh en Sudarmika
Adres: Langebuurt 41, Uitgeest.
Begraven op 23-09-1985 te Uitgeest. De gezongen H. Uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 23 september 1985 om 10:30 uur in de Parochiekerk "Maria Geboorte" te Uitgeest waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar.
Zoon van Bazilius Bzn BERKHOUT (zie Vm) en Hugeberta (Huigje) RUMPHORST, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-09-1943 met Anna SCHEERMAN, 24 jaar oud, geboren op 30-03-1919 te Heemskerk, overleden op 12-06-2010 te Uitgeest op 91-jarige leeftijd (bron: Dagblad Kennemerland 14 juni 2010).
Dochter van Hendrikus SCHEERMAN en Wilhelmina de BOER.
Hij startte in 1950 een bedrijf in visserij-benodigdheden, voornamelijk palingfuiken. Het bedrijf waarin de zoons Hein en Anton en dochter Wil werken is gevestigd aan de Langebuurt, vlak naast de RK Kerk.
Uit dit huwelijk:
1.
Basilius Antonius (Bas) BERKHOUT, geboren op 20-02-1945 (zie VIIu).
2.
Wilhelmina H (Willy) BERKHOUT, geboren op 27-09-1946.
Op 31-05-1947 was het adres: Nieuwland 29, Uitgeest. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-12-1972 met Jan HOOGENDIJK, geboren 1943 te Medemblik.
3.
Henricus M (Hein) BERKHOUT, geboren op 15-05-1948 (zie VIIv).
4.
Antonius (Antoon) BERKHOUT, geboren op 07-12-1949 (zie VIIw).
5.
Cornelis Maria (Kees) BERKHOUT, geboren op 11-06-1954 te Uitgeest (zie VIIx).

VIt
Franciscus BERKHOUT, geboren op 04-02-1917 om 16.30 uur te Uitgeest, Langebuurt 599, werknemer HO, overleden op 07-04-1968 op 51-jarige leeftijd.
Zoon van Bazilius Bzn BERKHOUT (zie Vm) en Hugeberta (Huigje) RUMPHORST, woonde Tulpstraat. Op 31-5-1947 was het adres: Weeg 6, Uitgeest. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-02-1944 met Afra ZUURBIER, 21 jaar oud, geboren op 31-05-1922 te Uitgeest.
Dochter van Jan ZUURBIER en Geertruida (Guurtje) DUIJNMEIJER.
Tulpstraat Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Hugeberta BERKHOUT, geboren op 17-12-1948.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-04-1969 met Nicolaas P HEIJNE, geboren 1942 te Krommenie.
2.
Geertruida A M BERKHOUT, geboren op 31-05-1951.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-04-1974 met Hans de JONG, geboren 1949 te Westzaan.
3.
Johanna G Anna BERKHOUT, geboren op 03-10-1952.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08-09-1972 met Johannes Jacobus de VRIES, geboren 1951 te Krommenie.
4.
Alida M Fr BERKHOUT, geboren op 02-12-1954.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08-03-1974 met Jacobus Theodorus TWISK, geboren 1946 te Castricum.
5.
Basilius M BERKHOUT, geboren op 18-02-1958.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 23-11-1977, gescheiden 1980 van Nel KOSTER, geboren te Beverwijk.
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 27-08-1982 met Jose KARSTEN, geboren 1962 te Zwaag.

VIu
Jacob BERKHOUT, geboren op 23-06-1903 om 18.00 uur te Uitgeest, Nieuweland, tuinder, bloembollenkweker (1939), overleden op 02-07-1973 op 70-jarige leeftijd.
Zoon van Nicolaas (Klaas) BERKHOUT (zie Vn) en Geertruida (Guurtje) ZONNEVELD. Op 31-05-1947 was het adres: Kon. Wilhelminastraat 15, Uitgeest, gehuwd op 35-jarige leeftijd op 15-05-1939 met Wilhelmina STUIFBERGEN, 28 jaar oud, geboren op 28-07-1910 te Castricum, overleden op 18-01-1975 op 64-jarige leeftijd.
Dochter van Teunis (Antoon) STUIFBERGEN en Anna (Antje) DUINMEIJER.
Kon Wilhelminastraat Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas A BERKHOUT, geboren op 06-12-1940.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-10-1968 met L van SCHINKEL, geboren 1946 te Amsterdam.
2.
Antonius B Fr BERKHOUT, geboren op 17-02-1942, overleden op 31-12-1942, 317 dagen oud.
3.
Anna Gertruda BERKHOUT, geboren op 28-04-1943.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-11-1965 met Adrianus Fr WEBBE, geboren 1946 te IJmuiden.
4.
Antonius BERKHOUT, geboren op 06-07-1946.

VIv
Bazilius BERKHOUT, geboren op 29-04-1906 om 4.00 uur te Uitgeest, Westergeest 327, houtbewerker, overleden op 18-10-1973 op 67-jarige leeftijd.
Zoon van Nicolaas (Klaas) BERKHOUT (zie Vn) en Geertruida (Guurtje) ZONNEVELD, gehuwd op 46-jarige leeftijd op 13-11-1952 met Anna ZUURBIER, 37 jaar oud, geboren op 29-08-1915 te Uitgeest.
Dochter van Jan ZUURBIER en Geertruida (Guurtje) DUIJNMEIJER.
Hogeweg Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertruida A M BERKHOUT, geboren op 18-03-1953.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-08-1980 met Johannes J M VELDT, geboren 1954 te Castricum.
2.
Anna Gertruda BERKHOUT, geboren op 08-10-1954.
3.
Johanna BERKHOUT, geboren op 17-03-1958.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-08-1983 met Lowie BAKKER, geboren te Limmen.

VIw
Johannes BERKHOUT, geboren op 23-04-1909 om 14.00 uur te Uitgeest, Berg 4, houtbewerker, overleden op 03-08-1939 op 30-jarige leeftijd.
Zoon van Nicolaas (Klaas) BERKHOUT (zie Vn) en Geertruida (Guurtje) ZONNEVELD, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-08-1939 met Cornelia ZUURBIER, 29 jaar oud, geboren op 30-07-1910 te Uitgeest.
Dochter van Jan ZUURBIER en Geertruida (Guurtje) DUIJNMEIJER.
Verzetstraat Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertruida M BERKHOUT, geboren op 25-07-1940.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-06-1965 met Jozef A. DEKKER, geboren 1939 te Beverwijk.
2.
Johannes Nicolaas BERKHOUT, geboren op 04-05-1943 (bron: Geboorten: Dagblad voor Noord Holland 08-05-1943).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-07-1970 met Agnes C. DEKKERS, geboren 1942 te Kerkrade.
3.
Gertruda Cornelia Maria BERKHOUT, geboren op 21-08-1944.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-03-1967 met A P de BOER, geboren 1940 te Limmen.
4.
Klasina Anna Maria BERKHOUT, geboren op 16-12-1947.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-09-1972 met Frans KUIPERS, geboren 1948 te Beverwijk.

VIx
Alida Maria (Alie) BERKHOUT, geboren op 27-09-1910 te Beverwijk, overleden op 13-05-2002 te Beverwijk op 91-jarige leeftijd, begraven op 18-05-2002 te Beverwijk. Foto 2071.
Dochter van Franciscus BERKHOUT (zie Vo) en Elisabeth (Beth) van der MEIJ, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-08-1936 te Beverwijk met Pieter URSEM, 29 jaar oud, geboren op 16-01-1907 te Rustenburg, gedoopt (RK) op 16-01-1907 te Rustenburg, Brood- en banketbakker, overleden op 07-03-1977 te Heemskerk op 70-jarige leeftijd, begraven te Duinrust Beverwijk (0629).
Zoon van Johannes URSEM, Boerenknecht (1903), en Afra Helena (Aafje) van ZILT, Dienstbode (1903).
zij gaan wonen alkmaarseweg 336.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodora Afra Elisabeth URSEM, geboren op 30-03-1938 te Beverwijk (zie VIIy).
2.
Elisabeth Alida (Els) URSEM, geboren op 07-07-1939 te Beverwijk (zie VIIz).
3.
Alida Maria Antonia (Lida) URSEM, geboren op 15-11-1940 te Beverwijk, gedoopt (RK) op 15-11-1940 te Beverwijk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-06-1965 te Beverwijk, gehuwd voor de kerk op 15-06-1965 te Beverwijk met Cornelis Petrus Aloysius Hendrikus (Kees) van der HAM, 26 jaar oud, geboren op 03-05-1939 te Velsen Noord, Aannemer, overleden op 07-06-2016 te Velsen Noord op 77-jarige leeftijd. De avondwake zal plaatsvindenop zondag 12 juni 2016 om 19:00 uur in de St Jozefkerk, Wijkerstraatweg 55 te Velsen Noord.
De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 13 juni 2016 om 10:30 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend begeleiden wij Kees naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof aldaar.
Begraven op 13-06-2016 te Velsen Noord Parochiekerkhof St Jozefparochie.
4.
Franciscus Johannes Anthonius (Frans) URSEM, geboren op 13-08-1942 te Beverwijk (zie VIIaa).
5.
Johannes Petrus Anthonius (Jos) URSEM, geboren op 28-11-1943 te Beverwijk (zie VIIab).
6.
Maria Engelina Antonia (Ria) URSEM, geboren op 30-08-1945 te Beverwijk, Technisch vertaalster Frans Duits en Engels.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 19-12-1977 te Beverwijk met Robertus Franciscus Petrus (Rob) KLAUWERS, 34 jaar oud, geboren op 26-10-1943 te Amsterdam, overleden te Beverwijk.
7.
Petrus Johannes Franciscus (Peter) URSEM, geboren op 14-07-1947 te Beverwijk (zie VIIac).

VIy
Johannes Bassilius Maria (Jan) BERKHOUT, geboren op 14-05-1912 te Beverwijk, Vishandelaar, overleden op 20-03-1992 op 79-jarige leeftijd.
Zoon van Franciscus BERKHOUT (zie Vo) en Elisabeth (Beth) van der MEIJ. Gaat wonen in Santpoort en vis venten in Haarlem.
Op 31-05-1947 was het adres: Torenstraat 2, Beverwijk.
Ondertrouwd op 04-08-1937, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-08-1937 te Velsen Noord, gehuwd voor de kerk op 26-08-1937 te Velsen-N. St Jozef parochie met Engelina Hendrika (Lien) van LIEROP, 24 jaar oud, geboren op 16-10-1912 te Hillegom, overleden op 28-11-1990 te Beverwijk op 78-jarige leeftijd.
Dochter van Jacobus (Jaap) van LIEROP en Hendrica Adriana UVENHOVE.
Behoorde sedert 1 April 1933 tot het Reg: Motor Artillerie.Tijdvak van inlijving 1/10 September 1932. Dag van Inlijving 10 september 1932. Met ingang van 30 december 1938 overgeplaatst bij het 9e regiment artillerie. ag (afgezwaaid) 2 Januari 1939 no 25.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Franciscus Jacobus (Jan) BERKHOUT, geboren op 23-12-1939 te Beverwijk (zie VIIad).
2.
Engelina Hendrika Elisabeth (Ineke) BERKHOUT, geboren op 18-10-1941 te Beverwijk, drs nederlandse taal.
In 1992 woont zij in de Staalstraat in Amsterdam. Relatie met Martin SCHAAPER, geboren 1940 te Amsterdam.
3.
Franciscus Jelle Maria (Frank) BERKHOUT, geboren op 31-10-1945 te Beverwijk (zie VIIae).

