WEEKEND VOL TRUCS IN NOORDWIJKERHOUT

 

IJmond goochelaars actief tijdens nationaal congres

 

Op 22, 23 en 24 mei 1981 stond het congrescentrum Leeuwenhorst te Noordwijkerhout in het teken van de goochelarij. Door de Noord-Hollandse Bond van Goochelaars, in wiens bestuur verschillende IJmond goochelaars zitting hebben,  werd het nationaal congres voor de goochelkunst georganiseerd.

Dat het Nederlandse goochelen internationaal meetelt, moge blijken uit de aanwezigheid van beroemde buitenlandse goochelaars en de huidige en voormalige wereldkampioenen uit Nederland en de Sovjet Unie. De rol, die de IJmond goochelaars hierin speelden, was van organisatorische aard. Buiten het feit dat de organisatie op zich een lange voorbereiding eiste en zonder de andere personen van het bestuur tekort te doen, tekenden voor de regie: Bert Visscher † uit Beverwijk, Co Voerman † uit Haarlem; voor de organisatie verkoop goochelartikelen: John Knip † uit Heemskerk en voor de penningen Frans Berkhout uit Beverwijk

 

Het congres

 

clip_image001Op vrijdag 22 mei werd in de kapel van het congrescentrum de openingstoespraak gehouden door Piet Hart, voorzitter van de Nederlandse Magische Unie, tevens voorzitter van de Noord-Hollandse Bond van Goochelaars. In verschillende talen, waaronder o.a. Russisch, verwelkomde hij de goochelaars uit binnen- en buitenland. Tevens vermeldde hij, dat het na anderhalf jaar onderhandelen gelukt was de Russische wereldkampioen Sultangali Shukurov en Sara Kabiguima, in Brussel op het wereld congres in 1979 ex aequo met  Ger Copper geëindigd, naar Nederland te halen. De vrouwelijke helft van het Russische kampioenspaar bleek goed van de tongriem gesneden. In een gloedvol betoog dankte zij bij de opening de Nederlanders voor de vererende uitnodiging en de gastvrije ontvangst, terwijl zij dit onderstreepte door een mascotte van de Olympische Spelen en een fles wodka aan te bieden. Het is overigens vermeldenswaard, dat in het contract met de Russen vermeld stond, dat de kranten, waarin over de Russen geschreven wordt, naar Rusland gestuurd moeten worden. De mannelijke helft van het Russische paar vertelde, dat de kranten op de Russische televisie getoond worden. Welk een bekendheid krijgt onze ,,Kennemer”. Na de opening werd de loting voor het concours verricht en natuurlijk ging de opening gepaard met een goochelnummer, nl. Cornèl en Monique, bekend van televisie.

 

Voor de IJmondse goochelaars John Knip, Bert Visscher en Frans Berkhout was het een hele geruststelling, dat zij als leden van het organisatiecomité konden melden, dat tot nu toe alles vlekkeloos was verlopen. Vrijdag de 22e vermeldde het programma: workshops, Fred Kaps videotheater, Lezing Argolo (Duitsland) en concours.

 

In een strak schema moest alles afgewerkt worden. Er hadden zich namelijk 51 concoursdeelnemers aangemeld en een gedeelte hiervan moest beslist op vrijdag afgewerkt worden. Op zaterdag de 23e vonden plaats: het concours kindergoochelen, concours junioren en de galavoorstelling. Vooral de galavoorstelling sprak tot ieders verbeelding. Niet alleen de aanwezigheid op de gala-avond van de Russisch Culturele Attaché, de Russische ambassadeur, de wereldkampioen schaken Carpool, prominente Franse goochelaars en de wereldberoemde goochelaar Siegfried uit Las Vegas verhoogde de feestvreugde, maar ook het gebodene op de gala-avond was van niet mis te verstaan gehalte. Goochelnummers van topklasse werden getoond. Wij noemen: Ted Winkel uit Velsen, Borah en Sandy uit België, Piet Forton uit Zwitserland, Dieter Oonino en Jidette uit Nederland, the great Burke uit Engeland, Jean Madd uit Frankrijk, Sultangali Skukorov en Sara Kabiguima uit de USSR en. Hoe kan het anders, Richard Ross uit Nederland. Ondanks het feit, dat er mensen zijn die goochelen maar niets vinden, vermelden wij hierbij dat goochelen ,,an sich” al jaren/eeuwen tot de verbeelding van veel mensen spreekt. Er wordt weleens beweerd, dat goochelen het op één na oudste beroep van de wereld is. Of dit waar is, valt moeilijk te controleren.

 

Wat wel waar is, zijn de tekeningen op de muur van een grafkelder in Ben Hassan, Egypte, die goochelaars met bekers en ballen laten zien. Deze tekeningen dateren uit 2500 voor Christus. In de Westear Papurus rollen, geschreven ongeveer 1700 voor Christus, staat een verhaal van de goochelaar Weba-aner die een wasmodel van een krokodil veranderde in een echte krokodil (en wie kent niet het verhaal van Mozes, die voor de Pharao zijn wandelstok veranderde in een slang?) Ook in de middeleeuwen werd gegoocheld, getuige de schilderijen die er zijn van o.a. Hyronimusch Bosch, 1460-1516, Louvre en Peter Breughel den Oude, 1530-1569.

 

Vaak ook wordt goochelen met geloof in één adem genoemd. Dat het goochelen tegenwoordig meer in verband gebracht wordt met het amusement dan met geloof, blijkt wel uit het feit dat de opening van het congres gehouden werd in de kapel van de Leeuwenhorst (voormalige seminarie). Al met al kan gezegd worden dat de gala-avond pur sang een happening van optima forma was, waardoor de tegenstanders van magie / goochelen hun mening zou moeten doen herzien.

 

Zondag de 24e werden, na het concours close up goochelen en een lezing van Richard Ross, de prijzen bekendgemaakt. De hoogste punten in de klasse uitvindingen en cartomagie gingen naar Tommy Wonder, de goochelaar uit Lisse. Ook kreeg hij de Henk Vermeyden-Wisselbeker.