VIz
Basilius Franciscus Maria (Ciel) BERKHOUT, geboren op 15-06-1914 te Beverwijk, nettenboeter, visser, timmerman, overleden op 16-09-1995 te Beverwijk op 81-jarige leeftijd, begraven te Duinrust Beverwijk (B20-267).
Zoon van Franciscus BERKHOUT (zie Vo) en Elisabeth (Beth) van der MEIJ, woonde op 31-05-1947 Kuikensweg 127 te Beverwijk, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-06-1941 te Beverwijk met Anna Margaretha (Annie) SNEEKES, 26 jaar oud, geboren op 28-12-1914 te Krommenie, overleden op 15-01-2000 te Beverwijk op 85-jarige leeftijd, begraven te Duinrust Beverwijk (0968).
Dochter van Pieter SNEEKES, arbeider, dienstloting (1906), opperman (1914), en Cornelia van LUIJT.
----------
Uit de krant 22-03-1963:
De heer B.F.M. Berkhout
Beroepsbinnevisser met alle oorbare middelen.
Na waterzuivering nu weer paling in de pijp
Beverwijk, - "Dat zetten van de fuik wilde niet erg gelukken. En toen ik op zeker moment erg voorover bukte, viel ik overboord. Ik kan wel niet zwemmen, maar ik durfde ook geen beweging te maken omdat ik midden tussen de fuiken zat. Als ik ergens vast bleef zitten dan had mijn laatste uur geslagen. Ik wist dat je meestal op dezelfde plaats weer bovenkomt als waar je gevallen bent. Het enige dat mij tegenviel was dat de rand van de boot zo hoog was. Toen was het maar gelukkig dat mijn dochter me net nog kon pakken". - Onze stadsgenoot B.F.M. Berkhout heeft een raar beroep. Hij kan niet zwemmen, doch drijft hij vrijwel de gehele zomer op het water. Hij werkt meer dan zestien uur per dag, heeft nergens anders tijd voor dan voor zijn werk, doch heeft ondanks dat aan één slechte winter genoeg om aan de rand van het faillissement te staan. Toch blijft hij doorgaan met het uitstervende beroep van visserman in de binnenwateren van de IJmond. Toch blijft hij het een prettig bestaan vinden waar hij zeer interessant over kan vertellen.
Moeilijk bestaan
Met alle geoorloofde vistuigen mag hij onzer binnenwateren voor de vissen onveilig maken. Fuiken, hoeken, zegen en een grondige kennis van de vissegewoonten zijn de middelen waarmee hij zich een bestaan heeft veroverd. Dat is niet steeds even gemakkelijk gegaan.
Zijn familie heeft deze beroepstak altijd beoefend en de kennis die van ouder op zoon is overgebracht is dan ook zeer uitgebreid en diepgaand. Zij houdt nauw verband met de winden, de stand van de maan en de zomertemperaturen. Elk seizoen brengt spanning met zich mee. Steeds worden er prognoses gemaakt, die even zo vaak niet uit blijken te komen. De spanning van dit beroep heeft voor de heer Berkhout nog niets van zijn bekoring verloren.. Op tien jarige leeftijd moest hij thuis reeds netten en fuiken fabriceren. Hij kreeg vrij spoedig dit vak onder de knie. In het bootje van vader (op het Uitgeestermeer) leerde hij de harde praktijk van het "binnen-vissen". De gewoonten der waterdieren hebben voor hem vrijwel geen geheimen meer en met grote nauwkeurigheid weet hij de plaats voor zijn fuiken te bepalen.
De Pijp
Het Noordzeekanaal is zijn voornaamste operatieterrein, hoewel men eveneens zijn fuiken in zijkanaal A, de Pijp en de fortgrachten kan vinden. De eerste twee wateren hebben de prettige bijzonderheid dat bij wisselende winden, ook de kwaliteit van het water wisselt. Stuwt eerst de Pijp vuil water naar buiten waar diverse vissen aan sterven, dan komt bij draaiende wind het betere kanaalwater binnen gelijk met paling die de dode visjes op komt eten.
De grachten van de vuurlinie hebben als onaangename bijzonderheid, dat men geen puntje van een fuik boven water moet laten steken omdat deze anders verdwenen is.
Zeer afwisselend is het beroep dus. 's Winters zestien uren aaneen netten maken voor enkele grote firma's en voor eigen gebruik en 's zomers een zelfde tijd op het water zwerven om de fuiken te lichten, te zetten, er met de "zegen" op uit te gaan of de hoeklijn uit te gooien. Vader (F. Berkhout uit de Peperstraat) is nu 79 jaar en zal er deze zomer vermoedelijk mee ophouden. De zoon B.F.M. Berkhout (Kuikensweg 127) is reeds in de veertig en kan zich bijna als jongste lid van de Noord-Hollandse Bond beschouwen! Er komt blijkbaar geen aflossing meer.. Wie wil tegenwoordig nog zestien uur per dag werken en dan zo sterk afhankelijk zijn van het weer? Wie wil tegenwoordig nog zulke enorme risico's lopen?
Opbrengst
De opbrengst van paling die in het najaar gevangen wordt, moet de gehele winter goed maken. Is er een erg warme zomer dan trekt de jonge paling weg naar koelere gebieden. Was het een slechte zomer dan slaan de vissen gewoon een seizoen over met hun bezoeken, uiteraard met een zeer onvriendelijke invloed op de verdiensten voor de familie Berkhout.
De jonge aaltjes komen uit de Gargassozee waar zij "geboren" zijn, weer dezelfde richting uit, als waar hun ouders vandaan kwamen. Om te "trouwen" gaan zij naar vrijwel dezelfde plaats als hun ouders en zij zijn pas een gewilde buit, wanneer zij volwassen en wel weer op hun retour zijn.
Zij hebben vaak de onaangename gewoonte om hun glas-soortgenootjes op te peuzelen bij het tegenkomen.
Wanneer men in de buurt van de sluizen een flinke dikke paling vangt, dan gebeurt het vaak dat de maag hiervan een aantal van deze slachtoffertjes weer prijsgeeft. De jonge paling, die nog niet voldoende lengte heeft, wordt door de meeste beroepsvissers weer vrijgelaten, aangezien men weet dat tien kilo paling over een jaar verviervoudigd is zonder dat men er iets aan behoeft te doen..
Wolhand krabben.
Een grote ramp voor de binnenvisserij was enige jaren het optreden van de "wolhandkrabben", die alle netten waarin ze verzeild raakten, grondig kapot maakten. Duizenden en duizenden van die beesten bevolkten onze binnenwateren. Een bioloog verzekerde de familie Berkhout, dat de paling verdrongen zal door de krabben en uit zal sterven, aangezien de krabben geen natuurlijke vijanden heeft in onze wateren. Nu dat gebeurde ook werkelijk. Het had echter niet veel langer moeten duren of er was een faillissement gevolgd. Een grappige herinnering was nog dat een krab uit een pan, waar men hem in bewaard had, was gevlucht en weer op weg naar het water was gegaan. De volgende dag werd er een bijzondere vondst in de pers vermeld n.l. een wolhandkrab in een voortuintje aan de Acacialaan.
"Dat was onze krab. Dat beest heeft toen nog een heel eind afgelegd op die dwarse poten van hem", is het commentaar van mevrouw Berkhout.
Zij vindt het maar een lastig beroep dat haar man uitoefent. Hij kan nooit eens weg en heeft nooit ergens tijd voor. Zij gaat wel eens met hem mee het water op, als het mooi weer is, doch na het overboord vallen van haar man, gaat ze liever niet meer mee, fuiken uitzetten.
Misschien dat dit avontuur er iets mee te maken heeft doch vaststaand is dat de heer des huizes een groot liefhebber van koffie is, doch per jaar niet meer dan één liter opdrinkt.
"Water drinken doe ik nooit. Dat vind ik vies", zegt hij.
Uit Dagblad Kennemerland 22-03-1963
.
Uit dit huwelijk:
1.
Franciscus Petrus Maria (Frans) BERKHOUT, geboren op 28-03-1942 te Beverwijk (zie VIIaf).
2.
Cornelia Elisabeth Johanna Maria (Corrie) BERKHOUT, geboren op 12-08-1943 te Beverwijk (zie VIIag).
3.
Elisabeth Anna Johanna Maria (Bep) BERKHOUT, geboren op 27-10-1945 te Beverwijk (zie VIIah).
4.
Anna Johanna Maria (Ans) BERKHOUT, geboren op 26-01-1947 te Beverwijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-11-1972 te Beverwijk met Dick KETELAAR, 26 jaar oud, geboren op 30-06-1946 te Amsterdam. Is geboren in Amsterdam, Dirk Hartogstraat.

VIaa
Cornelis (Cor) BERKHOUT, geboren op 21-02-1916 te Beverwijk, overleden op 15-12-1989 te Beverwijk op 73-jarige leeftijd.
Zoon van Franciscus BERKHOUT (zie Vo) en Elisabeth (Beth) van der MEIJ, woonde op 31-05-1947 Strik van Linschotenstraat 15 te Beverwijk, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26-10-1943 te Beverwijk, gehuwd voor de kerk op 26-10-1943 te Beverwijk met Maria Elisabeth (Rie) van der KAAY, 25 jaar oud, geboren op 08-09-1918 te Beverwijk, overleden op 02-07-2010 te Beverwijk op 91-jarige leeftijd, begraven op 08-07-2010 te Beverwijk (bron: rouwkaart 05-07-2010, brontekst: De samenkomst voorafgaand aan de begrafenis vindt plaats op donderdag 8 juli 2010 om 13:00 uur in de aula van Begraafplaats Duinrust, Bankenlaan 174, Beverwijk. Aansluitend begeleiden wij moeder naar haar laatste rustplaats.
* Frans, Mariska en Mustapha, Tara en Senna, Paula en Mark, Ebba, Rune
* Riet en Frans, Mirjam en Michel, Jeroen en Marieke, Martijn
* Jan en Atie, Marlijn, Stef, Daan, Sjoerd
* Cor en Ella, Joris, Maaike
* Bets en Ruud, Tim en Melanie, Lex, Rens en Ellemieke).
Uit dit huwelijk:
1.
Franciscus Johannes Cornelis Maria (Frans) BERKHOUT, geboren op 13-08-1944 te Beverwijk (zie VIIai).
2.
Maria (Riet) BERKHOUT, geboren op 31-07-1946 te Beverwijk (zie VIIaj).
3.
Elisabeth (Betsy) BERKHOUT, geboren op 07-12-1947 te Beverwijk, overleden op 20-05-1952 te Beverwijk op 4-jarige leeftijd.
4.
Jan BERKHOUT, geboren op 14-10-1951 (zie VIIak).
5.
Cornelis Johannes Maria BERKHOUT, geboren op 21-10-1953 te Beverwijk (zie VIIal).
6.
Betsy BERKHOUT, geboren op 09-07-1956 te Beverwijk (zie VIIam).

VIab
Franciscus (Frans) BERKHOUT, geboren op 15-08-1917 te Beverwijk, overleden op 15-06-1983 te Beverwijk op 65-jarige leeftijd.
Zoon van Franciscus BERKHOUT (zie Vo) en Elisabeth (Beth) van der MEIJ, gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 10-11-1942 te Beverwijk met Joanna Maria (Jen) LANGEDIJK, 25 jaar oud, geboren op 23-05-1917 te Beverwijk, overleden op 01-05-1963 te Beverwijk op 45-jarige leeftijd. Zij overleed na een zeer langdurige ziekte.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 20-05-1964 te Beverwijk met Ria BUISMAN, 40 jaar oud, geboren op 19-08-1923, overleden op 03-07-2001 te Beverwijk op 77-jarige leeftijd, begraven te RK Begraafplaats Duinrust (0833).
Uit het eerste huwelijk:
1.
Franciscus Gerardus Maria (Frans) BERKHOUT, geboren op 08-10-1949 te Beverwijk (zie VIIan).

VIac
Nicolaas (Niek) BERKHOUT, geboren op 29-10-1920 te Beverwijk, overleden op 04-08-1998 te Beverwijk op 77-jarige leeftijd, begraven te Duinrust Beverwijk graf 5253.
Zoon van Franciscus BERKHOUT (zie Vo) en Elisabeth (Beth) van der MEIJ, ondertrouwd op 16-11-1944 te Beverwijk, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-04-1948 te Beverwijk, gehuwd voor de kerk op 27-04-1949 te Beverwijk met Maria (Rietje) van RIJSWIJK, 28 jaar oud, geboren op 16-11-1919 te Beverwijk, overleden op 02-08-1993 te Beverwijk op 73-jarige leeftijd, begraven te Duinrust Beverwijk graf 5253.
verlovingsdatum.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Nicolaas (Jan) BERKHOUT, geboren op 28-01-1953 te Beverwijk, overleden op 15-05-2009 te Beverwijk op 56-jarige leeftijd.
2.
Mieke BERKHOUT.

VIad
Hendrik BERKHOUT, geboren op 29-05-1905 om 22.00 uur te Uitgeest. Hoogeweg, Uitgeest(1905), Brigadier van Politie, overleden op 31-08-1978 op 73-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes (Jan) BERKHOUT (zie Vp) en Jannetje van der LAAN, Huishoudster, woonde op 31-05-1947 Wijk aan Zeeërweg 42 te Velsen. Op 31-05-1947 was het adres Wijk aan Zeeërweg, Velsen. Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 23-09-1936 met Christina Joanna Henrica GROENEWOUD, 27 jaar oud, geboren op 17-05-1909 te Monnickendam, overleden op 11-08-1953 te Velsen Noord op 44-jarige leeftijd.
Dochter van Cornelis, Jacobus GROENEWOUD en Geertruida Francisca Hermina MAAS, gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 27-11-1957 met Elisabeth Maria WESSELMAN, 40 jaar oud, geboren op 03-08-1917 te Velsen.
Dochter van Fredericus WESSELMAN en Christina Hendrika OUDENDIJK.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Christiaan Hendricus BERKHOUT, geboren op 16-07-1958 te Velsen (zie VIIao).
2.
Fredericus Nicolaas BERKHOUT, geboren op 16-07-1958 te Velsen (zie VIIap).

VIae
Jacob Antonius BERKHOUT, geboren op 25-01-1907 om 21.30 uur te Uitgeest. Hoogeweg,Uitgeest(1907).
Zoon van Johannes (Jan) BERKHOUT (zie Vp) en Jannetje van der LAAN, Huishoudster, woont op 31-05-1947 Kerkerinklaan 36 te Velsen, gehuwd op 38-jarige leeftijd op 18-07-1945 met Elisabeth EVERHAUS, geboren 1910.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Louis BERKHOUT, geboren op 21-02-1936.
Hij woont Kerkerinklaan 36 te Velsen.
2.
Helena Arienne BERKHOUT, geboren op 21-02-1947, overleden op 21-09-1950 op 3-jarige leeftijd.

VIaf
Johannes BERKHOUT, geboren op 10-11-1909 om 23.00 uur te Uitgeest. Hoogeweg 69,Uitgeest(1909).
Zoon van Johannes (Jan) BERKHOUT (zie Vp) en Jannetje van der LAAN, Huishoudster, woont Kanaalstraat 123 te Velsen, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-05-1936 met Catharina Cornelia METSELAAR, 24 jaar oud, geboren op 02-08-1911 te Beverwijk.
Dochter van Jacobus METSELAAR en Elizabeth van der KOLK.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes BERKHOUT, geboren op 04-10-1940 te IJmuiden (zie VIIaq).
2.
Elisabeth Johanna BERKHOUT, geboren op 20-12-1942 te Velsen.
Zij woont te Velsen, Kanaalstraat, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-04-1972 met Willem BART, 28 jaar oud, geboren op 25-08-1943 te Amsterdam.
3.
Jacobus Simon BERKHOUT, geboren op 23-01-1946 te Velsen (zie VIIar).
4.
Johanna Hendrika Maria BERKHOUT, geboren op 20-12-1950 te Velsen.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 21-05-1969 met George Jacobus Hendricus BACKER, 20 jaar oud, geboren op 13-01-1949 te Beverwijk.

VIag
Nicolaas BERKHOUT, geboren op 13-04-1912 om 12.30 uur te Uitgeest, Meldijk 212, Vischhandelaar, overleden op 12-04-1982 op 69-jarige leeftijd.
Zoon van Johannes (Jan) BERKHOUT (zie Vp) en Jannetje van der LAAN, Huishoudster, woonde te Velsen, Zeeweg, gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-07-1942 te Velsen met Catherina Johanna KOKS, 31 jaar oud, geboren op 04-01-1911 te Velsen, overleden op 21-11-1971 op 60-jarige leeftijd.
Dochter van Franciscus Wilhelmus KOKS en Dina KUILENBURG.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Nicolaas BERKHOUT, geboren op 24-12-1943 te Velsen.
Hij woont Zeeweg te Velsen, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1968 met J.A.I.M. OESTERHOLT, geboren 1945.
2.
Dina Catharina BERKHOUT, geboren op 15-12-1946 te Velsen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-06-1969 met A.W. BOL.
3.
Franciscus Wilhelmus BERKHOUT, geboren op 02-06-1948 te Velsen.

VIah
Johannes SCHELVIS (Schellevis), geboren op 23-07-1902 te Beverwijk, metselaar, overleden op 11-04-1990 te Uitgeest op 87-jarige leeftijd, begraven op 14-04-1990 te Beverwijk.
Zoon van Andreas SCHELLEVIS (Schelvis), Metselaar (1892), en Catharina BERKHOUT (zie Vq), gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-02-1931 te Sloterdijk (bron: gem. Amsterdam, Sloterdijk; reg.S1;fol.13v) met Cornelia DROOGH, 29 jaar oud, geboren op 25-09-1901 te Haarlemmerliede en Spaarnwoude, overleden op 14-01-1981 te Heemskerk, St Jozef Ziekenhuis op 79-jarige leeftijd.
Dochter van Jacobus DROOGH, bakker (1931), en Antje MULDER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Andreas (Jaap) SCHELVIS, geboren op 25-03-1938 te Beverwijk.
Gehuwd 1961 met Elisabeth Cornelia van der AAR, geboren op 29-03-1940 te Beverwijk.

VIai
Hermanus Wilhelmus BERKHOUT, geboren op 05-03-1917 te Wormerveer, Biochemicus.
Zoon van Johannes Wilhelmus BERKHOUT (zie Vw) en Anna Maria PIEPERS, wonende te Castricum en Amsterdam.
OP 31-05-1947 was het adres Prinsengracht, Amsterdam.
Adres in 1993: Duindoornlaan, Castricum
, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31-01-1946 te Wormer met Johanna Maria GROEN, 25 jaar oud, geboren op 31-07-1920 te Wormer.
Dochter van C. GROEN en W. MORSCH.
Uit dit huwelijk:
1.
J.C.M. BERKHOUT, geboren op 02-09-1947 te Amsterdam (zie VIIas).
2.
C.F.M. BERKHOUT, geboren op 17-10-1948 te Amsterdam, Jurist.
Hij woont te 's-Gravenhage.
3.
W.B.M. BERKHOUT, geboren op 21-09-1950 te Maastricht.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-02-1976 te Hengelo, gescheiden met Christiana Margaretha VERHEIJDEN, geboren 1951.
4.
Anna Johanna Sophia Maria BERKHOUT, geboren op 14-02-1952 te Maastricht, apothekersassistente en secretaresse.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-07-1983, gescheiden met Rudolf Hans VRIESEN, 32 jaar oud, geboren op 22-05-1951 te Enschede.
5.
Johanna BERKHOUT, geboren op 05-05-1955 te Maastricht.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-12-1978 met J.W.M. HUBBEN, geboren 1955.
6.
Elisabeth Josephina Maria BERKHOUT, geboren op 21-04-1957 te Maastricht, overleden op 19-04-1960 te Enschede op 2-jarige leeftijd (bron: Historisch Centrum Overijsel Zwolle 20-4-1960, reg.nr. 18524, aktenummer: 409), begraven op 21-04-1960.
7.
Thomas Maria BERKHOUT, geboren op 29-12-1961 te Enschede (zie VIIat).

VIaj
Wilhelmus Hendrikus BERKHOUT, geboren op 11-06-1922 te Wormerveer, leraar, overleden op 01-04-1991 te Alkmaar op 68-jarige leeftijd, begraven op 05-04-1991 te Zaandam.
Zoon van Johannes Wilhelmus BERKHOUT (zie Vw) en Anna Maria PIEPERS, uit Bev.Reg. Wormerveer: Op 1-9-1937 gaat hij naar en op 07-01-1938 komt hij uit Heemstede, semenarie Hageveld. Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-12-1947 te Haarlem met Maria Cornelia KIMMAN, 23 jaar oud, geboren op 10-06-1924 te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Wilhelmus Maria BERKHOUT, geboren op 13-08-1949 te Wormerveer (zie VIIau).
2.
Victor Franciscus BERKHOUT, geboren op 24-12-1950 te Wormerveer (zie VIIav).
3.
Anne Maria BERKHOUT, geboren op 11-07-1952 te Wormerveer.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-12-1972 met A.A.M. KRUIJVER, geboren 1950.
4.
Hermanus Louis Josepus BERKHOUT, geboren op 05-10-1954 te Grootebroek (zie VIIaw).
5.
Dorothea Margaretha Maria BERKHOUT, geboren op 13-05-1956 te Grootebroek.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-05-1982 met Jos A.M. KRIECKAERT, geboren 1955.
6.
Bas Wilhelmina Maria BERKHOUT, geboren op 18-10-1968.
Relatie met Gerda N. Geboren 1968.

VIak
Hendrikus BERKHOUT, geboren op 11-10-1924 te Wormerveer, arts en gepensioneerd directeur District Gezondheidsdient.
Zoon van Johannes Wilhelmus BERKHOUT (zie Vw) en Anna Maria PIEPERS. Wonende in Wormerveer, Geleen en Valkenswaard
Gegevens mbt. Gellen en Valkenswaard ontleend aan de krantenartikel n.a.v. van zijn afscheid. Hij is korte tijd waarnemend huisarts te Berkhout geweest. In 1956 werd hij schoolarts te Geleen en in 1960 directeur van de GGD te Geleen. In 1963 ging hij naar Valkenswaard.
Gehuwd 50-5-1958 te Tilburg met Catharina Agatha Maria HODES, geboren op 06-05-1935 te Tilburg.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Everardus Maria BERKHOUT, geboren op 08-04-1949 te Geleen.
2.
Irene Nenriëtte Nicole BERKHOUT, geboren op 16-07-1962 te Geleen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-07-1992 te Gouda met Hans de GROOT, geboren 1960.

VIal
Christiaan Franciscus BERKHOUT, geboren op 24-11-1931 te Wormerveer.
Zoon van Johannes Wilhelmus BERKHOUT (zie Vw) en Anna Maria PIEPERS, wonende in Wormerveer en Apeldoorn, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-10-1957 te Wormerveer met Maria Anna SICKING, 25 jaar oud, geboren op 22-06-1932 te Wormerveer.
Uit dit huwelijk:
1.
Marjolijne Gerarda BERKHOUT, geboren op 30-03-1960 te Heemskerk.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 16-06-1978 met Hans de HAAS, geboren 1956.
2.
Johannes Wilhelmus BERKHOUT, geboren op 15-02-1962 te Heemskerk.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-06-1991 met Ineke DRAAIJER, geboren 1965.
3.
Annemarije Lizette BERKHOUT, geboren op 07-01-1972 te Nijmegen.

Generatie VII
 
VIIa
Mattheus Johannes BERKHOUT, geboren op 16-03-1907 om 14.00 uur te Uitgeest (aangifte door: 1. Jacob Jozephus Berkhout, 25 jaar, bakker.). Hoogeweg 32,Uitgeest(1907), tuinder, overleden op 24-01-1978 te Heemskerk op 70-jarige leeftijd.
Zoon van Cornelis Josephus (Cor) BERKHOUT (zie VIm) en Agatha (Aagje) KUIJS (zie VIa). Op 31-05-1947 was het adres: Castricummerweg 1. Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 30-10-1941 met Margaretha Josephina (Gré) GROEN, 32 jaar oud, geboren op 02-03-1909 te Uitgeest, overleden op 08-06-1971 te Heemskerk op 62-jarige leeftijd.
Dochter van Willem GROEN, Landman 1894, en Trijntje CORNELISSE.
Castricummerweg Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina Agatha Maria BERKHOUT, geboren op 17-01-1945 te Uitgeest, wonende in Uitgeest en Schagerbrug.
Bij de 12 volkstelling van 31-05-1947 waas het adres: Castricummerweg 1. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-04-1966 met Cornelis Nicolaas Josef LIMMEN, 23 jaar oud, geboren op 22-03-1943 te Schagerbrug.
2.
Agatha Margaretha BERKHOUT, geboren op 06-06-1946.
Op 31-05-1947 was het adres: Castricummerweg 1, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-07-1966 met Pancratius Henricus Maria BEENTJES, 23 jaar oud, geboren op 24-11-1942 te Heemskerk.
3.
Cornelis Jozef BERKHOUT, geboren op 07-12-1947 te Uitgeest (zie VIIIa).
4.
Wilhelmus Johannes BERKHOUT, geboren op 05-04-1950 te Uitgeest (zie VIIIb).

VIIb
Jacobus Jozef BERKHOUT, geboren op 22-01-1911 om 1.30 uur te Uitgeest. Hoogeweg 93, Uitgeest(1911), tuinder, overleden op 16-05-1975 te Castricum op 64-jarige leeftijd.
Zoon van Cornelis Josephus (Cor) BERKHOUT (zie VIm) en Agatha (Aagje) KUIJS (zie VIa), gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-05-1938 met Cornelia RES, 22 jaar oud, geboren op 08-01-1916 te Castricum.
Dochter van Johannes RES en Trijntje KLEIBROEK.
Militaire dienst: Broederdienst.
Hogeweg Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Johannes Maria BERKHOUT, geboren op 09-04-1939 (zie VIIIc).
2.
Catharina Agatha Maria BERKHOUT, geboren op 22-07-1940.
Bij de 12e volkstelling van 31-05-1947 was het adres: Hoogeweg 93, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-11-1962 met Cornelis URSEM, geboren 1938 te Uitgeest.
3.
Johannes Cornelis Maria BERKHOUT, geboren op 05-12-1942 (zie VIIId).
4.
Agatha Catharina BERKHOUT, geboren op 06-02-1944 te Uitgeest.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-12-1968 te Uitgeest met Ton VREDEVOORT, 28 jaar oud, geboren op 23-11-1940.
5.
Elisabeth Cornelia Maria BERKHOUT, geboren op 07-03-1945.
op 31-05-1947 was het adres: Hoogeweg 93, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-04-1967 met Simon Petrus Anthonius ZUURBIER, 23 jaar oud, geboren op 11-03-1944 te Egmond-Binnen.
woonadres in 1982: Wamelland 27, Castricum.
6.
Jacobus Jozef Maria BERKHOUT, geboren op 01-10-1946 te Uitgeest (zie VIIIe).
7.
Maria Cornelia BERKHOUT, geboren op 17-09-1948 te Uitgeest.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-11-1968 met Niek van der LEM, 21 jaar oud, geboren op 18-11-1947.
8.
Cornelia Anna Maria BERKHOUT, geboren op 08-10-1949.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-04-1975 met Karel NAGEL, 26 jaar oud, geboren op 23-08-1948.
9.
Margaretha Josephina Maria BERKHOUT, geboren op 31-01-1952.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-12-1977 met Ruud OUD, 23 jaar oud, geboren op 20-10-1954.
10.
Anna Catharina Maria BERKHOUT, geboren op 17-11-1953.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-03-1974 met Rob AELBERS, 23 jaar oud, geboren op 01-05-1950.
11.
Franciscus Willibrordus M. BERKHOUT, geboren op 12-03-1956 te Uitgeest (zie VIIIf).
12.
Maria Genoveva Bernadetta BERKHOUT, geboren op 03-01-1960 te Uitgeest.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-01-1980 met Eef GOUMA, 26 jaar oud, geboren op 05-01-1954.

VIIc
Johannes Jozephus BERKHOUT, geboren op 02-03-1913 om 11.00 uur te Uitgeest, Hoogeweg 96, tuinder, tuinarbeider, bloembollenkweker, overleden op 27-02-1968 op 54-jarige leeftijd.
Zoon van Cornelis Josephus (Cor) BERKHOUT (zie VIm) en Agatha (Aagje) KUIJS (zie VIa), gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09-09-1943 met Cornelia STENGS, 22 jaar oud, geboren op 01-10-1920 te Castricum.
Dochter van Hendrik STENGS en Margaretha van DUIJN.
Hogeweg Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Agatha Margaretha Maria BERKHOUT, geboren op 28-06-1944.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-07-1965 met Christianus Johannes van VLAANDEREN, 22 jaar oud, geboren op 24-03-1943 te Assendelft.
2.
Margaretha Anna Maria BERKHOUT, geboren op 30-03-1946.
Op 31-05-1947 was het adres: Kerkbuurt 4, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-03-1972 met Gerben Jacob TIJMESHA, 25 jaar oud, geboren op 27-05-1946.
3.
Cornelia Alida Maria BERKHOUT, geboren op 01-04-1948.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-07-1971 te Uitgeest met Kees BOUHUIJS, 22 jaar oud, geboren op 15-06-1949 te Amsterdam.
4.
Cornelis Jozef BERKHOUT, geboren op 20-02-1951 (zie VIIIg).
5.
Johanna Bernadetta BERKHOUT, geboren op 16-11-1953 te Uitgeest.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-03-1975 te Uitgeest met Petrus van de VELDE, 26 jaar oud, geboren op 18-07-1948 te Alkmaar.

VIId
Franciscus Josephus BERKHOUT, geboren op 09-06-1915 om 4.00 uur te Uitgeest, Hoogeweg 96, tuinder, overleden op 19-04-1990 te Uitgeest op 74-jarige leeftijd.
Zoon van Cornelis Josephus (Cor) BERKHOUT (zie VIm) en Agatha (Aagje) KUIJS (zie VIa). OP 31-05-1947 was het adres: Hoogeweg 104 Uitgeest. Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20-10-1948 met Catharina RODENBURG, 27 jaar oud, geboren op 09-10-1921 te Uitgeest.
Dochter van Maarten ROODENBURG en Anna Gerardina HOFF.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Gerardina Agatha Maria BERKHOUT, geboren op 23-01-1954.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-03-1980 met Jan BEERS, 27 jaar oud, geboren op 14-08-1952 te Ransdorp.
2.
Bernadette Catharina Cornelia Maria BERKHOUT, geboren op 01-01-1958 te Uitgeest.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-05-1986 te Uitgeest met Cor de GROOT, 29 jaar oud, geboren op 25-12-1956.

VIIe
Cornelis Jozef BERKHOUT, geboren op 02-11-1919 om 13.00 uur te Uitgeest, Hoogeweg 96 (aangifte door: 1. Jan van Sloten, brandstoffenhandelaar, 31 jaar, Uitgeest. 2. Johannes Josephus van Hulten, 25 jaar, ambtenaar, Uitgeest.), tuinder.
Zoon van Cornelis Josephus (Cor) BERKHOUT (zie VIm) en Agatha (Aagje) KUIJS (zie VIa). Op 31-05-1947 was het adres: Corn. Corneliszstraat 11, Uitgeest.
Adres in 1994: Slimpad 2
, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-02-1947 met Hillegonda TOL, 22 jaar oud, geboren op 12-01-1925 te Uitgeest, overleden op 11-02-1944 te Uitgeest op 19-jarige leeftijd, begraven op 15-02-1994 te Uitgeest.
Dochter van Willem TOL en Cornelia KORTEKAAS.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Agatha Maria BERKHOUT, geboren op 10-11-1947 te Uitgeest.
Zij woont te Wormer, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-02-1972 met Cornelis VELS, 23 jaar oud, geboren op 22-11-1948 te Wormer.
2.
Agatha Clazina Maria BERKHOUT, geboren op 25-05-1949.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-12-1970 te Uitgeest, gescheiden met Paulus (Paul) LINGG, 20 jaar oud, geboren op 05-01-1950.
3.
Cornelis Willem BERKHOUT, geboren op 17-11-1951 (zie VIIIh).
4.
Wilhelmus Johannes Maria BERKHOUT, geboren op 09-07-1956 te Uitgeest (zie VIIIi).

VIIf
Adrianus Willebrordus (Adriaan) BERKHOUT, geboren op 27-11-1923 te Uitgeest, tuinder.
Zoon van Cornelis Josephus (Cor) BERKHOUT (zie VIm) en Agatha (Aagje) KUIJS (zie VIa), gehuwd op 35-jarige leeftijd op 05-02-1959 met Anna Maria RODENBURG, 32 jaar oud, geboren op 10-07-1926 te Uitgeest.
Dochter van Arie RODENBURG en Elisabeth BAART.
Uit dit huwelijk:
1.
Elisabeth BERKHOUT, geboren op 11-04-1960 te Uitgeest.
Gehuwd op 18-10-1885 te Uitgeest met Frans TWAALFHOVEN, geboren op 18-10-1985.
2.
Adrianus Cornelis Maria BERKHOUT, geboren op 06-04-1962 te Uitgeest.
3.
Cornelis Jozephus Maria BERKHOUT, geboren op 26-07-1964 te Uitgeest.

VIIg
Hendrik BERKHOUT, geboren op 10-11-1912 om 17.30 uur te Uitgeest. Kleis 739,Uitgeest(1912), electricien, opzichter, overleden op 01-03-1990 te Schagen op 77-jarige leeftijd.
Zoon van Franciscus BERKHOUT (zie VIk) en Margaretha (Grietje) RIJS (zie VIb). Bij de 12e volkstelling van 31-05-1947 was het adres Kleis 13, Uitgeest, gehuwd op 36-jarige leeftijd op 08-06-1949 met Dorothea Elisabeth NIJMAN, 22 jaar oud, geboren op 21-01-1927 te Assendelft.
Uit dit huwelijk:
1.
Margaretha Anna Maria BERKHOUT, geboren op 13-12-1949 te Uitgeest.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-08-1971 met A. HAMMER, geboren 1945.
2.
Yvonne Anna BERKHOUT, geboren op 12-02-1955 te Beverwijk.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-08-1975 met G.D. de KRAKER, geboren 1925.

VIIh
Franciscus BERKHOUT, geboren op 12-02-1923 te Uitgeest, Hoogovens, overleden op 08-02-2006 te Castricum op 82-jarige leeftijd.
Zoon van Franciscus BERKHOUT (zie VIk) en Margaretha (Grietje) RIJS (zie VIb). Bij de 12e volkstelling van 31-05-1947 was het adres: Kleis 13, Uitgeest. Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-01-1950 met Wilhelmina Catharina (Mientje) ZUIDERDUIN, 25 jaar oud, geboren op 12-04-1924 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 07-07-2011 op 87-jarige leeftijd. Rouwadvertentie op internet:
Frans en Nel
Gerard (overleden), Lia en Henk
Wil en Hans
Hans en Gina
kleinkinderen
Achterkleinkinderen.
Gecremeerd op 12-07-2011 te Beverwijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerardus Franciscus BERKHOUT, geboren op 08-04-1952 te Beverwijk (zie VIIIj).
2.
Wilhelmina Margareta BERKHOUT, geboren op 18-11-1954 te Beverwijk (zie VIIIk).

VIIi
Hendrikus RIJS, geboren op 25-11-1914 te Uitgeest, overleden op 25-02-1999 te Heerhugowaard op 84-jarige leeftijd.
Zoon van Jan RIJS (zie VIc) en Jacoba CASTRICUM, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-04-1944 te Uitgeest met Elisabeth Catharina van der ENG, 23 jaar oud, geboren op 06-12-1920 te Uitgeest, overleden op 20-02-2012 op 91-jarige leeftijd (bron: bericht van overlijden in Dagblad Kennemerland op 22-02-2012), gecremeerd op 27-02-2012 te Schagerkogge, Haringhuizerweg 3, Schagen 13:15 uur.
Dochter van Gerardus (Gerrit) van der ENG, Bloembollenkweker, en Petronella HOOGEBOOM.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Gerardus Maria (Jan) RIJS, geboren op 20-04-1946 te Alkmaar (zie VIIIl).
2.
Gerardus Wilhelmus Maria RIJS, geboren op 12-07-1947 te Alkmaar.
Gehuwd 1970 met Loes NEEFT, geboren op 01-04-1947.
3.
Bernardus Maria RIJS, geboren op 08-09-1948.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-02-1970 met Loes TROMP, 21 jaar oud, geboren op 04-06-1948.
4.
Petronella Jacoba Maria RIJS, geboren op 07-04-1955.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 07-11-2004 met Pieter BOT, 49 jaar oud, geboren op 05-06-1955 te Alkmaar.

VIIj
Cornelis EMKE, geboren op 26-08-1895 te Limmen (gezindte: RK), Bakker, Haarlem, overleden op 23-07-1956 te Haarlem op 60-jarige leeftijd, begraven op 27-07-1956 te Haarlem, RK Begraafplaats, St Barbara.
Zoon van Hendrikus (Hein) EMKE (zie VIe) en Gerarda (Gerritje) EEKEN (Ecken), gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-08-1919 te Haarlem (getuige(n): 1. Andries Martinus van der Veldt, 55 jaar, bloemistknecht , Bloemendaal, oom van de bruid. 2. Franciscus Kooijmans, 29 jaar, fabrieksarbeider, Delft.) met Maria Geertruida van der VELDT, geboren ± 01897 te Haarlem (gezindte: RK).
Dochter van Nicolaas van der VELDT, koopman, en Helena van BAKEL.
Uit dit huwelijk:
1.
Helena Maria Therese EMKE, geboren 1922 te Haarlem, overleden op 14-05-1929 te Haarlem, begraven op 17-05-1929 te Haarlem, St. Barbara.
2.
Wilhelmus Hendricus (Wim) EMKE, geboren op 27-06-1924 te Haarlem.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 23-02-1957 met Jacoba Clasina Maria LANGEVELD, 23 jaar oud, geboren op 03-09-1933 te Pijnacker.
3.
Cornelis Maria (Kees) EMKE, geboren op 24-03-1931 te Haarlem (zie VIIIm).
4.
Helena Maria Teresa EMKE, geboren op 24-05-1938 te Haarlem, overleden op 14-11-1944 te Haarlem op 6-jarige leeftijd.

VIIk
Hendrikus Cornelis EMKE, geboren op 30-04-1897, overleden op 08-07-1977 te Haarlem op 80-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-07-1977 te Driehuis-Westerveld.
Zoon van Hendrikus (Hein) EMKE (zie VIe) en Gerarda (Gerritje) EEKEN (Ecken), gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-04-1926 te Haarlem (bron: NHA Haarlem 1926, aktenummer: 156) met Johanna van der PUTTEN, geboren ± 1900, overleden op 25-03-1986 te Haarlem, gecremeerd op 28-03-1986 te Velsen, Driehuis-Westreveld.
Dochter van Anthonius Jozephus van der PUTTEN en Berendjen ENDEMAN.
Uit dit huwelijk:
1.
Lena EMKE, geboren 1923, overleden op 14-05-1912 te Haarlem.

VIIl
Johanna Cornelia (Annie) BLANKENDAAL, geboren op 05-11-1916 te Alkmaar (gezindte: RK), overleden op 05-03-2001 te Alkmaar op 84-jarige leeftijd, begraven op 09-03-2001 te Alkmaar.
Dochter van Petrus Nicolaas (Piet) BLANKENDAAL, Tuinder, Warmoezier, Winkelier, Bloemkweker. Functie: Brandweercommandant, Vrijwillig Brandweer korps "De Eendracht"van de Omval te Alkmaar, en Alida EMKE (zie VIf), gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-09-1947 te Alkmaar met Cornelis Johannes KRAAKMAN, 33 jaar oud, geboren op 22-05-1914 te Alkmaar, Melkhandelaar. Eigen zaak, zonder winkel. Hij ventte de producten uit per bestelwagen. Zijn wijk lag op het Schermereiland (Rode Dorp, etc.). Overleden op 31-07-1981 te Alkmaar op 67-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Petrus (Piet) KRAAKMAN, geboren op 25-03-1952 te Alkmaar, Winkelier, Piet had een tabaks-/boekenwinkel aan de Ritsevoort in Alkmaar, genaamd de "De Boekelier". Deze zaak liep niet. Later runde hij een tabaks-/tijdschriftenwinkel in Amsterdam bij het Damrak/Beursplein. Overleden op 07-04-1995 op 43-jarige leeftijd.

VIIm
Cornelia Johanna (Corrie) BLANKENDAAL, geboren op 20-05-1920 te Alkmaar, gedoopt (RK) op 20-05-1920, overleden op 23-03-2012 te Alkmaar op 91-jarige leeftijd, begraven op 30-03-2012 te St.Barbara.
Dochter van Petrus Nicolaas (Piet) BLANKENDAAL, Tuinder, Warmoezier, Winkelier, Bloemkweker. Functie: Brandweercommandant, Vrijwillig Brandweer korps "De Eendracht"van de Omval te Alkmaar, en Alida EMKE (zie VIf), gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-07-1950 te Alkmaar (bron: 1.De Vrije Alkmaarder, Burgelijke Stand Alkmaar, 27-06-1950) met Willem Nicolaas Jozef BAKKUM, 33 jaar oud, geboren op 07-02-1917 te Alkmaar, gedoopt op 07-02-1917 te Alkmaar, Schilder, overleden op 04-06-1983 te Alkmaar op 66-jarige leeftijd, begraven te Alkmaar St Barbara.
Zoon van Willem BAKKUM, van voor 1910 tot 1949 schilder, van 01-11-1899 tot 03-02-1932 Brandweerman., en Anna Catharina VELZEBOER, 1910 in Koningsweg Wijk-B nr. 76 (later 30), Alkmaar.
1910 in Koningsweg Wijk-B nr. 26 en 26a, Alkmaar.
vanaf voor 1931 in Spoorstraat 17 (later 19), Alkmaar.

Uit dit huwelijk:
1.
Frank BAKKUM, geboren circa 1962, schilder.

VIIn
Cornelis Josephus (Cees) BERKHOUT, geboren op 13-03-1921 om 22.00 uur te Uitgeest. Zijn geboortehuis stond schuin tegenover het café van Vreeburg, (Langebuurt 663 , Uitgeest (1921)), naast het boerderijtje van Klaas Duinmaijer. Nu staat er op deze plaats een dubbel woonhuis met de nummers 8 en 10.
Cees is geboren in een groot houten huis aan de Langebuurt, dat in tweeën bewoond werd. Het voorste gedeelte werd bewoond door Aaltje Bakkum. Aaltje was kreupel en daardoor waarschijnlijk ongetrouwd. Zij had een winkeltje waarin ze onder andere grote houten kuipen had staan met daarin grauwe erwten, spliterwten en tuinbonen. De bonen en erwten werden afgewogen en in puntzakken verkocht. Ook verkocht ze koffiebonen en wanneer de klanten die gemalen wilde hebben, gingen ze in een grote rode koffiemolen met een wiel waar je aan moest draaien. Verder verkocht ze in haar winkeltje ook nog kop en schotels en borden.
Als het op zondag te slecht weer was om buiten te spelen, mochten de kinderen Berkhout in haar winkel spelen. Die gingen daar dan winkeltje spelen en vulden de papieren puntzakjes met boontjes en erwten.
Aaltje was, zoals Cees het zegt 'een heel goed mensie'. Wanneer het onweerde was zij doodsbenauwd, zo erg dat ze dan tegen de kant opvloog. In de scheidingswand die de woning in tweeën deelde, had vader Berkhout een tussendeur gemaakt die bij hen in de woonkamer uitkwam. Als het ging onweren zat Aaltje dan in een mum van tijd bij de familie Berkhout in de woonkamer. (Uit: 'In gesprek met......'deel twee - Vereniging Oud Uitgeest -)
, verbandmeester, overleden op 17-05-2015 te Uitgeest op 94-jarige leeftijd. Volgens zijn wens vindt de crematieplechtigheid in besloten kring plaats.
Zoon van Klaas BERKHOUT (zie VIg) en Anna Maria VONK, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-11-1952 te Edam, gehuwd voor de kerk op 16-11-1952 te Volendam met Gertruda (Geertje) RUNDERKAMP, 32 jaar oud, geboren op 06-04-1920 te Volendam.
Dochter van Henricus RUNDERKAMP, Slager (1908), en Grietje de BOER.
Kon Wilhelminastr Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas Johannes (Klaas) BERKHOUT, geboren op 14-05-1954.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-04-1978 met Loes C. VALE, geboren 1952 te Amsterdam.
2.
Henricus (Harrij) BERKHOUT, geboren op 28-03-1958.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-04-1982 met Jolanda van der ENG, geboren 1960 te Uitgeest.

VIIo
Johannes Adrianus (Joop) BERKHOUT, geboren op 20-06-1922 om 8.30 uur te Uitgeest, Meldijk, tegelzetter, metselaar, fabrieksarbeider, overleden op 11-02-1988 te Wester-Koggenland op 65-jarige leeftijd.
Zoon van Petrus BERKHOUT (zie VIh) en Aagje PUTTER, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-11-1950 te Berkhout met Catharina Anna KONING, 24 jaar oud, geboren op 19-08-1926 te Berkhout.
Uit dit huwelijk:
1.
Agatha Suzanna Maria BERKHOUT, geboren op 13-05-1953 te Berkhout.
2.
Theodorus Petrus BERKHOUT, geboren op 30-06-1955 te Berkhout.
3.
Petrus Gregorius Hendricus BERKHOUT, geboren op 21-12-1961 te Berkhout.
Gehuwd op 05-01-1961 met J.A.M. PRONK, geboren 1961.
4.
Johannes Wilhelmus Maria BERKHOUT, geboren op 06-02-1964 te Berkhout.

VIIp
Nicolaas BERKHOUT, geboren op 24-07-1923 te Uitgeest, tegelzetter, overleden op 05-12-1985 op 62-jarige leeftijd.
Zoon van Petrus BERKHOUT (zie VIh) en Aagje PUTTER, woonde Hoogeweg te Uitgeest (31-05-1947), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-11-1948 met Margaretha Adriana BAKKER, 21 jaar oud, geboren op 02-04-1927 te Heiloo.
Uit dit huwelijk:
1.
Agatha Cornelia BERKHOUT, geboren op 12-02-1957 te Heiloo.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-11-1978 te Heiloo met A.J.H. OOSTERWIJK, geboren 1955 te Heiloo.

VIIq
Johannes Petrus (Jan) BEENTJES, geboren op 21-01-1928 te Heemskerk, overleden op 05-01-2007 te Alkmaar op 78-jarige leeftijd, begraven op 09-01-2007 te Akersloot, parochiekerkhof 'De Overtuin' van H.Jacobus de Meerdere kerk.
Zoon van Petrus BEENTJES, Tuinder, en Alida Johanna BERKHOUT (zie VIi), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-07-1954 te Akersloot met Johanna Cornelia (Jo) BALTUS, 23 jaar oud, geboren op 06-12-1930 te Akersloot.
Dochter van Jacobus BALTUS en Duifje SPAANS.
Uit dit huwelijk:
1.
Petrus Jacobus Clemens BEENTJES, geboren op 18-06-1955 te Akersloot (zie VIIIn).
2.
Jacobus Maria (Sjaak) BEENTJES, geboren op 15-05-1956 te Akersloot, overleden op 18-01-1958 te Akersloot op 1-jarige leeftijd.
3.
Alida Maria Petronella (Lida) BEENTJES, geboren op 29-08-1957 te Akersloot.
4.
Maria Johanna Cornelia (Marjon) BEENTJES, geboren op 14-02-1959 te Akersloot (zie VIIIo).
5.
Petronella Anna Clasina (Ella) BEENTJES, geboren op 30-12-1960 te Akersloot (zie VIIIp).
6.
Johanna Cornelia Theresia (Jolanda) BEENTJES, geboren op 07-06-1964 te Akersloot.
Woont in Calefornië, was ongehuwd.

VIIr
Johannes Nicolaas BERKHOUT, geboren op 30-07-1929 te Uitgeest, Timmerman.
Zoon van Johannes Nicolaas (Jan) BERKHOUT (zie VIj) en Agatha (Agie) BUUR, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-03-1959 met Cornelia ZIJP, geboren 1932 te Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Robertus BERKHOUT, geboren op 07-06-1965 te 's-Gravenhage.
2.
Franciscus Johannes Barbera BERKHOUT, geboren op 01-12-1967 te Heerlen.

VIIs
Adrianus Theodorus BERKHOUT, geboren op 23-04-1940 te Uitgeest.
Zoon van Johannes Nicolaas (Jan) BERKHOUT (zie VIj) en Agatha (Agie) BUUR, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-10-1966 met Divera Catharina Geertruida van LUIT, 21 jaar oud, geboren op 01-03-1945 te Krommenie.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes Adrianus Theodorus BERKHOUT, geboren op 18-09-1967 te Heemskerk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-01-1992 te Steenderen met Wilhelmina Alwine PELGRIM, 19 jaar oud, geboren op 29-07-1972 te Gendringen.

VIIt
Mattheus Petrus BERKHOUT, geboren op 03-04-1910 om 11.00 uur te Uitgeest. Hoogeweg 102,Uitgeest(1910), Verzekeringsinspecteur.
Zoon van Jacob Josephus BERKHOUT (zie VIn) en Maria GOEMAN. Op 31-05-1947 was het adres: Julianastraat 11, Alkmaar, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-11-1933 met Elisabeth SMIT, 26 jaar oud, geboren op 09-08-1907 te Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus Josephus Mattheus BERKHOUT, geboren op 26-08-1934 te Alkmaar.
Op 31-5-1947 was het adres: Julianastraat 11, Alkmaar, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 08-05-1964 te Alkmaar met W.C.G. KROON, geboren 1935.
2.
Gerardus Bartholomeus BERKHOUT, geboren op 21-02-1936 te Alkmaar.
Op 31-5-1947 was het adres: Julianastraat 11, Alkmaar.
3.
Maria Elisabet Finebeth BERKHOUT, geboren op 26-12-1937 te Alkmaar.
Op 31-05-1947 was het adres: Julianastraat 11, Alkmaar, gehuwd op 2-jarige leeftijd op 29-12-1939 te Alkmaar met G.D. BUIJS, geboren 1935.
4.
Lucia Cornelia BERKHOUT, geboren op 14-12-1939 te Alkmaar.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-07-1967 te Oosthuizen met H. JOOSTEN, geboren 1935.
5.
Elisabeth BERKHOUT, geboren op 29-09-1944.
6.
Matthea Elisabeth Catharina BERKHOUT, geboren circa 1945.
Gehuwd op 04-12-1973 met C.P. BEENTJES, geboren 1950.

VIIu
Basilius Antonius (Bas) BERKHOUT, geboren op 20-02-1945, handelaar visserij benodigdheden, overleden op 02-12-2013 te Uitgeest op 68-jarige leeftijd, begraven op 06-12-2013. Afscheidsdienst op 6 december 2013, 10:30 uur in de R.K. Kerk Onze Lieve Vrouw geboorte, Langebuurt 37, Uitgeest.
Zoon van Antonius BERKHOUT (zie VIs) en Anna SCHEERMAN. Op 31-05-1947 was het adres: Nieuwland 29, Uitgeest. Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-12-1967 met Gerda Catharina Maria MOOIJ, 20 jaar oud, geboren op 15-12-1947 te Limmen.
Uit dit huwelijk:
1.
Ton BERKHOUT, geboren 1968.
Relatie met Karin N.N.
2.
Anneke BERKHOUT, geboren 1969.

VIIv
Henricus M (Hein) BERKHOUT, geboren op 15-05-1948, Handelaar in visserijbenodigdheden.
Zoon van Antonius BERKHOUT (zie VIs) en Anna SCHEERMAN, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-12-1970 met Gertruda KROM, 23 jaar oud, geboren op 06-10-1947 te Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Dennis BERKHOUT, geboren 1971 te Uitgeest.
2.
Elsbeth BERKHOUT, geboren 1972 te Uitgeest.

VIIw
Antonius (Antoon) BERKHOUT, geboren op 07-12-1949.
Zoon van Antonius BERKHOUT (zie VIs) en Anna SCHEERMAN, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-01-1977 met Petronella TERLUIN, 20 jaar oud, geboren op 26-09-1956 te Uitgeest.
Uit dit huwelijk:
1.
Anika BERKHOUT, geboren 1978.

VIIx
Cornelis Maria (Kees) BERKHOUT, geboren op 11-06-1954 te Uitgeest.
Zoon van Antonius BERKHOUT (zie VIs) en Anna SCHEERMAN. Wonende op 14-05-1984: Weegbreestraat Krommenie, in 1993 Dorpsstraat Marken-binnen, In 2012 Carstenswijk 141 Elim, Drenthe. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-12-1975 met Patricia de MUNK, 18 jaar oud, geboren op 01-09-1957 te Krommenie.
Dochter van Rudolf de MUNK en Maartje Johanna DOBBER.
Uit dit huwelijk:
1.
Ramesh BERKHOUT, geboren op 15-12-1980 te Madras, India. Hij kwam op 13-06-1982 naar Nederland.
Hij kwam op 13-06-1982 naar Nederland. Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-04-2011 te Amsterdam met Monique JELSMA.
2.
Sudarmika Kumari BERKHOUT, geboren op 18-11-1982 te Ceylon Sri Lanka. Zij kwam op 09-05-1984 in Nederland.
Zij kwam op 09-05-1984 in Nederland.
3.
Leonardo José BERKHOUT, geboren op 10-02-1983 te Novita Choco, Colombia. Hij kwam op 05-09-1987 in Nederland.
Hij kwam op 05-09-1987 naar Nederland.

VIIy
Theodora Afra Elisabeth URSEM, geboren op 30-03-1938 te Beverwijk (gezindte: RK), overleden op 06-03-2004 te Heemskerk op 65-jarige leeftijd. Avondwake in de Laurentiuskerk, Heemskerk, woensdag 10-03-2004 19:00, begraven op 11-03-2004 te Heemskerk, Laurentius kerkhof (bron: rouwkaart).
Dochter van Pieter URSEM, Brood- en banketbakker, en Alida Maria (Alie) BERKHOUT (zie VIx), gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-11-1961 te Beverwijk met Jaap JANSEN, 26 jaar oud, geboren op 15-06-1935 te Haarlem, gedoopt (RK) te Haarlem, Helpdeskmedewerker Hoogovens.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacques JANSEN.
2.
Peter JANSEN.
3.
Martin JANSEN.

VIIz
Elisabeth Alida (Els) URSEM, geboren op 07-07-1939 te Beverwijk, Danslerares.
Dochter van Pieter URSEM, Brood- en banketbakker, en Alida Maria (Alie) BERKHOUT (zie VIx), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-10-1964 te Heemskerk, gehuwd voor de kerk op 27-10-1964 te Heemskerk met Andreas Pieter (André) BAKKER, 26 jaar oud, geboren op 14-02-1938 te Alkmaar, Dansleraar.
Zoon van Petrus (Piet) Cornelszn BAKKER en Alie (Aal) GROEN.
Dansschool Heemskerk.
Uit dit huwelijk:
1.
Paulus Petrus Andreas (Paul) BAKKER, geboren op 10-08-1965 te Heemskerk (zie VIIIq).
2.
André BAKKER, geboren op 02-04-1967 te Castricum (zie VIIIr).
3.
Hans BAKKER, geboren op 15-08-1968 te Heemskerk.
4.
Ron BAKKER, geboren op 15-08-1968 te Heemskerk (zie VIIIs).

VIIaa
Franciscus Johannes Anthonius (Frans) URSEM, geboren op 13-08-1942 te Beverwijk (gezindte: RK), Huisman.
Zoon van Pieter URSEM, Brood- en banketbakker, en Alida Maria (Alie) BERKHOUT (zie VIx), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-10-1967 te Castricum met Catharina Cecilia (Rina) METSELAAR, Uitvaartleidster.
Dochter van Aris METSELAAR en Aaltje DEKKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Jerre Johannes URSEM, geboren op 04-06-1963 te Heemskerk, Opticien.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 13-05-2005 te Heemskerk met Lydia Tirsa SMIT, 20 jaar oud, geboren op 19-10-1984 te Heemskerk, Opticien.
2.
Robert Franciscus URSEM.

VIIab
Johannes Petrus Anthonius (Jos) URSEM, geboren op 28-11-1943 te Beverwijk.
Zoon van Pieter URSEM, Brood- en banketbakker, en Alida Maria (Alie) BERKHOUT (zie VIx), gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-05-1968 te Heemskerk met Tiny HEESTERBEEK, 22 jaar oud, geboren op 24-03-1946 te IJmuiden, Thuiszorg.
Dochter van Hubertus Petrus HEESTERBEEK en Jacoba Maria GROOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolette Theresia Catharina URSEM, geboren op 07-10-1969 te Beverwijk, Dr. Geneeskunde Universitair medewerker afd Gynaecologie Rotterdam.
2.
Maurice Edward Johan URSEM, geboren op 25-07-1972 te Beverwijk, Econoom.

VIIac
Petrus Johannes Franciscus (Peter) URSEM, geboren op 14-07-1947 te Beverwijk, Zoölogisch analist.
Zoon van Pieter URSEM, Brood- en banketbakker, en Alida Maria (Alie) BERKHOUT (zie VIx), gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-04-1970 te Uitgeest, gehuwd voor de kerk op 13-04-1970 te Uitgeest (RK) met Anna Cornelia Maria (Ank) SNIJDER.
Dochter van Hendricus SNIJDER en Maria Jacoba GROOT.
Uit dit huwelijk:
1.
Sander Pieter URSEM, geboren op 02-11-1972 te Diever, Drs Europesche studies.
Relatie met Marion WINTER.
2.
Bas Yoran URSEM, geboren op 04-06-1984 te Meppel (zie VIIIt).
3.
Remco Abran URSEM.
Relatie met Rachelle van BAGGUM.

VIIad
Johannes Franciscus Jacobus (Jan) BERKHOUT, geboren op 23-12-1939 te Beverwijk, overleden te Beverwijk.
Zoon van Johannes Bassilius Maria (Jan) BERKHOUT (zie VIy) en Engelina Hendrika (Lien) van LIEROP.
overlijdt samen met zijn vrouw bij een tragisch ongeval.
Kind:
1.
Johannes Jacobus Franciscus (Jan) BERKHOUT, geboren op 14-04-1963 te Egmond aan zee, bedrijfsleider.
gehuwd met twee dochters.

VIIae
Franciscus Jelle Maria (Frank) BERKHOUT, geboren op 31-10-1945 te Beverwijk.
Zoon van Johannes Bassilius Maria (Jan) BERKHOUT (zie VIy) en Engelina Hendrika (Lien) van LIEROP. OP 31-05-1947 was het adres Torenstraat 2, Beverwijk. In 1992 woont hij te Den Hoorn, Texel. Hij heeft een café genaamd de Parel van Tessel. Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 18-12-1967 te Beverwijk, gescheiden 1975 te Beverwijk van C.L.J.M VERTELMAN. Geboren rond 1945.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 02-10-1990, gescheiden 1999 te Texel van Radmilla NEDIC, geboren op 22-11-1947.
Hij heeft kinderen en kleinkinderen.
Getrouwd, ongeveer 22 jaar oud.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Frank Laurentius Jacobus BERKHOUT, geboren op 15-10-1969 te Heemskerk (zie VIIIu).
2.
Jeroen Johannes BERKHOUT, geboren op 15-08-1972 te Heemskerk.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Meryl Manon BERKHOUT, geboren op 20-08-1990 te Bar (Montenegro) (zie VIIIv).

VIIaf
Franciscus Petrus Maria (Frans) BERKHOUT, geboren op 28-03-1942 te Beverwijk (gezindte: RK), verkoop, automatisering, ICT.
Zoon van Basilius Franciscus Maria (Ciel) BERKHOUT (zie VIz) en Anna Margaretha (Annie) SNEEKES, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-12-1969 te Velsen (aktenummer: 591), gehuwd voor de kerk op 08-01-1970 te Velsen-N (St-Jozef) (getuige(n): J. Wesseling (sacerdote). 1. Dirk Rous, 2. Onno van Minnen (testibus)) met Catharina Annigje (Riny) ROUS, 21 jaar oud, geboren op 23-12-1948 te Velsen-Noord (gezindte: RK).
Dochter van Dirk ROUS, hoogovens medewerker, en Catharina Johanna (Tiny) PELK.
Uit dit huwelijk:
1.
Marian Catharina Anna BERKHOUT (Marjan), geboren op 18-01-1971 te Heemskerk (zie VIIIw).
2.
Elisabeth Anna Cornelia (Betty) BERKHOUT, geboren op 16-03-1974 te Heemskerk (zie VIIIx).

VIIag
Cornelia Elisabeth Johanna Maria (Corrie) BERKHOUT, geboren op 12-08-1943 te Beverwijk.
Dochter van Basilius Franciscus Maria (Ciel) BERKHOUT (zie VIz) en Anna Margaretha (Annie) SNEEKES, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-06-1967 te Beverwijk met Simon Petrus (Onno) van MINNEN, 24 jaar oud, geboren op 12-07-1942 te Beverwijk, overleden op 01-07-1978 te Beverwijk op 35-jarige leeftijd, begraven op 05-07-1978 te Duinrust, Beverwijk, O.L. Vrouw van Goede Raad.
Zoon van Petrus Henderikus (Piet) van MINNEN, Aannemer (1937), en Margaretha Johanna BUIJSMAN (Buisman), woonde Warande 64, 1943 BR Beverwijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Rogier Simon van MINNEN, geboren op 05-03-1971 te Beverwijk (zie VIIIy).

VIIah
Elisabeth Anna Johanna Maria (Bep) BERKHOUT, geboren op 27-10-1945 te Beverwijk.
Dochter van Basilius Franciscus Maria (Ciel) BERKHOUT (zie VIz) en Anna Margaretha (Annie) SNEEKES, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-11-1965 te Beverwijk met Johan Paulus (John) KORVER, 28 jaar oud, geboren op 11-07-1937 te Alkmaar.
Zoon van Paulus Johannes KORVER, Slager, en Sophia Catharina Maria (Sofie) BOERSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Johan Bassilius Petrus KORVER, geboren op 13-10-1968 te Beverwijk (zie VIIIz).
2.
Arjen Gregorius Johannes KORVER, geboren op 02-08-1970 te Heemskerk (zie VIIIaa).

VIIai
Franciscus Johannes Cornelis Maria (Frans) BERKHOUT, geboren op 13-08-1944 te Beverwijk (gezindte: rk), sportleraar MAVO.
Zoon van Cornelis (Cor) BERKHOUT (zie VIaa) en Maria Elisabeth (Rie) van der KAAY. OP 31-05-1947 was het adres: Strick van Linschotenstraat, Beverwijk, gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01-09-1975 te Beverwijk met Alida (Lida) KUIJS, 22 jaar oud, geboren op 21-12-1952 te Beverwijk (gezindte: rk).
Dochter van Petrus (Piet) KUIJS, werkzaam bij het gasbedrijf, en Jannetje (Janny) de HAAN.
Athletiek: in 1968 werd zij nedelands jeugdkampioen speerwerpen; bij de senioren dames werd zij in de jaren 1969-84 in dit onderdeel 10 keer nederlans kampioen; zij verbeterde meermalen het record; deed mee aan 35 interlands en 2 maal aan europese kampioenschappen, in 1974 in Rome en in 1978 in Praag; haar records zijn speerwerpen 57.14m discuswerpen 43.46m en kogelstoten 12.78m.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Johanna Alida (Mariska) BERKHOUT, geboren op 21-07-1977 te Beverwijk, gedoopt op 31-12-1977 te Heemskerk rk verpleeginr.
2.
Paulina Johanna Maria (Paula) BERKHOUT, geboren op 30-05-1980 te Beverwijk, gedoopt op 05-10-1980 te Heemskerk rk verpleeginr.

VIIaj
Maria (Riet) BERKHOUT, geboren op 31-07-1946 te Beverwijk.
Dochter van Cornelis (Cor) BERKHOUT (zie VIaa) en Maria Elisabeth (Rie) van der KAAY, woont Strick van Linschotenstraat, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-12-1975 te Beverwijk met Frans BAKKER.
Uit dit huwelijk:
1.
Mirjam BAKKER.
2.
Jeroen BAKKER.
3.
Martijn BAKKER.

VIIak
Jan BERKHOUT, geboren op 14-10-1951.
Zoon van Cornelis (Cor) BERKHOUT (zie VIaa) en Maria Elisabeth (Rie) van der KAAY, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-10-1975 met Atie A. M. TERVOORT, geboren 1951.
Uit dit huwelijk:
1.
Marlein BERKHOUT.
2.
Stef BERKHOUT.

VIIal
Cornelis Johannes Maria BERKHOUT, geboren op 21-10-1953 te Beverwijk.
Zoon van Cornelis (Cor) BERKHOUT (zie VIaa) en Maria Elisabeth (Rie) van der KAAY, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-09-1980 te Beverwijk met Ella ZWART, geboren 1955.
Uit dit huwelijk:
1.
Joris BERKHOUT.
2.
Maaike BERKHOUT.

VIIam
Betsy BERKHOUT, geboren op 09-07-1956 te Beverwijk.
Dochter van Cornelis (Cor) BERKHOUT (zie VIaa) en Maria Elisabeth (Rie) van der KAAY, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-04-1982 te Beverwijk met Gerard van der LINDEN, geboren 1955, overleden op 07-10-2002 te Beverwijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Tim van der LINDEN.
2.
Lex van der LINDEN.
3.
Rens van der LINDEN.

VIIan
Franciscus Gerardus Maria (Frans) BERKHOUT, geboren op 08-10-1949 te Beverwijk, overleden op 02-04-2013 op 63-jarige leeftijd, gecremeerd op 08-04-2013 te Crematorium Schagerkogge, Schagen.
Zoon van Franciscus (Frans) BERKHOUT (zie VIab) en Joanna Maria (Jen) LANGEDIJK, relatie met Dorien SCHOONEN, geboren 1943.
Uit deze relatie:
1.
Marco BERKHOUT, geboren 1969.
Relatie met Wendy N.N.
2.
Sander BERKHOUT, geboren 1970 (zie VIIIab).

VIIao
Christiaan Hendricus BERKHOUT, geboren op 16-07-1958 te Velsen.
Zoon van Hendrik BERKHOUT (zie VIad) en Elisabeth Maria WESSELMAN, woont te IJmuiden, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-05-1985 te Velsen met Trijntje VELDKAMP, 22 jaar oud, geboren op 31-07-1962 te Beverwijk.
Dochter van Jelmer VELDKAMP en Wilhelmina BLOEM.
Uit dit huwelijk:
1.
Lisette BERKHOUT, geboren op 28-04-1987 te Velsen.
2.
Tim BERKHOUT, geboren op 21-12-1989 te Velsen.

VIIap
Fredericus Nicolaas BERKHOUT, geboren op 16-07-1958 te Velsen.
Zoon van Hendrik BERKHOUT (zie VIad) en Elisabeth Maria WESSELMAN, relatie met Josephina Maria Francisca LINSEN, geboren op 02-10-1961 te Velsen.
Uit deze relatie:
1.
Lisa BERKHOUT, geboren op 17-10-1991 te Velsen.
2.
Anna BERKHOUT, geboren op 08-04-1994 te Velsen.
3.
Vera BERKHOUT, geboren op 24-01-1996 te Velsen.

VIIaq
Johannes BERKHOUT, geboren op 04-10-1940 te IJmuiden.
Zoon van Johannes BERKHOUT (zie VIaf) en Catharina Cornelia METSELAAR, woont op 31-05-1947 Kanaalstraat 123 te Velsen. Adres in 1994: Paulus Potterstraat 5, Ijmuiden, Telf. 02550 31180, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-11-1966 te Velsen met Johanna Margaretha van SCHAGEN, 21 jaar oud, geboren op 15-02-1945 te Velsen.
Dochter van N. van SCHAGEN en N. ZWANENBURG.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Catharina BERKHOUT, geboren op 09-09-1970 te Velsen.
2.
Marcus Jacobus BERKHOUT, geboren op 31-03-1973 te Velsen.

VIIar
Jacobus Simon BERKHOUT, geboren op 23-01-1946 te Velsen.
Zoon van Johannes BERKHOUT (zie VIaf) en Catharina Cornelia METSELAAR, woont te Velsen, Kanaalstraat, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-07-1973 met Annoeska Cornelia de JONG, 25 jaar oud, geboren op 28-05-1948 te Heemskerk.
Dochter van Simon de JONG en Erzsébet CSONGRáDI.
Uit dit huwelijk:
1.
Dennis BERKHOUT, geboren op 20-04-1979 te Beverwijk.
2.
Jeffrey BERKHOUT, geboren op 18-06-1983 te Beverwijk.

VIIas
J.C.M. BERKHOUT, geboren op 02-09-1947 te Amsterdam.
Zoon van Hermanus Wilhelmus BERKHOUT (zie VIai) en Johanna Maria GROEN, woont te Maastricht, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-09-1972 met J.J.M. van der WERF, geboren 1950.
Uit dit huwelijk:
1.
Felix BERKHOUT, geboren 1974.
2.
Noor BERKHOUT, geboren 1976.

VIIat
Thomas Maria BERKHOUT, geboren op 29-12-1961 te Enschede, belastinginspecteur.
Zoon van Hermanus Wilhelmus BERKHOUT (zie VIai) en Johanna Maria GROEN, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-06-1986 te Amsterdam, gehuwd voor de kerk op 07-06-1986 te Badhoevedorp met Geertruida Johanna ter HUURNE, 24 jaar oud, geboren op 13-12-1961 te Enschede, personeelsfunctionaris.
Dochter van Hendrikus Bernardus ter HUURNE en Adele THERMATHE.
Hij is afgestudeerd aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam in fiscaal recht.
Uit dit huwelijk:
1.
Edward maria BERKHOUT, geboren op 23-04-1992 te Blaricum.
2.
Roos Maria Renée BERKHOUT, geboren op 21-04-1994 te Blaricum.

VIIau
Johannes Wilhelmus Maria BERKHOUT, geboren op 13-08-1949 te Wormerveer.
Zoon van Wilhelmus Hendrikus BERKHOUT (zie VIaj) en Maria Cornelia KIMMAN, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-07-1974 te Alkmaar met Elly N. Geboren 1950.
Uit dit huwelijk:
1.
Joost BERKHOUT, geboren 1975.
2.
Hans BERKHOUT, geboren 1976.
3.
Maartje BERKHOUT, geboren 1977.

VIIav
Victor Franciscus BERKHOUT, geboren op 24-12-1950 te Wormerveer.
Zoon van Wilhelmus Hendrikus BERKHOUT (zie VIaj) en Maria Cornelia KIMMAN, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-06-1974 te Hoogkarspel met Alida Divera Anna BEEREPOOT, 23 jaar oud, geboren op 07-08-1950 te Hoogkarspel.
Uit dit huwelijk:
1.
Marlies BERKHOUT, geboren 1975.
2.
Anne BERKHOUT, geboren 1976.

VIIaw
Hermanus Louis Josepus BERKHOUT, geboren op 05-10-1954 te Grootebroek.
Zoon van Wilhelmus Hendrikus BERKHOUT (zie VIaj) en Maria Cornelia KIMMAN, ondertrouwd op 15-08-1980 te Zaandijk, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-08-1980 te Jisp met Mariek C. STAM, geboren 1955 te Wormer.
Uit dit huwelijk:
1.
Bram BERKHOUT, geboren 1982.
2.
Wim Jaap BERKHOUT, geboren 1984.
3.
Lisette Suzanne BERKHOUT, geboren op 12-07-1986.

Generatie VIII
 
VIIIa
Cornelis Jozef BERKHOUT, geboren op 07-12-1947 te Uitgeest.
Zoon van Mattheus Johannes BERKHOUT (zie VIIa) en Margaretha Josephina (Gré) GROEN, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-07-1971 te Castricum met Theadora Clazina Maria de WIT, 22 jaar oud, geboren op 14-05-1949 te Castricum.
Uit dit huwelijk:
1.
Mattheus Cornelis Lambertus BERKHOUT, geboren op 23-05-1972.
2.
Eduard Adrianus BERKHOUT, geboren op 23-07-1974.
3.
Cornelis Jozef BERKHOUT, geboren op 14-08-1976.
4.
Anne Petronella BERKHOUT, geboren op 23-08-1980.

VIIIb
Wilhelmus Johannes BERKHOUT, geboren op 05-04-1950 te Uitgeest.
Zoon van Mattheus Johannes BERKHOUT (zie VIIa) en Margaretha Josephina (Gré) GROEN, gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-10-1977 te Akersloot met Godefrida Petronella Maria VERDUIN, 22 jaar oud, geboren op 01-02-1955.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus Johannes BERKHOUT, geboren op 19-07-1979.
2.
Petronella Godefrida BERKHOUT, geboren op 18-04-1981.
3.
Johannes Cornelis Wilhelmus BERKHOUT, geboren op 17-03-1985.
4.
Paula Josephina Petronella BERKHOUT, geboren op 31-05-1987.
5.
Karel Cornelis Wilhelmus BERKHOUT, geboren op 20-06-1991.

VIIIc
Cornelis Johannes Maria BERKHOUT, geboren op 09-04-1939.
Zoon van Jacobus Jozef BERKHOUT (zie VIIb) en Cornelia RES, gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 12-09-1961 met Maria A DEKKER, geboren 1941 te Uitgeest.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 06-11-1968 te Heiloo met Miep MANSINK, 30 jaar oud, geboren op 08-11-1937.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Meriam BERKHOUT, geboren op 23-08-1971.
2.
Marco BERKHOUT, geboren op 29-09-1972.

VIIId
Johannes Cornelis Maria BERKHOUT, geboren op 05-12-1942, overleden op 27-02-2010 op 67-jarige leeftijd.
Zoon van Jacobus Jozef BERKHOUT (zie VIIb) en Cornelia RES. Op 31-05-1947 was het adres: Hoogeweg 93 Uitgeest. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-10-1964 met Adriana DOESBURG, 19 jaar oud, geboren op 09-07-1945 te Beverwijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Robertus Hendrikus Maria BERKHOUT, geboren op 17-04-1965 (zie IX).
2.
Adriana Anna Maria BERKHOUT, geboren op 02-06-1966 te Heemskerk.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-04-1987 te Castricum met Hendricus Barthelomeus A. NUIJENS, 25 jaar oud, geboren op 10-10-1961 te Limmen.
3.
Petronella Cornelia Maria BERKHOUT, geboren op 22-11-1967 te Castricum.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-06-1990 te Castricum met Casparis Hendrikus PRONK, 24 jaar oud, geboren op 15-02-1966 te Amsterdam.
4.
Antonius Jacobus Cornelis' BERKHOUT, geboren op 05-07-1970 te Castricum.

VIIIe
Jacobus Jozef Maria BERKHOUT, geboren op 01-10-1946 te Uitgeest.
Zoon van Jacobus Jozef BERKHOUT (zie VIIb) en Cornelia RES. Op 31-5-1947 was het adres: Hoogeweg 93 Uitgeest. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-10-1970 met Wilhelmina LIEFTING, 18 jaar oud, geboren op 10-03-1952 te Egmond Binnen.
Uit dit huwelijk:
1.
Monique BERKHOUT, geboren op 14-12-1973.
2.
Sylvia BERKHOUT, geboren op 08-05-1976.
3.
Sonja BERKHOUT, geboren op 10-10-1981.

VIIIf
Franciscus Willibrordus M. BERKHOUT, geboren op 12-03-1956 te Uitgeest.
Zoon van Jacobus Jozef BERKHOUT (zie VIIb) en Cornelia RES, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-09-1978 met Anja WELP, 19 jaar oud, geboren op 01-10-1958.
Uit dit huwelijk:
1.
Bart BERKHOUT, geboren op 05-07-1981.
2.
Paul BERKHOUT, geboren op 16-08-1983.
3.
Elma BERKHOUT, geboren op 12-02-1985.

VIIIg
Cornelis Jozef BERKHOUT, geboren op 20-02-1951.
Zoon van Johannes Jozephus BERKHOUT (zie VIIc) en Cornelia STENGS, relatie met Geertruida TEXEL, geboren 1951.
Uit deze relatie:
1.
Maria Cornelia BERKHOUT, geboren op 28-02-1981.
2.
Johanna Maria BERKHOUT, geboren op 08-06-1982.

VIIIh
Cornelis Willem BERKHOUT, geboren op 17-11-1951.
Zoon van Cornelis Jozef BERKHOUT (zie VIIe) en Hillegonda TOL, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-07-1974 te Heiloo met Helena Wilhelmina SCHOLTEN, 20 jaar oud, geboren op 14-04-1954.
Uit dit huwelijk:
1.
Rob BERKHOUT, geboren op 30-08-1977 te Uitgeest.
2.
Suzanne BERKHOUT, geboren op 20-03-1979 te Uitgeest.

VIIIi
Wilhelmus Johannes Maria BERKHOUT, geboren op 09-07-1956 te Uitgeest.
Zoon van Cornelis Jozef BERKHOUT (zie VIIe) en Hillegonda TOL, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-06-1979 met Lisanne van GESTEL, 21 jaar oud, geboren op 02-05-1958.
Uit dit huwelijk:
1.
Wilhelmus Jozephus Cornelis (Bas) BERKHOUT, geboren op 26-08-1985.
2.
Wilhelmus Hermanus Jozephus (Jelle) BERKHOUT, geboren op 25-08-1987.
3.
Agatha Anna Wilhelmina (Lisa) BERKHOUT, geboren op 05-04-1991.

VIIIj
Gerardus Franciscus BERKHOUT, geboren op 08-04-1952 te Beverwijk, Bankwerker, onderhoudstechnicus.
Zoon van Franciscus BERKHOUT (zie VIIh) en Wilhelmina Catharina (Mientje) ZUIDERDUIN, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-12-1973 te Heemskerk (getuige(n): 1. Laurentius Maria Henneman. 2. Franciscus Gerardus Berkhout.) met Alida Maria (Lia) HENNEMAN, 20 jaar oud, geboren op 21-10-1953 te Heemskerk.
Dochter van Petrus Johannes (Piet) HENNEMAN, Tuinder/ Verzekeringsagent, en Agatha Cornelia Agaath ZONNEVELD.
Uit dit huwelijk:
1.
Chantal Agatha Wilhelmina BERKHOUT, geboren op 18-05-1978 te Beverwijk, gedoopt (RK) op 18-05-1978 te Beverwijk.
2.
Manon Alida Petronella BERKHOUT, geboren op 31-03-1980 te Beverwijk.
3.
Joris Franciscus Petrus BERKHOUT, geboren op 16-04-1982 te Beverwijk, gedoopt op 16-04-1982 te Beverwijk.

VIIIk
Wilhelmina Margareta BERKHOUT, geboren op 18-11-1954 te Beverwijk.
Dochter van Franciscus BERKHOUT (zie VIIh) en Wilhelmina Catharina (Mientje) ZUIDERDUIN, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-12-1980 te Castricum met Johannes Everhardus Maria BEENTJES, 28 jaar oud, geboren op 23-06-1952 te Castricum.
Zoon van Cornelis Johannes (Kees) BEENTJES en Maria Theresia Anna (Riet) SNEEKES.
Uit dit huwelijk:
1.
Anne BEENTJES, geboren op 22-02-1985 te Heemskerk.
2.
Paul BEENTJES, geboren op 21-08-1987 te Heemskerk.

VIIIl
Johannes Gerardus Maria (Jan) RIJS, geboren op 20-04-1946 te Alkmaar.
Zoon van Hendrikus RIJS (zie VIIi) en Elisabeth Catharina van der ENG, gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 01-09-1970 te Alkmaar met Margaretha Catharina Maria van LANGEN, 24 jaar oud, geboren op 12-03-1946 te Alkmaar.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 29-05-1998 te Oss met Agnes Hildegonda Sebastiana van HATTUM, 49 jaar oud, geboren op 27-02-1949 te Weert.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Remko RIJS, geboren op 01-05-1972 te Venhuizen.
Relatie met Hettie van GRIENSVEN, geboren op 10-12-1978.
2.
Dennis RIJS, geboren op 29-11-1974 te Hoorn.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-08-2002 te Oss met Audry van PUTTEN, 31 jaar oud, geboren op 25-09-1970.
3.
Marije RIJS, geboren op 04-06-1978 te Woerden.
Relatie met Taner SEKER, geboren op 12-12-1973.
Alleenstaande vader.

VIIIm
Cornelis Maria (Kees) EMKE, geboren op 24-03-1931 te Haarlem.
Zoon van Cornelis EMKE (zie VIIj) en Maria Geertruida van der VELDT. Wonende Victoria BC Canada. Gehuwd 1954 te Wageningen met Theodora DILLISSEN.
Uit dit huwelijk:
1.
Helena EMKE, geboren op 02-01-1955 te Saskatoon Canada.

VIIIn
Petrus Jacobus Clemens BEENTJES, geboren op 18-06-1955 te Akersloot.
Zoon van Johannes Petrus (Jan) BEENTJES (zie VIIq) en Johanna Cornelia (Jo) BALTUS, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-12-1980 te Castricum met Anna Margaretha (Anneke) de GROOT, 23 jaar oud, geboren op 17-10-1957 te Castricum.
Dochter van Simon de GROOT en Agatha GLORIE.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas Petrus BEENTJES, geboren op 10-10-1986 te Heemskerk.
2.
Moniek BEENTJES.
3.
Ralph BEENTJES.

VIIIo
Maria Johanna Cornelia (Marjon) BEENTJES, geboren op 14-02-1959 te Akersloot, overleden op 23-11-2006 op 47-jarige leeftijd, begraven op 27-11-2006 te Akersloot op de Overtuin achter de St. Jacobus Major-kerk.
Dochter van Johannes Petrus (Jan) BEENTJES (zie VIIq) en Johanna Cornelia (Jo) BALTUS, relatie met Gerrie van OOIJEN.
Uit deze relatie:
1.
Rens van OOIJEN.
2.
Sep van OOIJEN.
3.
Bonna van OOIJEN.

VIIIp
Petronella Anna Clasina (Ella) BEENTJES, geboren op 30-12-1960 te Akersloot.
Dochter van Johannes Petrus (Jan) BEENTJES (zie VIIq) en Johanna Cornelia (Jo) BALTUS, gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-11-1980 te Akersloot met Paulus Pieter Hubertus KLAVER, 21 jaar oud, geboren op 27-04-1959 te Akersloot.
Zoon van Pieter KLAVER en Johanna, Theresia van WEES.
Uit dit huwelijk:
1.
Tjade KLAVER.
2.
Michelle KLAVER.
3.
Michiel KLAVER.
4.
Daan KLAVER.

VIIIq
Paulus Petrus Andreas (Paul) BAKKER, geboren op 10-08-1965 te Heemskerk.
Zoon van Andreas Pieter (André) BAKKER, Dansleraar, en Elisabeth Alida (Els) URSEM (zie VIIz), gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-01-1998 met Marieke de SMET, 26 jaar oud, geboren op 03-04-1971.
Uit dit huwelijk:
1.
Gwenn BAKKER, geboren op 24-02-1998 te Beverwijk.
2.
Bruno BAKKER, geboren op 04-02-2000 te Alkmaar.

VIIIr
André BAKKER, geboren op 02-04-1967 te Castricum, Horeca Supervisor.
Zoon van Andreas Pieter (André) BAKKER, Dansleraar, en Elisabeth Alida (Els) URSEM (zie VIIz), relatie met Andrea ERLSBACHER, geboren op 06-05-1968 te Lienz (Osttirol/Oostenrijk).
Dochter van Christa ERLSBACHER.
Uit deze relatie:
1.
Quincy BAKKER, geboren op 10-06-2002 om 13:27 uur te Beverwijk.

VIIIs
Ron BAKKER, geboren op 15-08-1968 te Heemskerk.
Zoon van Andreas Pieter (André) BAKKER, Dansleraar, en Elisabeth Alida (Els) URSEM (zie VIIz), relatie (1) met Renate FELLER.
Relatie (2) met Manuela PORTENTE, geboren op 25-10-1971.
Uit de eerste relatie:
1.
Kevin BAKKER, geboren op 02-03-1993.
Uit de tweede relatie:
2.
Fabiëne BAKKER, geboren op 01-07-1999.
3.
Ferron BAKKER, geboren op 01-07-1999.

VIIIt
Bas Yoran URSEM, geboren op 04-06-1984 te Meppel, studeert Biologie.
Zoon van Petrus Johannes Franciscus (Peter) URSEM (zie VIIac) en Anna Cornelia Maria (Ank) SNIJDER, relatie met Johanna Elisabeth SAUER.
Uit deze relatie:
1.
Seppe Joachim URSEM.
2.
Julia Sophia URSEM.

VIIIu
Frank Laurentius Jacobus BERKHOUT, geboren op 15-10-1969 te Heemskerk.
Zoon van Franciscus Jelle Maria (Frank) BERKHOUT (zie VIIae) en C.L.J.M VERTELMAN, relatie met Bianca BERKHOUT.
Uit deze relatie:
1.
Milan BERKHOUT.

VIIIv
Meryl Manon BERKHOUT, geboren op 20-08-1990 te Bar (Montenegro).
Dochter van Franciscus Jelle Maria (Frank) BERKHOUT (zie VIIae) en Radmilla NEDIC.
geadopteerd.
Kind:
1.
Dewi Elena de VRIES, geboren op 12-01-2011 te Alkmaar.

VIIIw
Marian Catharina Anna BERKHOUT (Marjan), geboren op 18-01-1971 om 0.35 uur te Heemskerk, gedoopt (RK) op 28-03-1971 te Beverwijk, Apostelkerk (getuige(n): 1. J.P. Korver 2. E.J.M. Berkhout (pastoor Pas)).
Dochter van Franciscus Petrus Maria (Frans) BERKHOUT (zie VIIaf) en Catharina Annigje (Riny) ROUS, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-04-1999 te Beverwijk met Lambertus Gerardus (Bert) HAESAKKERS, 38 jaar oud, geboren op 13-03-1961 te Beverwijk.
Zoon van Lambertus Gerardus HAESAKKERS en Catharina Johanna (Rini) SUURBACH, woont te Beverwijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Mike HAESAKKERS, geboren op 29-07-1999 te Beverwijk.

VIIIx
Elisabeth Anna Cornelia (Betty) BERKHOUT, geboren op 16-03-1974 om 8.40 uur te Heemskerk, gedoopt (RK) op 28-04-1974 te Beverwijk, Apostelkerk (getuige(n): 1. B.F. Rous 2. G.C.M. Limmen (Pastoor Pas)).
Dochter van Franciscus Petrus Maria (Frans) BERKHOUT (zie VIIaf) en Catharina Annigje (Riny) ROUS, gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-09-2003 te Heemskerk met Andreas Gerardus (André) van VEEN, 38 jaar oud, geboren op 24-06-1965 te Beverwijk, Loodgieter.
Zoon van Carolus Theodorus (Karel) van VEEN, boekhouder, en Johanna Catharina FLORIS.
Uit dit huwelijk:
1.
Mika van VEEN, geboren op 11-02-2007 om 02:06 uur te Beverwijk.

VIIIy
Rogier Simon van MINNEN, geboren op 05-03-1971 te Beverwijk.
Zoon van Simon Petrus (Onno) van MINNEN en Cornelia Elisabeth Johanna Maria (Corrie) BERKHOUT (zie VIIag), gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-06-2002 te Scheybeek Beverwijk, gehuwd voor de kerk op 28-06-2002 te Beverwijk (Goede Raad Kerk) met Cristina DELFINO, 28 jaar oud, geboren op 23-11-1973 te Formia, Italië.
Dochter van Renato DELFINO en Betty SAVAGE.
Uit dit huwelijk:
1.
Daniël Simon van MINNEN, geboren op 13-09-2004 te Beverwijk.
2.
Manuel van MINNEN, geboren op 29-04-2007 te Heemskerk.

VIIIz
Johan Bassilius Petrus KORVER, geboren op 13-10-1968 te Beverwijk.
Zoon van Johan Paulus (John) KORVER en Elisabeth Anna Johanna Maria (Bep) BERKHOUT (zie VIIah), gehuwd op 37-jarige leeftijd op 08-09-2006 te Aberdeen, Schotland met Deborah Jane (Debbie) SCOTT, 31 jaar oud, geboren op 25-12-1974 om 0:22 uur te Aberdeen, Schotland.
Uit dit huwelijk:
1.
Sophia Anna Strachan KORVER, geboren op 20-04-2009 te Alkmaar.
2.
Dylan John KORVER, geboren op 09-12-2011 te Alkmaar.

VIIIaa
Arjen Gregorius Johannes KORVER, geboren op 02-08-1970 te Heemskerk.
Zoon van Johan Paulus (John) KORVER en Elisabeth Anna Johanna Maria (Bep) BERKHOUT (zie VIIah), gehuwd op 34-jarige leeftijd op 19-02-2005 te Wonthaggi, Australië met Kaylene NELSON, 32 jaar oud, geboren op 11-06-1972 te Australia.
Dochter van Jack NELSON en Daphne NELSON.
Arjen an Kay zijn op 14 juli 2010 met hun drie kinderen naar Perth, Australië geëmigreerd.
Uit dit huwelijk:
1.
Emily Daphne KORVER, geboren op 29-12-2005 te Beverwijk.
2.
Alex Johan KORVER, geboren op 11-09-2007 te Beverwijk.
3.
Lukas Jack KORVER, geboren op 02-01-2009 te Beverwijk.

VIIIab
Sander BERKHOUT, geboren 1970.
Zoon van Franciscus Gerardus Maria (Frans) BERKHOUT (zie VIIan) en Dorien SCHOONEN, relatie met Jennifer N.N.
Uit deze relatie:
1.
Tess BERKHOUT.
2.
Ken BERKHOUT.

Generatie IX
 
IX
Robertus Hendrikus Maria BERKHOUT, geboren op 17-04-1965.
Zoon van Johannes Cornelis Maria BERKHOUT (zie VIIId) en Adriana DOESBURG, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-04-1989 te Santpoort met Jolanda BROUWER, 24 jaar oud, geboren op 04-02-1965 te Santpoort.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicky Berkhout BERKHOUT, geboren op 04-10-1989 te Castricum.
2.
Daan BERKHOUT, geboren op 06-07-1991 te Heemskerk.


Homepage | E-mail